Kontakt

V prípade ďalších otázok súvisiacich s prípravou návrhov projektov, na ktoré ste nenašli odpovede v týchto informačných materiáloch, môžete rovnako využiť možnosť konzultácií s národnými agentúrami.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Krížkova 9

811 04 Bratislava

+421 2 209 222 01

erasmusplus@saaic.sk

https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Karloveská 64

842 58 Bratislava 4

+421 2 592 961 08

erasmusplus@iuventa.sk