Dôležité termíny k 2. kolu výzvy 2022

 • 4. 10. 2022 do 12:00 – Krátkodobé mobilitné projekty KA122 v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých. Viac info.
 • 4. 10. 2022 do 12:00 – Malé partnerstvá v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých. Viac info.
 • 4. 10. 2022 do 12:00 – Kooperačné partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých a mládeže. Viac info.
 • 4.10.2022 do 12:00 – Projekty mobility mladých ľudí – Mládežnícke výmeny, Projekty mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity zamerané na participáciu mládeže, Projekty mobility mladých ľudí – Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie.  Viac info.
 • 19. 10. 2022 do 12:00 – Akreditácia na Erasmus v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých. Viac info.

Výzva 2022

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
 • činnosti s účasťou mládeže;
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie;
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť;
 • partnerstvá pre inovácie;
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu;
 • európske neziskové športové podujatia.

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
78940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000055845
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
77960 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056077
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, Bratislava
196740 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056741
Základná škola
Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
13600 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056902
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
31764 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057600
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
ul. Lesná 28, Humenné
10040 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057652
Základná škola
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
13856 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057737
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, Levoča
15560 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119
Základná škola
Dargovských hrdinov 19, Humenné
23100 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000058356
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, Košice
43540 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059127
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074, Partizánske
37800 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059145
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
17630 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059253
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
14300 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059301
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. maja 2, Trenčín
143870 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059398
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6 , Sobrance
44600 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059640
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
8960 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059915
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, Zvolen
15356 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059928
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, Banská Bystrica
222460 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060364
Materská škola
A.Grznára 1444, Považská Bystrica
17270 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060432
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
21390 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060476
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
27940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060514
Základná škola s materskou školou
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
5940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060892
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
51090 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061038
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava
15190 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061212
Gymnázium
Golianova 68, Nitra
79635 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061726
Materská škola
Vinohradnícka 32, Limbach
8960 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061776
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina
111475 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061923
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Komenského 1096, Námestovo
35955 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062375
Gymnázium Myjava
Jablonská 301/5, Myjava
34750 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062708
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5 , Banská Bystrica
98940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000063121
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, Sliač
69040 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064305
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A.Hlinku 44, Prievidza
33560 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064584
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, Poprad
20620 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064659
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, Nové Zámky
23300 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065057
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
26120 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065231
Základná škola
Ul. sv. Michala 42, Levice
29500 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065886
Súkromná spojená škola
Vodárenská 3, Prešov
4990 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000066281
International House Bratislava s.r.o.
Námestie SNP 14, Bratislava
101895 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000067525
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155, Tvrdošín
27930 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000067841
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
39310 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000068086
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19, Martin
61310 EUR

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA121-VET-000052238
Obchodná akadémia
Lúčna 4, Lučenec
120150 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000053906
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
63145 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054066
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava
82710 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054124
Obchodná akadémia
Bolečkova 2, Nitra
101660 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054372
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
48520 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054653
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, Snina
138110 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054936
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
84410 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055083
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, Námestovo
168135 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055140
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, Sládkovičovo
30200 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055161
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
58960 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055177
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske
33070 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055193
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
56300 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055201
Súkromná spojená škola
Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
200500 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055350
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, Kolárovo
67470 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055362
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
50120 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055402
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník
71480 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055701
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy
47185 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055711
Obchodná akadémia Račianska
Račianska 107, Bratislava
90580 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055732
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, Michalovce
133690 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055817
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
55150 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056130
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Školská 5, Banská Bystrica
169435 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056207
Spojená škola
I. Krasku 491, Púchov
105330 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056268
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
67530 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056276
Spojená škola
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
42550 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056283
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia
Bratislavská 38, Veľký Meder
42550 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056294
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
27450 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056591
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, Banská Bystrica
83850 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056626
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves
44940 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056814
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27, Michalovce
43820 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056866
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Komenského 16, Lipany
29620 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057015
Stredná odborná škola beauty služieb Gemerská 1 Košice
Gemerská 1, Košice
50090 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057039
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo Stromoradie 1, Prešov
50395 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057046
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
119560 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057057
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
73705 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057220
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, Poprad
35620 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057367
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2, Košice
61070 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057426
Stredná odborná škola ekonomiky hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, Bardejov
52480 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057436
Stredná odborná škola technická
l. 1 .mája 500, Vráble
36075 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057460
Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
92030 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057489
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
60760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058212
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
113775 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058829
Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
37320 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058836
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, Bratislava
226120 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058897
Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola
Športová ul. 349/34, Dunajská Streda
38955 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059307
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
58795 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059416
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
49420 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059923
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, Lučenec
66545 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059990
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, Zvolen
81640 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060219
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava
101480 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060286
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
71365 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060350
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, Snina
62850 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060376
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki - Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota
55500 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060557
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava
362620 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060670
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
35730 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060774
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
293085 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060824
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
42610 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060834
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava
59570 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060837
RESTART
Clementisova 12, Martin
286105 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061027
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava
71760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061175
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, Ružomberok
61680 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061951
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Doncova 7, Ružomberok
45060 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062264
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
40580 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062355
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
27640 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062359
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, Topoľčany
58630 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062564
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov
76585 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062811
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, Brezno
34410 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062854
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova ul. 6, Banská Bystrica
47495 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062909
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné
143115 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062961
Stredná odborná škola
Jesenského 903, Tisovec
59720 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063210
Obchodná akadémia
Nevädzová 3, Bratislava
29140 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063353
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
43465 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063739
Spojená škola - organizačná zložka Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Námestie sv.Martina 5, Holíč
37650 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064489
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
Komenského 12, Lučenec
80700 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064729
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava
32100 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064759
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
77610 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064788
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M. R. Štefánika 8, Krupina
84760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064823
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola
Petöfiho 2, Komárno
45270 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064956
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
58450 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000065579
Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
71760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000065666
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
138740 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000066025
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
32760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000066104
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, Banská Bystrica
97360 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000068505
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
84338 EUR

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA121-ADU-000058846
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19, Lučenec
14180 EUR
2022-1-SK01-KA121-ADU-000065937
Asociácia jazykových škôl SR
Bajkalská 45G, Bratislava
176000 EUR

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-SCH-000068777
Oneness: Creating Inclusive Schools and Communities
Súkromná základná škola
Vavilovova 18, Bratislava
42820 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069214
Skvalitnenie bilingválneho vyučovania a zavádzanie nových technológií do vzdelávania
Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
5205 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069654
Sebavedomie ako pilier modernej a zdravej školy bez diskriminácie a predsudkov
Základná škola
Námestie Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
24900 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069765
Využitie inovatívnych vyučovacích metód na hodinách anj a naprieč vybranými predmetmi ako prostriedok na pomoc žiakom pri prekonávaní pocitov letargie a sociálnej izolovanosti v dôsledku pandémie
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9, Piešťany
49160 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000070090
Interkultúrna spolupráca a jazykový rozvoj
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3, Bratislava
35570 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000071512
Tvorba edukačných videí v prírodovedných predmetoch
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5, Modra
16540 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072415
SMILE - Schule, Modern, Inovative, Lustig, Europäisch - Škola s úsmevom
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
29620 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072500
COOL SCHOOL
Základná škola s materskou školou
Trnkova 1, Bratislava
15320 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072592
Nové začiatky
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice
51424 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072603
Efektívne učenie
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité 729, Skalité
22295 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072712
Šanca pre všetkých
Základná škola s materskou školou Jelšava
Železničná 245, Jelšava
3900 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073293
Zlepšujme sa spoločne
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
18614 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073504
Digitálne kompetencie & čitateľské zručnosti
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
48450 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073535
Učíme sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní
Gymnázium Janka Kráľa
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
31996 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073542
Technológie nám pomáhajú učiť sa
Základná škola
Pionierska 95, Rajecké Teplice
2855 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073681
Usilovné včielky idú s plátnom do sveta
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
26840 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073692
Dosť bolo teórie!
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, Bratislava
37410 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073827
Pokračujeme v inovácii a kvalitnom vzdelávaní
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
Športovcov 342, Stráňavy
3390 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073859
Učíme inovatívne a kvalitne
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
8660 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073897
Inšpirovaní Európou
Gymnázium Topoľčany
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
34670 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000074820
Objav v sebe viac
Základná škola s materskou školou
Krivec 1355, Hriňová
12092 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000074839
Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL
Základná škola
Ul. pohraničná 9, Komárno
15579 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075034
Učíme inovatívnymi metódami ku kvalitnému vzdelávaniu
Základná škola
Lichardova 24, Žilina
10460 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075546
Jazykové vzdelávanie žiakov základnej školy pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica
5230 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075655
Praktická metodológia CLIL pre učiteľky predprimárneho vzdelávania
Súkromná materská škola Baranček
Moyzesova 22, Košice
3065 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075754
Učíme AJ s technológiami
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, Bratislava
4910 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075873
Meníme (sa) spolu
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6 , Bratislava
35999 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075892
Európska kultúra - naša kultúra
Základná umelecká škola
SNP 5, Nové Zámky
22790 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021
Múdre hlavy = Skvelá budúcnosť
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, Michalovce
64145 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076112
Dem Beruf näher
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9, Nová Baňa
26080 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076195
Regionálna identita a povedomie v kontexte transeurópskeho procesu integrácie
Gymnázium
Školská 837, Tvrdošín
33250 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076314
I learn to take care of myself to know how to take better care of the environment
Súkromná spojená škola
M. Falešníka 6, Prievidza
17840 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076640
Mentálne zdravie
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
25435 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076724
Moderná škola - šťastní žiaci
Základná škola Jána Drdoša
Vígľaš č. 436, Vígľaš
17970 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077340
Šťastné detstvo v materskej škole
Materská škola
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
13250 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077512
Zlepšenie zručností v anglickom jazyku na mimojazykových hodinách prostredníctvom CLIL metódy formou medzinárodnej spolupráce, v nadväznosti na jazykový kurz pre učiteľov v zahraničí
Základná škola Kriváň
Kriváň 435, Kriváň
17160 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077575
Rozvoj žiakov s metódou CLIL
Základná škola s materskou školou
Cerová 277, Cerová
2855 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077996
S.I.S.I. (Social Inclusion, Social Innovation)
Základná škola
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
26935 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078178
Competence training for Grammar school
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
Komenského 40, Sabinov
22925 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078219
Od traumy a blokov k plnohodnotnému životu a inklúzii
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Janka Kráľa 1594/1, Topoľčany
8925 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078282
Výprava za poznaním
Základná škola
Kvačany 227, Kvačany
19425 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078587
Drevená cesta
Základná škola
Ul. 8. mája 640/39, Svidník
45470 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078792
Otváranie dverí k novým prístupom vo vyučovaní na východnom Slovensku
Košice International School
Poľná 1, Košice
3065 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078838
Zvýšenie motivácie žiakov pri výučbe anglického jazyka
Základná škola
Nevädzová 2, Bratislava
4910 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071
Predmet menom Reálny svet
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
58035 EUR


Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-SCH-000069817
Cesta za novými digitálnymi a manuálnymi zručnosťami
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075354
Nadobudnutie nových skúseností v oblasti manažmentu, koordinácie projektov a vzdelávacích kompetencií v teoretickom a praktickom vyučovaní
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077097
Rozšírením obzorov oslavujeme rôznorodosť
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077914
Nový impulz vo výučbe anglického jazyka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Zvolene
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3, Zvolen
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078706
Česko - slovenská spolupráca
Základná škola Ladislava Novomeského
Rúbanisko II 3097, Lučenec

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-VET-000067656
Zlepšenie teoretických vedomostí a praktických zručností študentov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
73970 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000068948
Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno
21262 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069360
Budúcnosť výstavby a príprava mladých odborníkov v znamení energetickej udržateľnosti
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
58677 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069551
Odborné skúsenosti v Európe
Stredná odborná škola techniky a služieb
Cintorínska 4, Nitra
32678 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069590
OZT FilmDevelopment
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
17302 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070040
Social inclusion through VET mobility
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM
Mostová 5, Mostová
33345 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070888
Mobilita učiacich sa zameraná na elektrotechniku
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin - Priekopa
36900 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070890
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe III.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, Žilina
43910 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070998
Rozvoj odborných kompetencií v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
78316 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000071278
Naučme sa Flamenco
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bytrica
42742 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072537
Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy
Hotelová akadémia
Baštová 32, Prešov
61772 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072636
Získanie nových kompetencií v oblasti elektronicky riadených systémov budov.
Spojená škola
Československej armády 24, Martin
27715 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072674
Žiak s praxou = absolvent s prácou
Obchodná akadémia
Polárna 1, Košice
52990 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072675
Bok po boku do sveta
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava
44160 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072922
Zvyšovanie odborných zručnosti, získanie nových skúseností v zahraničí
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5, Partizánske
50985 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072964
Neustále sa učiť, neustále sa zlepšovať
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
36205 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072988
Košická akadémia na ceste do Európy
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice
35638 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000073377
V. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola
Ul.1. mája 1, Hurbanovo
28968 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000073865
Zdieľanie hodnôt a porozumenia hudbou
Konzervatórium
Timonova 2, Košice
32068 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074248
Mladý vinár
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3, Modra
63871 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074363
Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, Zvolen
52780 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074397
Zaži zahraničie, získaj zručnosti, prehĺb vedomosti - prax pre žiakov strednej školy
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28, Humenné
32211 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074471
Lepšie pripravení pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica
47623 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074535
Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu v kontexte modernej Európy
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 1760/13, Žilina
48475 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074607
Praxuj v Prahe – skús, zaži, inšpiruj sa
Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia
K. Mikszátha č. 1, Rimavská Sobota
38376 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074649
Od teórie k praxi
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10, Senica
62852 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074678
Rozširovanie rozhľadu v oblasti priemyselných technológií
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5, Košice - Šaca
23616 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074731
Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A, Prievidza
44462 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074733
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
32099 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074846
Grafik tlačových médií - profesionál v oblasti polygrafie so zameraním na digitálne technológie – rozšírenie a rozvoj odborných kompetencií žiakov odboru
Stredná odborná škola služieb
Košická 20, Prešov
60072 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074864
Posilnenie dobrého mena pomocou medzinárodnej skúsenosti
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
60806 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074889
Inšpirácia a inovácie k lepšej škole
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, Bratislava
18500 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075339
Učíme sa odborne v Nemecku
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
40752 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075542
Médiá a informácie spájajú svet
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava
39153 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075640
Zahraničná mobilita žiaka pripravuje budúceho odborníka
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
35290 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075695
Španielsko očami gastronómov
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, Horný Smokovec
38160 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076061
Cestovaním sa učíme - pridaj sa!
Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
69537 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076095
Získajme viac
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79, Humenné
31276 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076642
Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, Košice
5840 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076654
Odborné vedomosti a zručnosti v zahraničí
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83, Lučenec
58926 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076902
Krok pred zubným kazom
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Horná 137, Čadca
42740 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076982
Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
35364 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077284
Zdatnejší odborníci v priemysle
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14, Trenčín
36437 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077292
Žiaci duálneho vzdelávania do Európy
Volkswagen Slovakia a.s.
Jána Jonáša 1, Bratislava
29134 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
Odbornosť a zručnosť
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, Žilina
53930 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077583
Modernejšie technológie vo výuke na SPŠ
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
14590 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077611
S-P-E-ciálny
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgaitatoipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
56996 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077784
Textúra v architektúre
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava
43790 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077937
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej odbornej školy
Súkromná stredná odborná škola DSA
Komenského 12, Trebišov
30370 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078034
Zahraničná prax ako nástroj zdokonaľovania sa a získavania nových kompetencií a ich následné aplikovanie do praktického vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
40896 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078491
Pracovná skúsenosť ako nová cesta k úspešnej kariére a sebapoznaniu
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17. novembra 2701, Čadca
70250 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078544
Zo školskej lavice až za hranice!
Spojená škola
Jarmočná 1, Modrý Kameň
34132 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078660
Naši stavbári a strojári vo Švédsku
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
36453 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078720
Vzdelávanie bez hraníc
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Novozámocká 220, Nitra
18330 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078984
Budujeme svoju budúcnosť
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera -Winkler Oszkár Építoipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1, Lučenec
48696 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000079240
Získavajme zručnosti pre život
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
40264 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000080013
Opäť s nami
Stredná odborná škola
Hlavná 425, Hnúšťa
29120 EUR


Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-VET-000070219
Vizualizácia a sketchnoting
LBK development
Škultétyho 475/14, Martin

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-ADU-000069887
Nezávislosť a samostatnosť - naša spoločná vízia
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Alstrova 6073/153, Bratislava
26520 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000070949
Strenghtening the bridges
the Bridge
Ladice 330, Ladice
7925 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000072511
Vyhľadávanie a prezentácia regionálneho ľudového odevu v rámci sprievodných kultúrnych programov
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602/21, Leopoldov
35700 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000073738
Spájame kultúrnu rozmanitosť
NARUHODO
Jazdecká ulica 8361/61, Trnava
4850 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000075091
Podpora diverzity a inklúzie na pracoviskách
Nadácia Pontis
Zelinárska 5389/2, Bratislava
3180 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000077585
Senior Education after Pandemic
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
3570 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079314
Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Staré Grunty 3658/242A, Bratislava
24815 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079322
Kvalitné digitálne vyučovanie cudzích jazykov
Jazyková škola
Veľká okružná 24, Žilina
16620 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079952
Technické a manažérske schopnosti pre organizačnú udržateľnosť a kvalitu
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M.Rázusa 2144/24, Zvolen
11020 EUR


Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-ADU-000069949
Integrácia inovatívnych metód a IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť aktívnu participáciu žiakov na vyučovaní.
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava
2022-1-SK01-KA122-ADU-000072602
Rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti textilného priemyslu a jeho dopadov
Nitka o.z.
Račianska 1576/80, Bratislava
2022-1-SK01-KA122-ADU-000074429
Podnikateľské zručnosti, manažment a osvedčené postupy sociálneho podnikania pri integrácií zdravotne znevýhodnených
PROTEKTA s. r. o.
M. R. Štefánika 2673/212/A, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA122-ADU-000075770
Využívanie kreatívnych postupov pri vyučovaní cudzieho jazyka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 4, Streda nad Bodrogom
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079156
Strengthening new capacities for diversity and inclusion
Saplinq o.z.
Slobody 226/30, Košice

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA131-HED-000051823
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
57487 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052074
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, Prešov
1317444 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
1345960 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052983
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
281189 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000053271
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
450183 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000053277
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12 , Bratislava
105558 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000054242
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
673392 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000055001
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, Bratislava
335544 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000055927
Vysoká škola DTI
Dukelská štvrť 1404/613, Dubnica nad Váhom
56440 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056066
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
955304 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056114
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, Bratislava
57433 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056350
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A , Ružomberok
274393 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056772
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
1881051 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057090
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, Bratislava
2563236 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057139
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22 , Banská Bystrica
160098 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057536
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
209814 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000058611
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 354/2, Banská Štiavnica
180736 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000059183
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12 , Banská Bystrica
622312 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060377
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322 , Komárno
472428 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060443
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53, Bratislava
48055 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060646
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , Košice
579497 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060698
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice
216052 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000061222
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, Sládkovičovo
34804 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2 , Trenčín
223174 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000063157
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, Bratislava
153582 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000065262
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
600115 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000065945
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1 , Nitra
688550 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000066974
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, Bratislava
657870 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067400
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18 , Bratislava
199849 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067661
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1 , Bratislava
129194 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067973
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16 , Bratislava
112151 EUR

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2 , Trenčín
40280 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000069533
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2 , Trnava
351875 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000070118
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18 , Bratislava
104620 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000071313
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16 , Bratislava
88400 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000072441
Paneurópska Vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, Bratislava
156145 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074092
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
184890 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074680
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, Bratislava
125415 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074836
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, Komárno
27220 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074868
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
38456 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076046
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
146538 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076447
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A , Ružomberok
126330 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076533
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12 , Banská Bystrica
218470 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077183
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, Prešov
28950 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077735
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
872069 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077841
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
118010 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000078497
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1 , Nitra
645940 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000080151
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , Košice
132058 EUR


Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA171-HED-000075880
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, Sládkovičovo
2022-1-SK01-KA171-HED-000079576
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682
Focus on Impact
Fórum centrum pre regionálny rozvoj | Fórum Régiófejlesztési Központ | Forum Regional Development Centre
Parková 49/4, Šamorín
30000 EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083666
Akadémia strieborného veku - Bezpečnosť pre seniorov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084709
Wiki for Europe - Making The Free Knowledge Even More Accessible
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M. Rázusa 2144/24, Zvolen
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
Ekocharita Slovensko Slovensku
Gen. M. R.Štefánika 45, Kežmarok
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081821
Žijeme zodpovedne - žijeme správne
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
30000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082268
Say no to violence and discrimination by sports
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanitasi Nyelvu Magangimnazium
Hlavná 21, Dunajská Streda
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082529
Stop Save Survive
Základná škola s materskou školou
Alekšince 395, Alekšince
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084633
Remembrance education & Diversity
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000081855
Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082483
Prototyp on-oline študijnej pomôcky pre biblioterapiu
PRO SKIZP - Združenie na podporu činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Drieňová 27, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082507
Praktický Tréningový nástroj na Umelú inteligenciu za účelom digitálnej transformácie MSP
Slovak Centre of Digital Innovations
Mlynské nivy 5, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000084541
Aus- und Weiterbildung in der Altenhilfe aufbauend auf den Evaluationsergebnissen der Corona-Pandemie
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
Bernolákova 4, Holíč
60000 EUR


Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA210-ADU-000081176
Za kultúrnym dedičstvom Slovákov
Občianske združenie Aktív - Relax
Mierová 1969/22, Dolný Kubín
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082074
Komunikujeme
MT programming s.r.o.
Vodárenská 224, Teriakovce
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082617
Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti verejnosti ako účinný nástroj adherencie k zdravému správaniu
Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Športová 631/49, Limbach
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083631
Získanie vedomostí o morskom ekosystéme a jeho vplyve na zmenu klímy v praxi pre účely vzdelávania mládeže v ochrane životného prostredia
Planet Lover o. z.
Oriešková 7, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084739
AllAboutNFT
ADVICE CENTRE s. r. o.
Robotnícka 11591/1, Martin
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084821
Values at the heart of digital citizenship: a collaboration with caregivers and educators.
Súkromná materská škola
Vavilovova 18, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080895
Vedomostné ostrovy VO-KI
SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK F2 Mlynská dolina, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080932
Štuchnutie/nabádanie k zdravému životnému štýlu
Základná škola
Ul. Pohraničná 9, Komárno
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080935
Design The Future With Forest Schools
Základná škola s materskou školou
Sedlice 3, Sedlice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081319
Helping hands
Základná škola s materskou školou
Trnková 1, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081570
Causes of water pollution and its effects on the Earth
Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081663
Cez zážitkové učenie k pracovným zručnostiam
Spojená škola Turzovka
Stred 305, Turzovka
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081673
Ecological and Sustainable Kindergartens with a High-Scope Approach
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081752
Poďme spolu pomáhať prírode
Špeciálna zakladná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081880
THE VOICE OF CULTURE
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081971
EUROpean Project pLANning and managEment toolkit for Schools
Indícia, n.o.
Rovniankova 15, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082290
Every child is special
Základná škola, Pavilón B
Školská ul. č. 26, Pribeta
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082827
Magic of Cultures in Digital World
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082869
Every Child is Important: Let's Hug Them
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083461
Mingle Educators Define reality Inform Audience
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083491
Building Synergetic Energy
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083501
Stop cyber bullying - Be kind online
Gymnázium
Ľ.Štúra 26, Michalovce
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083641
Creating the classes of the 21st century: Digi-Classes
Základná škola s materskou školou
Zlaté 185, Zlaté
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083652
Supporting the social and linguistic adaptation of Ukrainian pupils in primary education
Havava, s.r.o.
Starorímska 1371/4, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083868
Životné kompetencie pre mladých METAMORF
DIF, s.r.o.
Furdekova 16, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084100
Safe Internet Starts with Conscious Child
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084705
Virtual reality training for children in hospitals
APEL
Dunajská 25, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084809
DIGITALISATION AND MEDIA LITERACY
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA210-VET-000081247
Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2022-1-SK01-KA210-VET-000082735
"Kde sa rodia sladké zázraky“ - projekt zážitkovej pedagogiky pomáhajúci motiváciu žiakov
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
Neratovické námestie 1916/16, Dunajská Streda
2022-1-SK01-KA210-VET-000082773
e-learning pre zákazky s nízkou hodnotou
EGIDE s.r.o.
Košútska 4217/12, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084179
Začnime spolupracovať, naučme sa zručnosti: Tento týždeň v ...
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084234
Together for Better Health
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, Bratislava

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA220-ADU-000087970
Crowdfunding Digital Academy for Local Creative and Cultural Industries
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000086468
Blockchain for Agri-Food Educators
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087258
Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-Oriented Subjects at HEI
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087502
Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087668
Digital Community Engagement Accelerator for student learning and socio-economic impact
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087766
Inovačné vzdelávanie v gastronómii na podporu udržateľných potravinových systémov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
Including EVERyone in GREEN Data Analysis
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000090102
CREATIVE ENGINEERING
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085134
Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085417
Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools
Základná škola Jána Palárika
Majcichov 536, Majcichov
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086151
Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087555
Qualified Generations with STEAM Education
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088232
Learning about Environment, Activism, Volunteering in Educational Schemes
Gymnázium - Gimnázium
Horešská 1054/18, Kráľovský Chlmec
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088367
Exploring the Past in Peace
Impact Games
Mateja Bela 842/7, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089489
Model Career Guidance for modern schools
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085560
E-COOP - Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085917
Rural Resilience and Rural Tourism Training Paths
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rakovice 25, Rakovice
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086741
Protection against flash floods
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
Project for Assessment and Support of Key Skills/Competences
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000090008
Women’s Entrepreneurship Development for agrotourism - VEDA
EkoRegion Slovakia
Gazdovský rad 37/A, Šamorín
250000 EUR


Rezervný zoznam

2022-1-SK01-KA220-HED-000086079
Education, training and innovations in conversion to organic farming
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089101
Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086578
Innovative approaches of state and non-state employment services
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086393
Block chain for high schools
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Lamačská cesta 3/C, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000087819
Intergenerational bridges in the field of craft through an innovative and digital training pathway
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000088476
Empowering VET educators and trainers with DIgitaL games in VET programmes as an effective contemporary learner-centered process - DILVET
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000090234
Making Visegrad Histories Digital
Centrum edukácie a inovácií
L. Svobodu 2454/22, Trebišov
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087810
Gamification to Remove Covid Impacts
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085165
Spoločne na magistrále matematickej gramotnosti
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Ul. Biskupa Királya 5, Komárno
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089509
#VIRTUAL.EDUCATION: Implementácia nových technológií pre virtuálny cestovný ruch do každodenného vyučovacieho procesu
Rada mládeže Banskobystrického kraja
Sitnianska 21, Banská Bystrica
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088516
Základná škola v harmónii formálneho a neformálneho vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088722
Slokia
iCan s.r.o.
Panónska cesta 17, Bratislava
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089195
Ako funguje samospráva - interaktívne vzdelávanie žiakov základných škôl
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086690
Zjemňovanie hraníc vzdelávacích stupňov v systéme povinného vzdelávania: od tranzície ku kontinuite
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
250000 EUR


Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA220-ADU-000085235
Zvyky a zvykoslovia - svadba
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, Leopoldov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086032
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086593
SOWING THE SEEDS OF A SUSTAINABLE FUTURE
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087195
Filter attitudes towards Fake News and Propaganda; Seniors Media Literacy Lab
Topcoach.sk s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087592
Improvement of Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria in SMEs through awareness and training.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2022-1-SK01-KA220-ADU-000088582
EU Citizens Cultural Literacy - CulturEU
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000089046
BE HEALTHY - Innovative Health Literacy for Deaf Adults
innosign s.r.o.
Sibírska 31, Prešov
2022-1-SK01-KA220-HED-000086756
The acquisition of 21st century skills through the production of digital games
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000088643
Supportive access to international knowledge and experience in neuromarketing, neuroimaging, consumer behavior and interdisciplinary sciences
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000089893
Kooperačné partnerstvo pre rozvoj nevyhnutných kompetencií a zručností študentov a zamestnancov potrebných v oblasti udržateľnej ekonomiky a podnikania
Trenčianska univerztia Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087531
Flip Teaching/Learning through Distance Learning
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2022-1-SK01-KA220-VET-000086926
Medicína online
SVOP spol. s r.o.
Pod rovnicami 2, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000088672
Rainbow Competences in VET
SAPLINQ, o.z.
Slobody 30, Košice
2022-1-SK01-KA220-VET-000089674
ZVÝŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI A KONKURENCIESCHOPNOSTI ABSOLVENTOV odborných škôl v sektore hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000089809
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation - Heritage Train II.
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur