Akreditácia na Erasmus

Čo je akreditácia Erasmus

Akreditácia Erasmus umožní organizácií plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 - 2027) v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Akreditácia sa získava samostatne pre každú oblasť vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Výzvu realizujú národné agentúry. Organizácie, ktoré prejavia záujem, môžu požiadať o individuálnu akreditáciu Erasmus pre svoju organizáciu alebo o akreditáciu Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu. Predchádzajúce skúsenosti s programom Erasmus+ (2014 - 2020) sa nevyžadujú.

Termín na predkladanie žiadostí o akreditáciu je 19. október 2021.
V septembri pripravujeme inštruktážne webináre k akreditáciám na Erasmus.

Dokumenty k výzve 2021

Zjednodušený postup pre držiteľov charty mobility Erasmus+

Organizácie, ktoré sú v súčasnosti držiteľmi platnej charty mobility Erasmus+ pre OVP, môžu svoju akreditáciu preniesť do budúceho programu v rámci tejto výzvy. Tieto organizácie môžu požiadať o osobitný zjednodušený postup určený pre držiteľov charty mobility OVP. V rámci tejto výzvy môžu byť takisto súčasní držitelia charty OVP ocenení značkou kvality, ktorá je uznaním ich doterajšej práce a záväzku kvality.

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)+

Akreditácia Erasmus+ je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou, a chcú byť súčasťou KA1 projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027. Akreditácia nie je podmienkou zapojenie sa do programu v rámci KA1 a predkladať žiadosti o grant bude možné aj v prípade, že organizácia nebude akreditovaná. Avšak akreditácia zjednodušuje proces predkladania projektových žiadostí a podporuje strategické plánovanie a rozvoj organizácií.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou. Pre udelenie akreditácie nie je nevyhnutná predošlá skúsenosť s programom Erasmus+, ale je nutná preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o akreditáciu. O akreditáciu v rámci súčasných podmienok je možné požiadať priebežne až do 31.12.2021. Po tomto termíne budú v priebehu programového obdobia otvorené aj ďalšie kolá výziev na akreditáciu organizácií.

Bližšie informácie z Európskej komisie týkajúce sa akreditácie organizácií v novom programe pre oblasť mládeže.

Online žiadosti na predkladanie akreditácie organizácií pre KA1 Erasmus+ (2021-2027).

Prezentácia o akreditácii v rámci Kľúčovej akcie 1 Erasmus+ mládež.

Výhody akreditácie

Stiahnite si leták „Desatoro o akreditáciách“ [ SK, pdf, 0 ].


Akreditácie sa prispôsobia potrebám vašej organizácie aj úrovni vašich skúseností
Ak máte záujem zapájať sa do programu pravidelne, máte s medzinárodnou spoluprácou skúsenosti z minulosti a chceli by ste si vytvoriť dlhodobejší plán aktivít, akreditácie sú pre vás skvelou voľbou. Ak ste nováčikom alebo máte záujem podať prihlášku len na jeden mobilitný projekt, stačí, ak sa zapojíte do aktuálnej výzvy. O akreditácie však môžete požiadať aj neskôr!
Akreditácie kladú väčší dôraz na kvalitu a kontinuitu projektov
Vďaka akreditáciám vzniká vyrovnanejší systém prerozdelenia finančných prostriedkov na základe kvality a strategického plánovania.
Akreditácie sú „členstvom“ v rodine programu, ktorý sa snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania v Európe
Vytvorením dlhodobého plánu sa aj vy pripájate k snahe kontinuálne skvalitňovať vzdelávanie.
Akreditácie uľahčujú plánovanie a poskytujú zjednodušený prístup k financovaniu
Keďže organizácia pri žiadosti o akreditáciu predstaví svoj dlhodobý plán, každoročne bude vypĺňať už len zjednodušenú prihlášku.
Akreditácie podporujú inštitucionálny rozvoj a inovácie
Zjednodušený prístup dáva možnosť graduálne zvyšovať mieru internacionalizácie, ktorá spoločne s dlhodobým plánom zvyšuje atraktívnosť organizácie, motiváciu a kompetencie účastníkov projektov.
Akreditácie sa vyvíjajú a môžu sa flexibilne prispôsobiť vašej organizácii
V rámci vášho dlhodobého plánu si vopred určíte svoje ciele, no aj neskôr ich môžete meniť, upravovať a prispôsobovať vašim ambíciám.
Akreditácie sú dostupné kedykoľvek a pre všetkých
Výzva na akreditácie sa bude konať každý rok, vždy si môžete teda vybrať, či požiadate o akreditáciu, alebo v aktuálnej výzve podáte prihlášku na projekt jednorazovo.
Akreditácie sú vhodnou voľbou pre konzorciá – predstavujú výhodu pre koordinátorov aj členov
Koordinátori konzorcií, ktorí získali akreditácie, môžu do projektov zahrnúť aj iné organizácie v krajine. Koordinátori zároveň môžu nových členov prizvať do konzorcia každý rok, pričom členovia konzorcií už akreditáciu nepotrebujú. To predstavuje výhodu predovšetkým pre nováčikov.
Akreditácie sa zameriavajú na najdôležitejšie aspekty projektov
Prihláška je zameraná na dlhodobé ciele a potreby organizácie, nie je teda nutné venovať sa vopred všetkým detailom plánovaných projektov v budúcnosti.
Akreditácie sú výhodné pre držiteľov Charty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Súčasný držitelia Charty v OVP môžu využiť zjednodušenú verziu prihlášky a podstúpia aj zjednodušený proces hodnotenia. Stačí im zadať pri vypĺňaní prihlášky kód Charty.

Ako podať žiadosť

Vyplňte on-line formulár „Žiadosť o akreditáciu Erasmus“. Budete potrebovať „EU Login“ – ak ešte nemáte účet, môžete si ho vytvoriť tu.

Pozor! V prípade, ak chcete získať akreditáciu vo viac ako jednej oblasti, musíte pre každú oblasť podať žiadosť. Napr. ak chcete získať akreditáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a aj v oblasti vzdelávania dospelých, musíte podať dve žiadosti (jednu pre OVP, jednu pre VD).

Pre každú oblasť, v ktorej žiadate o akreditáciu, musíte poskytovať aj zodpovedajúci vzdelávací program, teda napríklad stredná odborná škola nemôže žiadať o akreditáciu pre oblasť školského vzdelávania.

Toto pravidlo platí aj pre koordinátorov konzorcií – v jednej oblasti môžu získať iba jednu akreditáciu; na druhej strane, akreditáciu môžu získať aj vo viacerých oblastiach.

Od roku 2021 musia mať všetci koordinátori konzorcií akreditáciu.

Kurz „Akreditácia – nová cesta k mobilitám Erasmus+“, ktorý vytvorila platforma School Education Gateway, vám pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých informáciách o fungovaní akreditácií. Kurz pozostáva z 5 modulov a záverečného kvízu a k účasti je potrebná registrácia na webstránke SEG.

Výsledky akreditácií na Erasmus za rok 2020


Názov organizácieUlicaPSČMesto
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad TopľouM. R. Štefánika 875/200093 01Vranov nad Topľou
Žilinská univerzita v ŽilineUniverzitná 8215/1010 26Žilina
Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreTrieda Andreja Hlinku 2949 76Nitra
Názov organizácieUlicaMesto
RESTART - koordinátor konzorcia pre mobilituClementisova 12Martin
K.A.B.A. Slovensko - koordinátor konzorcia pre mobilituKomenského 19Martin
Stredná odborná škola technická - koordinátor konzorcia pre mobilituVolgogradská 1Prešov
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmováPetzvalova 2 Košice
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, ŽilinaTulipánová 2Žilina
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská SobotaL. Novomeského 2070Rimavská Sobota
Spojená školaŠtúrova 848Detva
Stredná odborná škola, Lipová 8, HandlováLipová 8Handlová
Stredná odborná škola Pruské 294Pruské 294Pruské
Stredná priemyselná školaPartizánska 1059/23Snina
Stredná priemyselná skola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petöfiho 2, KomárnoPetöfiho 2Komárno
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémiaJána Jonáša 5Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, PrievidzaNábrežie J. Kalinčiaka 1Prievidza
Obchodná akadémia NitraBolečkova 2Nitra
Spojená škola, I.Krasku 491, PúchovI.Krasku 491Púchov
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová VesFilinského 7 Spišská Nová Ves
Obchodná akadémiaLúčna 4Lučenec
Obchodná akadémiaVeľká okružná 32Žilina
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828/23Poprad
Stredná odborná škola služzieb a lesníctvaKolpašská 1586/9Banská Štiavnica
Stredná odborná škola techniky a služiebLaskomerského 3Brezno
Stredná odborná škola polytechnickáDemänovská cesta 669Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola Hliník nad HronomKopaničná 237Hlinik nad Hronom
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, ŠahyUl. SNP 41Šahy
Stredná odborná škola obchodu a služiebM.R. Štefánika 8Krupina
Stredná odborná škola technickáDružstevná 1737Humenné
Stredná zdravotnícka školaJ. Kozáčeka 4Zvolen
Stredná odborná skola chemicka, Vlčie hrdlo 50, BratislavaVlčie hrdlo 50Bratislava
Stredná odborná škola chovu koni a služieb Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, ŠaľaŠtúrova 74Šaľa
Stredná zdravotnícka školaTajovského 24Banská Bystrica
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, MichalovcePartizánska 1Michalovce
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský ChlmecRákocziho 23Kráľovský Chlmec
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila VeľkéhoKmeťovo Stromoradie 1Prešov
Stredná priemyselná škola dopravnáKvačalova 20 Bratislava
Stredná priemyselná škola strojníckaDuklianska 1Prešov
Obchodná akadémiaRadlinského 1725/55Dolný Kubín
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, TrebišovKomenského 1963/10Trebišov
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, PribeníkJ.Majlátha 2Pribeník
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana c. 648/36, Štúrovoul. Svätého Štefana 648/36Štúrovo
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán SzakközépiskolaSlovenská 52Kolárovo
Stredná odborná škola drevárskaLúčna 1055Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola technickáVranovská 4Bratislava
Stredná odborná škola technická Jozefa ČabelkuBernolákova 383/10 Holíč
Stredná priemyselná škola stavebnáVeľká okružná 25Žilina
Súkromná stredná odborná skola - Magán SzakközépiskolaFučíkova 426Sládkovičovo
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari SzakközépiskolaOkružná 61Rimavská Sobota
Súkromná Spojená škola EDUCOSlanická osada 2178Námestovo
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, KošiceGrešákova 1Košice
Stredná priemyselná škola Jozefa MurgašaHurbanova ul. 6Banská Bystrica
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad DunajomDunajský rad 138Kravany nad Dunajom
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, StrážskeMierová 727Strážske
Obchodná akadémia Račianska, BratislavaRačianska 107Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 BratislavaDudova 4Bratislava
Stredná odborná škola strojnícka, Ul.pplk. Pľjušťa 29, SkalicaUl. pplk. Pľjušťa 29Skalica
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchoduJabloňová 1351Zvolen
Stredná zdravotnícka školaDaxnerova 6Trnava
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 BratislavaZáhradnícka 44Bratislava
Stredná zdravotnícka škola milosrdného SamaritánaSovietskych hrdinov 80Svidnik
Obchodná akadémiaInovecka 2041Topolčany
Stredná priemyselná škola strojníckaFajnorovo nábrežie 5Bratislava
Spojená školaL. Podjavorinskej 22Prešov
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, ŠtúrovoSvätého Štefana 81Štúrovo
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari SzakközépiskolaBudovateľská 32Komárno
Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 500, Vráble1. mája 500Vráble
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána AndraščíkaPod Vinbargom 3Bardejov
Stredná odborná školaSládkovičova 2723/120Snina
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai SzakközépiskolaKomenského 12Lučenec
Stredná priemyselná škola elektrotechnickáHálova 16Bratislava
Stredná zdravotnícka školaLúčna 2Lučenec
Obchodná akadémia, Watsonova 61, KošiceWatsonova 61Košice
Názov organizácieUlicaMesto
International House Bratislava, s.r.o. - koordinátor konzorcia pre mobilituNámestie SNP 14Bratislava
Mesto Zvolen - koordinátor konzorcia pre mobilituNámestie slobody 22Zvolen
Cirkevná spojená školaŠkolská 650Vranov nad Topľou
Základná škola Andreja BagaraSNP 6Trenčianske Teplice
GymnáziumŠrobárova 1Košice
Základná školaHrnčiarska 2119/1Zvolen
Gymnázium, Poštová 9, KošicePoštová 9Košice
Evanjelická spojená školaKomenského 10Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou ČastáHlavná 293Častá
GymnáziumKukučínova 4239/1Poprad
Základná škola A. SládkovičaPionierska 9Sliač
Gymnázium Andreja Vrábla LeviceMierová 5Levice
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, LučenecUlica Vajanského 2844/47Lučenec
Základná škola Jozefa HorákaPavla Dobšinského 17Banská Štiavnica
Základná škola Dargovských hrdinov 19Dargovských hrdinov 19Humenné
Evanjelické GymnáziumSkuteckého 5Banská Bystrica
Súkromná spojená školaVodárenská 3Prešov
Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín1. mája 2Trenčín
Základná škola s materskou školou Dolné OrešanyDolné Orešany 209Dolné Orešany
Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová VesHutnícka 16Spišská Nová Ves
GymnáziumKpt. Nálepku 6Sobrance

Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie:

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu predstavuje držiteľov Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Charta oprávňuje vysoké školy žiadať o projekty v programe Erasmus+.


Erasmus kódNázov organizácieUlicaMesto
SK BANSKA01Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciNárodná 12Banská Bystrica
SK BANSKA02Akadémia umení v Banskej BystriciJána Kollára 22Banská Bystrica
SK BANSK-S01Hudobná a umelelcká akadémia Jána Albrechta Banská ŠtiavnicaBotanická 354/2Banská Štiavnica
SK BRATISL01Slovenská technická univerzita v BratislaveVazovova 5Bratislava
SK BRATISL02Univerzita Komenského v BratislaveP.O.BOX 440, Šafárikovo námestie 6Bratislava
SK BRATISL03Ekonomická univerzita v BratislaveDonozemská cesta 1Bratislava
SK BRATISL04Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveHviezdoslavovo nám. 18Bratislava
SK BRATISL05Vysoká škola múzických umení v BratislaveVentúrska 3Bratislava
SK BRATISL06Akadémia Policajného zboru v BratislaveSklabinská 1Bratislava
SK BRATISL08Paneurópska vysoká školaTomášikova 20Bratislava
SK BRATISL11Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveLimbova 12Bratislava
SK BRATISL12Bratislavská medzinarodná škola liberálnych štúdiíGrösslingova 53Bratislava
SK BRATISL13Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveFurdekova 16Bratislava
SK DUBNICA01Vysoká škola DTIDukelská štvrť 1404/613Dubnica Nad Váhom
SK KOMARNO01Univerzita J. SelyehoBratislavská cesta 3822Komárno
SK KOSICE01Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachKomenského 73Košice
SK KOSICE02Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŠrobárova 2Košice
SK KOSICE03Technická univerzita v KošiciachLetná 9Košice
SK KOSICE04 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v KošiciachKukučínova 17Košice
SK LIPTOV01Akadémia ozbrojených síl Generála M. R. ŠtefánikaDemänová 393Liptovský Mikuláš
SK NITRA01Univerzita Konštantína Filozofa v NitreTrieda Andreja Hlinku 1Nitra
SK NITRA02Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreTrieda Andreja Hlinku 2Nitra
SK PRESOV01Prešovská univerzita v PrešoveUl. 17. novembra 15Prešov
SK PRESOV02Vysoka skola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešoveDuchnovičovo námestie 1Prešov
SK RUZOMBE01Katolícka univerzita v RužomberkuHrabovská cesta 1ARužomberok
SK SLADKOV01Vysoká škola DanubiusFučíkova 269Sládkovičovo
SK TRENCIN01Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŠtudentská 2Trenčín
SK TRENCIN02Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17Trenčín
SK TRNAVA01Trnavská univerzita v TrnaveHornopotočná 23Trnava
SK TRNAVA02Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveNám. J. Herdu 2Trnava
SK ZILINA01Žilinská univerzita v ŽilineUniverzitná 8215/1Žilina
SK ZVOLEN01Technická univerzita vo ZvoleneT. G. Masaryka 24Zvolen