Učiteľské akadémie programu Erasmus+

Učiteľské akadémie programu Erasmus+

  • 17. mája 2022
  • Online

V rámci pripravovanej série webinárov k centralizovaným akciám programu Erasmus+, ktoré bude organizovať slovenská a česká národná agentúra si Vás dovoľujeme pozvať na prvý webinár pre záujemcov o projekty Učiteľských akadémií programu Erasmus+ dňa 17. mája od 14:00 do 16:00. Ide o centralizovanú akciu, ktorej primárnym cieľom je posilniť európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov prostredníctvom inovatívnej a praktickej spolupráce s pedagógmi a učiteľmi v iných európskych krajinách a zdieľaním skúseností. Termín na podanie žiadosti o projekt vo Výzve 2022 je 7. september 2022.

V programe vystúpi zástupca Európskej komisie, ktorý predstaví projekty Učiteľských akadémií programu Erasmus+, ale aj príklad dobrej praxe z inštitúcie z Českej republiky, ktorá má projekt schválený vo Výzve 2021. Bude priestor na diskusiu a prípadný networking medzi účastníkmi. Webinár bude v anglickom jazyku.
Link na registráciu. Viac informácii o Učiteľských akadémiách programu Erasmus+ sa nachádza v prílohe, na našej webovej stránke, na web stránke Výkonnej agentúry alebo v Sprievodcovi programom od strany 243.

Zdieľať
2022-5-17 2022-5-17 Europe/Bratislava Učiteľské akadémie programu Erasmus+ V rámci pripravovanej série webinárov k centralizovaným akciám programu Erasmus+, ktoré bude organizovať slovenská a česká národná agentúra si Vás dovoľujeme pozvať na prvý webinár pre záujemcov o projekty Učiteľských akadémií programu Erasmus+ dňa 17. mája od 14:00 do 16:00. Ide o centralizovanú akciu, ktorej primárnym cieľom je posilniť európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov Online
Uložiť podujatie do kalendára