Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education

  • 31. mája 2023 - 2. júna 2023
  • Haag, Holandsko

Pozývame zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles…?, ktorý sa bude konať v meste Haag v Holandsku. Podujatie je určené pre Erasmus+ koordinátorov, inštitucionálnych Erasmus koordinátorov, vedúcich zahraničných oddelení, prodekanov / prorektorov pre zahraničné vzťahy, ktorí pripravovali ECHE prihlášku za vysokú školu a sú zodpovední za jej implementáciu. Cieľom seminára je zmonitorovať stav implementácie ECHE princípov, zistiť či existujú stratégie / akčné plány ECHE na vysokých školách, posilniť kvalitnú implementáciu ECHE princípov do fungovania VŠ. V programe je priestor na výmenu dobrej praxe, vytvorenie sietí a diskusie vo workshopoch. Na tematický seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 31. 3. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info.

Zdieľať
2023-5-31 2023-6-2 Europe/Bratislava Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education Pozývame zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles…?, ktorý sa bude konať v meste Haag v Holandsku. Podujatie je určené pre Erasmus+ koordinátorov, inštitucionálnych Erasmus koordinátorov, vedúcich zahraničných oddelení, prodekanov / prorektorov pre zahraničné vzťahy, ktorí pripravovali ECHE Haag, Holandsko
Uložiť podujatie do kalendára