logo vsw

Výsledky súťaže 2018


Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

1. Kategória: „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

   1. miesto: Spojená škola, Martin
   2. miesto: Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava
   3. miesto: Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

2. Kategória: „Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+“

   Táto kategória bola zrušená.

3. Kategória: „Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku“

   1. miesto: BeautyCare Study - Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Bratislava
   2. miesto: Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy
   3. miesto: Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

Výhercom gratulujeme!


Archív výsledkov súťaže