logo vsw

Európsky týždeň odborných zručností

Súťaže

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2019 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Ich zámerom je zviditeľniť jedinečné príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v dvoch kategóriách:

  1. Podniky a učiaci sa,
  2. Inovátori v OVP.

Oficiálne výsledky súťaží vyhlási p. Marianne Thyssen, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovné mobility, na záverečnom európskom podujatí v Helsinkách 17. októbra 2019.

Národné súťaže organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju osobitnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy.

Európske súťaže

- základné informácie

Národné súťaže

Jednotlivé súťažné kategórie sa pripravujú a budú čoskoro zverejnené.