Dokumenty

Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania registrované na Slovensku. V oblasti mládeže môžu byť oprávnené aj skupiny jednotlivcov. Oprávnení žiadatelia pre jednotlivé aktivity sú uvedení v sekcii Sprievodcu programom.

Právne záväzné informácie o podmienkach získania podpory z programu Erasmus+ publikovala Európska komisia v dokumente Sprievodca programom Erasmus+. Znenie podmienok uvedených v tomto dokumente má prednosť pred informáciami v iných informačných materiáloch alebo inštrukciách.

Informácie poskytnuté inými osobami ako národnou agentúrou nie sú revidované a agentúra nezodpovedá za ich správnosť.

V tejto sekcii nájdete príručky, prehľady, rôzne návody, videoinštrukcie atď., ktoré vám pomôžu pripraviť relevantný a kvalitný projekt.

Ďalšie inštrukcie, dokumenty, formuláre a videotutoriály budú dopĺňané priebežne!

NARIADENIE, VÝZVA A SPRIEVODCA PROGRAMOM:

OPRÁVNENÉ INŠTITÚCIE - KA1:

  • Oprávnené inštitúcie v oblasti školského vzdelávania [ SK, pdf, 183 KB ]
  • Oprávnené inštitúcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy [ SK, pdf, 205 KB ],
  • Oprávnené inštitúcie v oblasti vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [ SK, pdf, 213 KB ].

HARMONOGRAM VÝZVY, ROZPOČET:

SADZBY GRANTOV:

GRANT NA ŠPECIÁLNE POTREBY:

  • Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o špeciálny grant [ SK, pdf, 135 KB ]
  • Prihláška [ SK, pdf, 352 KB ]
  • Metodický prístup k skupinám s nedostatkom príležitostí vo vysokoškolskom vzdelávaní (minimálne požiadavky) [ SK, pdf, 266 KB ]

ŠTANDARDY KVALITY:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:


        KA1:


        KA2:

FORMULÁRE ŽIADOSTÍ:


Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne.


KA1 (vzory prihlášok):KA2 (vzory prihlášok):