logo vsw

Súťaže

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2019 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Ich zámerom je zviditeľniť jedinečné príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v dvoch kategóriách:

  1. Podniky a učiaci sa,
  2. Inovátori v OVP.


Národné súťaže organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju osobitnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy.

Národné súťaže

Ak sa chcete prihlásiť do ktorejkoľvek súťažnej kategórie, odporúčame Vám preštudovať Výzvu, kde nájdete všetky potrebné informácie, aby ste úspešne prihlásili Vaše súťažné príspevky.

Výzva pre rok 2019 [SK, pdf, 304 KB]

Súťaže sú určené len pre organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú projekty v programe Erasmus+ v sektore pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Súčasťou prihlásenia do 3 kategórie je i povinnosť vyplniť Správu o realizácii podujatia [SK, docx, 61 KB]

Európske súťaže

Európsky týždeň odborných zručností 2019 pokračuje!

S potešením oznamujeme, že bolo otvorené verejné online hlasovanie k Excellence Awards 2019 vrátane „Európskeho financovania excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave - cena Erasmus+ v kontexte Týždňa odborných zručností 2019“.

O čo vlastne ide?

VET Excellence Awards vyzdvihuje najlepšie postupy a uznáva excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave v Európe. Predstavením najlepších príkladov sa nielen zabezpečí zviditeľnenie a uznanie snahy nominovaných jednotlivcov aj inštitúcií, ale cieľom je aj motivácia jednotlivcov a organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy.. Výhercovia cien sa stanú ambasádormi vo svojom odbore.

Podporte ich svojím hlasom a nechajte sa inšpirovať.

- európske ocenenia

Prijímanie príspevkov na európske ocenenia je uzavreté. Oficiálne výsledky súťaží vyhlási p. Marianne Thyssen, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovné mobility, na záverečnom európskom podujatí v Helsinkách 17. októbra 2019.