Výzva 2021

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2021 – EAC/A01/2021 v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Program Erasmus+ poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, žiackych mobilít, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

2. kolo Výzvy 2021

 • KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania a vzdelávania dospelých: 5. október do 12:00 h (poludnie bruselského času)
  KA2 - malé partnerstvá: 3. november do 12:00 h (poludnie bruselského času)
 • Prihláste sa na inštruktážne webináre k 2. kolu Výzvy 2021. Pre sektor vzdelávania dospelých sa webinár uskutoční 9. septembra, 13:00 – 15:00. Prihlasovanie je možné do 7. septembra. Pre sektor školského vzdelávania sa webinár uskutoční 13. septembra, 13:00 – 15:00. Prihlasovanie je možné do 9. septembra.
 • Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie. Formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže sú zverejňované postupne. Online formuláre

Výsledky výberu KA1 – 1. kolo

KA121 - Výsledky výberu v sektore Školské vzdelávanie


        Schválené projekty KA121 - Školské vzdelávanie

2021-1-SK01-KA121-SCH-000003294

Základná škola s materskou školou Dolné Orešany

Dolné Orešany 20, 919 02 Dolné Orešany

Grant: 7540,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000003322

Gymnázium

Šrobárova 1, 042 23 Košice

Grant: 13150,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000004699

Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec

Grant: 28020,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000005431

Základná škola Andreja Bagara

SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice

Grant: 15000,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000006620

Základná škola

Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

Grant: 13400,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000007688

Súkromná spojená škola

Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Grant: 4600,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000007702

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Poštová 9, 042 52 Košice

Grant: 17890,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000008614

Základná škola Jozefa Horáka

Pavla Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica

Grant: 12310,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000009793

International House Bratislava, s.r.o.

Námestie SNP 14, 81106 Bratislava

Grant: 123285,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000010382

Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Grant: 11300,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000010388

Evanjelické Gymnázium

Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 68960,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000011123

Základná škola Dargovských hrdinov 19

Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

Grant: 39695,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000011225

Mesto Zvolen

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Grant: 18380,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000019180

Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín

1. mája 2, 911 35 Trenčín

Grant: 86700,- Eur

2021-1-SK01-KA121-SCH-000021186

Gymnázium

Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

Grant: 23370,- Eur

KA121 - Výsledky výberu v sektore Odborné vzdelávanie a príprava


        Schválené projekty KA121 - Odborné vzdelávanie a príprava

2021-1-SK01-KA121-VET-000004191

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Grant: 85740,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000004371

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Hurbanova ul. 6, 975 18 Banská Bystrica

Grant: 47140,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000004792

Obchodná akadémia

Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

Grant: 46210,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005008

Obchodná akadémia Nitra

Bolečkova 2, 950 50 Nitra

Grant: 66800,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005144

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota

L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota

Grant: 52440,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005146

Spojená škola

L. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov

Grant: 79313,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005193

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Kmeťovo Stromoradie 1, 080 01 Prešov

Grant: 44750,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005472

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

Ul. SNP 41, 936 01 Šahy

Grant: 10200,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005889

Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Grant: 32160,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005924

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1, 080 04 Prešov

Grant: 37965,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000005958

Obchodná akadémia Račianska, Bratislava

Račianska 107, 831 02 Bratislava

Grant: 5500,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006091

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov

Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

Grant: 54180,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006111

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník

J.Majlátha 2, 076 51 Pribeník

Grant: 72600,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006116

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

Grant: 45440,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006120

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Slovenská 52, 946 03 Kolárovo

Grant: 68470,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006131

Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo

ul. Svätého Štefana 648/36, 943 01 Štúrovo

Grant: 80210,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006143

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo

Svätého Štefana 81, 943 03 Štúrovo

Grant: 55460,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006149

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske

Mierová 727, 072 22 Strážske

Grant: 43510,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006156

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota

Grant: 72200,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006161

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Grešákova 1, 040 01 Košice

Grant: 58590,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006378

Obchodná akadémia

Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

Grant: 84955,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006465

Súkromná Spojená škola EDUCO

Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo

Grant: 97981,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006747

Stredná odborná škola drevárska

Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Grant: 30390,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000006956

Obchodná akadémia

Inovecká 2041, 955 94 Topolčany

Grant: 59830,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007106

Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola

Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo

Grant: 35400,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007125

Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec

Grant: 63785,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007223

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Grant: 91567,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007598

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Grant: 64270,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007616

Stredná priemyselná škola stavebná

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

Grant: 21300,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007857

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Grant: 68235,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000007944

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Grant: 24820,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000008337

Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055 , 093 01 Vranov nad Topľou

Grant: 53220,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000008930

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Grant: 71187,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000009125

Stredná odborná škola chovu koni a služieb Lotenyesztesi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Štúrova 74, Šaľa

Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Grant: 74766,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000009795

Stredná odborná škola technická

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Grant: 67990,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010298

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Dudova 4, 851 02 Bratislava

Grant: 58835,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010304

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Grant: 39420,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010308

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

Grant: 85470,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010309

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23, 069 15 Snina

Grant: 27690,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010357

Spojená škola

Štúrova 848, 962 12 Detva

Grant: 1740,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

RESTART

Clementisova 12, 036 01 Martin

Grant: 178665,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010369

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Grant: 87042,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010377

K.A.B.A.

Komenského 19, 036 01 Martin

Grant: 156608,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010404

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komárno

Petöfiho 2, 945 50 Komárno

Grant: 30740,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010418

Stredná odborná škola Pruské 294

294 Pruské, 018 52 Pruské

Grant: 40860,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010546

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Grant: 50880,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010573

Stredná odborná škola polytechnická

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

Grant: 7730,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000010645

Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom

Kopaničná 237, 966 01 Hlinik nad Hronom

Grant: 40750,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000011168

Obchodná akadémia

Lúčna 4, 984 01 Lučenec

Grant: 90827,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000011257

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

Grant: 87682,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000011447

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Grant: 35460,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012060

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová

Petzvalova 2, 040 11 Košice

Grant: 67370,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012152

Stredná odborná škola chemická

Vlčie hrdlo 50, 82107 Bratislava

Grant: 33790,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012417

Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola

Komenského 12, 984 18 Lučenec

Grant: 76750,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012429

Stredná zdravotnícka škola

J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Grant: 79314,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012519

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad

Grant: 52470,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012596

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

1.mája 500, 952 01 Vráble

Grant: 34105,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012653

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Grant: 27930,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000012769

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Budovateľská 32, 945 01 Komárno

Grant: 48770,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000019488

Stredná priemyselná škola strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava

Grant: 8680,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000030564

Stredná odborná škola

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Grant: 57330,- Eur

2021-1-SK01-KA121-VET-000035696

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Grant: 35800,- Eur

KA121 - Výsledky výberu v sektore Vzdelávanie dospelých


        Schválené projekty KA121 - Vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA121-ADU-000006037

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

Grant: 13950,- Eur

2021-1-SK01-KA121-ADU-000010263

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Grant: 4000,- Eur

KA122 - Výsledky výberu v sektore Školské vzdelávanie


        Schválené projekty KA122 - Školské vzdelávanie

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316

Nájdeme spoločnú reč

Spojená škola internátna

M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou

27495,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000021141

S jazykmi spoznávame svet

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa

19202,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013162

Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Štátna školská inšpekcia

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava

46425,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000021463

Inklúzia a inovácie

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra

Škultétyho 1, 94911 Nitra

13890,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000030723

Výučba angličtiny a dejepisu v bilingválnom programe gymnázia podradená výučbe v 21. storočí.

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Namestie SNP 9, 921 01 Piešťany

49665,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035627

Ako je to u vás ?

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice

Saratovská 87, 934 05 Levice

53369,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014674

S francúzštinou za horizont

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny

Nám. J. Herdu 2 (budova FF UCM), 917 01 Trnava

77759,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013862

Digitálne zručnosti - nevyhnutnosť moderného vzdelávania

Základná škola, Ul. sv. Michala 42

Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice

22635,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015001

Digitálne technológie ako nástroj zavedenia inovácií do výučby

Súkromná spojená škola European English school

Solivarská 28, 080 05 Prešov

24305,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015082

Let us take an action again - start with the langugage

Gymnázium sv. Františka Assiského

Kláštorská 24, 054 01 Levoča

5580,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035502

English is easy

Súkromná základná škola - Magán alapiskola

K. Mikszátha 1, 979 01 Rimavská Sobota

37076,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014083

Katkin park objavuje IT v Nemecku po Nemecky - Katkin park endeckt IT in Deutschland

Súkromné gymnázium Katkin park II

Katkin Park 2, 040 11 Košice

33616,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000020285

Rozpínajme horizonty

Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komárno

Komenského ul. 3, 945 01 Komárno

62340,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013583

Prvé tri kroky k digitálnej škole GYMTV

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Komenského 32, 07501 Trebišov

4830,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015973

Aktívne učenie sa na škole a v triede

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava

Limbová 3, 917 02 Trnava

16150,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014668

S angličtinou plynule do sveta

Základná škola Sídlisko II 1336

Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

8460,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015471

Implementation of new methods of teaching including the CLIL method, usage of new technologies and improvement in increased active participation of students at the lesssons.

Základná škola a materská škola Dubová

Dubová 1, 811 04 Bratislava

21710,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014482

Hudba v centre: hudba ako nástroj k podpore práce inkluzívneho tímu (školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa) pomocou adaptácie výsledkov dosiahnutých v prijímajúcej krajine

Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho

Nám. Alberta Molnára 2, 903 01 Senec

15122,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000016123

Učme sa pre deti

Materská škola

Budovateľská 8, 080 01 Prešov

7995,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000021199

Učme sa spolu

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium

Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky

10490,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035857

Kurzy v Alicante a Brne

Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Bernolákova 21, 080 01 Prešov

9990,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013911

Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen und der Projektmanagementkompetenzen zur Internationalisierung

Spojená škola Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, 010 01 Žilina

5445,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014893

Podať ďalej prijaté 2

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

31120,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014136

Životný štýl a jeho vplyv na životné prostredie v regiónoch Chorvátska a Slovenska.

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M.R.Štefánika 8, 963 01 Krupina

30190,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035676

Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov na škole celkovo a v kontexte nových výziev, čo sa týka online vyučovania a používania technológií na hodinách cudzích jazykov

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 3833/38, 974 04 Banská Bystrica

3065,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015678

Správnym životným štýlom ku zdraviu

Základná škola s materskou školou

Vitanová 90, 027 12 Vitanová

18525,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014903

Smart school, green school

Základná škola Bernolákova 1061

Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

18665,- Eur

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013906

PRESERVE THE PAST FOR THE FUTURE

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Lesná 28, 066 01 Humenné

23805,- Eur
        Neschválené projekty KA122 - Školské vzdelávanie

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035828

Jazyková škola WINGS

Krásna, 926 01 Sereď

2021-1-SK01-KA122-SCH-000019051

Základná škola s materskou školou Hrušov

Hrušov 497, 991 42 Hrušov

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014473

Materská škola - Óvoda

Školská 1260/4, 982 01 Tornaľa

KA122 - Výsledky výberu v sektore Odborné vzdelávanie a príprava


        Schválené projekty KA122 - Odborné vzdelávanie a príprava

2021-1-SK01-KA122-VET-000017838

IDEA - Inkluzívni, Digitálni, Ekologickí, Aktívni v novom programe Erasmus+

Stredná odborná škola techniky a služieb

Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice

48180,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017064

Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu

Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

30020,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017128

Zoška do sveta

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova

Zochova 9, 811 03 Bratislava

86910,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017259

Elektromobilita a digitalizácia v modernej praxi dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Študentská 23, 917 45 Trnava

53340,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016441

Buda-Beat

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany

24648,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000019387

POHOSTINNOSŤ JE CNOSŤ AJ KVALITA

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

65630,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016634

Fúzia nie je ilúzia

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

50888,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000019924

Let´s Team-up!

Spojená škola

Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

82027,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000020810

Zahraničná odborná stáž pre OA Senica

Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10

Dlhá 256, 905 80 Senica

62252,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017035

Prinášame inovácie

Spojená škola

Školská 7, 975 90 Banská Bystrica

48478,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017070

Rozvíjanie svojich vedomostí

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

79068,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016342

Turizmus v Budapešti - praktické tipy III.

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda

36436,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016345

Odbornosť zo zahraničia

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1

Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

24233,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017224

Digitálna a umelecká propagácia výrobkov

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

64632,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016184

Otvorená Európa prostredníctvom mobility

Obchodná akadémia Šurany

Nám. hrdinov 7, 94201 Šurany

51365,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016195

Odborná stáž v obchode

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava

Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

30534,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017059

Príprava odborníkov v oblasti priemyselných technológií

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca

Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca

23216,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016764

Adleráci na ceste za lepšou budúcnosťou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

24552,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017802

Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

43910,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000034279

Nové trendy v starostlivosti o pacientov

Stredná zdravotnícka škola

Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

34618,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017433

Získajme odborné zručnosti v Európe 2

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

77898,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000019026

Vzdelanie plus prax sa rovná úspech

Obchodná akadémia

Polárna 1, 040 12 Košice

33180,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016328

Nové zručnosti mladých v Európe

Stredná odborná škola polytechnická

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

57860,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017871

Pripravujeme sa praxou v Španielsku

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33, 087 01 Giraltovce

49492,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017057

Buďme pripravení na digitálne vedomosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 47 Prešov

85982,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016340

Odborná prax v zahraničí – príležitosť zvýšiť kvalitu

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer

Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder

40871,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000035628

Digitalizácia a zelené technológie v odobornom vzdelávaní v oblasti IKT a bezpečnostných systémov v automobilovom priemysle

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

60484,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017806

ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

Spojená škola Martin

Československej armády 24, 036 01 Martin

57660,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016349

Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby

Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč

Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

31573,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016444

YOUNG PROFESSIONAL- skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kaderník - vizážista

Stredná odborná škola služieb

Košická 20, 080 01 Prešov

56040,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017823

Mládež v európskej inklúzii

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36

Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice

56030,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017856

SMART HOME - inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní II

Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola

Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo

40216,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017024

Tradície v novom šate II.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce

SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce

35032,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017061

Odborná príprava - kľúč k našej budúcnosti

Stredna odborna skola beauty služieb Gemerská 1 Košice

Gemerská 1, 040 11 Košice

15495,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017680

Získavanie skúseností v susednej krajine

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

49594,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000018404

Kreatívni stavitelia

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec

30736,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017056

Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy

Stredná zdravotnícka škola

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

14716,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016343

Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Dolné Obdokovce 71, 951 02 Dolné Obdokovce

12303,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017060

Svet v obrazoch

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

35016,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000018390

Gastronómia západných Slovanov

Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26

Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

40954,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017332

Mobilita v zahraničí ako forma rozvoja kompetencií študentov a ich učiteľov

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

24400,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000021296

Lesy pre budúci život

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

15099,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016337

ZAHRANIČNÁ PRAX – záruka nových odborných zručností

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

62583,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016445

Dobrodružné učenie

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Komenského 5, 085 42 Bardejov

42812,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017180

EuroMobilita - cesta k úspechu III

Stredná zdravotnícka škola

Strenčianska 20, 850 07 Bratislava 57

17630,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016763

Mladí veterinári na cestách v Európe

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Zavarská 9, 917 28 Trnava

39804,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017865

Odborne na farme

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18, 934 03 Levice

38466,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000018529

Technológie v praxi - zvyšovanie odbornosti v prostredí EU.

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

36347,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016810

Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!

Stredná odborná škola technická Komárno

Bratislavská cesta 1O , 945 25 Komárno

22932,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016950

Skilled workers for our Europe.

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Kollárova 17, 078 01 Sečovce

100372,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016660

Vývoj a rozdiely odbornej terminológie a jej aplikácia do praxe

Stredná odborná škola dopravná

Školská 66, 911 05 Trenčín

35680,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016708

Európske skúsenosti v praxi

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

80347,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000016918

Vďaka Erasmu+ chceme byť stále lepší.

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

82300,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000017080

New trends, materials and procedures in cosmetics

Súkromná stredná odborná škola SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

26824,- Eur

2021-1-SK01-KA122-VET-000035849

Informácie a masmédiá v Erasmus+

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Kadnárová 7, 834 14 Bratislava

31666,- Eur
        Neschválené projekty KA122 - Odborné vzdelávanie a príprava

2021-1-SK01-KA122-VET-000016514

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava

2021-1-SK01-KA122-VET-000016504

Spojená škola

Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň

2021-1-SK01-KA122-VET-000017281

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Bátorove Kosihy

Bátorove Kosihy 35, 946 34 Bátorove Kosihy

2021-1-SK01-KA122-VET-000033982

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

KA122 - Výsledky výberu v sektore Vzdelávania dospelých


        Schválené projekty KA122 - Vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018172

Dobrá prax inšpiruje

Verejná knižnica Jána Bocatia

Hlavná 48, 042 61 Košice

Grant: 15200,- Eur

2021-1-SK01-KA122-ADU-000020867

Green Life Competences for More Sustainability: GoGreenLifeComp!

Slovak Eco Quality

Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava

Grant: 4638,- Eur

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018057

CPM-Centrum prevencie mládeže boosting Digital Skills in educational environments

CPM - Centrum prevencie mládeže

J.Kollára 2457/22, 022 01 Čadca

Grant: 10200,- Eur
        Neschválené projekty KA122 - Vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA122-ADU-000021324

Zvyšovanie kvality inovatívnych metód vzdelávania a výmena praktických skúseností

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Trebišovská 12, 040 11 Košice

2021-1-SK01-KA122-ADU-000017945

Topcoach s.r.o.

Karpatské námestie 10A , 831 06 Bratislava

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018303

ArtHouse

Súmračná 15, 821 02 Bratislava

KA131 - Výsledky výberu v sektore Vysokoškolské vzdelávanie


        Schválené projekty KA131 - Vysokoškolské vzdelávanie

2021-1-SK01-KA131-HED-000004185

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Grant: 39176,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000011640

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

Grant: 111617,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000005434

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 145220,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000008509

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Grant: 8814,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000010415

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Grant: 818550,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000003040

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica

Grant: 86422,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000011146

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Grant: 280106,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000003061

Paneurópska vysoká škola

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Grant: 184643,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000004490

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov

Grant: 389240,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000005483

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Grant: 432017,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000010381

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Grant: 711327,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000003756

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Grant: 94296,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000007798

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice

Grant: 660035,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000006289

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Grant: 211360,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000003474

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Grant: 153705,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000004174

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Grant: 207195,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000012630

Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Grant: 303695,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000008125

Univerzita Komenského v Bratislave

Šarárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Grant: 2223200,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000004660

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

Grant: 527744,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000012709

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 537754,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000007585

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Grant: 556640,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000003394

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Grant: 349800,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000007750

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

Grant: 123953,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000006518

Vysoká škola Danubius

Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo

Grant: 14468,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000007992

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16, 851 04 Bratislava

Grant: 72362,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000004230

Vysoká škola manažmentu

Bezručova 64, 911 01 Trenčín

Grant: 52185,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000004609

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo nam. 1, 080 01 Prešov

Grant: 12073,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000005451

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Grant: 152770,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000004743

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Grant: 181638,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000011612

WorkSpace Europe

Nevädzova 6/C , 821 01 Bratislava

Grant: 317993,- Eur

2021-1-SK01-KA131-HED-000010052

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Grant: 367503,- Eur


        Neschválené projekty KA131 - Vysokoškolské vzdelávanie

2021-1-SK01-KA131-HED-000012605

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach n.o.

Kukučínova 17, 040 01 Košice

Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:

 • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
 • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých.Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami:

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a malé partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť,
 • partnerstvá pre inovácie,
 • neziskové športové podujatia.Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

GRANT NA ŠPECIÁLNE POTREBY:

O špeciálny grant môžu požiadať študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus+ mobilitu v rámci Výzvy 2021.

Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený v závislosti od prijímajúcej krajiny.

Žiadosť o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov zasiela vysoká škola do 15. októbra 2021 elektronicky na adresu erasmus@saaic.sk

Viac informácií nádjete vo Výzve 2021 na predkladanie žiadostí o špeciálny grant [ SK, pdf, 135 KB ]

 • Prihláška [ Sk, pdf, 352 KB ]
 • Metodický prístup k skupinám s nedostatkom príležitostí vo vysokoškolskom vzdelávaní (minimálne požiadavky) [ SK, pdf, 266 KB ]

CENTRALIZOVANÉ AKCIE: