Erasmus oslavuje 35 rokov (1987 – 2022)

Už 35 rokov mení program Erasmus+ životy ľudí. Zatiaľ ich bolo 12 miliónov. Pri tejto príležitosti pripravujú Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM) podujatia, na ktorých sa dozviete viac ako 35 dôvodov prečo sa zapojiť do programu Erasmus+.

Je Erasmus+ exkluzívny alebo inkluzívny? Čo prináša pre zúčastnené organizácie a jednotlivcov? Prečo je tak obľúbený? Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v našom podcaste Erasmus+ inšpirácie s Alexandrou Junáškovou – riaditeľkou Národnej agentúry programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Petrom Kupcom – riaditeľom Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM) na tému 35 rokov Erasmus.

 

Pozývame vás na oslavy 35 rokov programu Erasmus

Banská Bystrica, OC Európa
Banská Bystrica, OC Európa

Príďte na Erasmus+ veľtrh a spoznajte zážitky tých, ktorí vďaka Erasmus+ vyskúšali štúdium alebo stáž v zahraničí. Stretnite sa so zástupcami Národných agentúr programu Erasmus+ na Slovensku, ktorí vám povedia, ako môžete príležitosti Erasmus+ využiť aj vy. Zároveň sa budete…Read More

Slovensko
Slovensko

Zapojte sa do celosvetových osláv programu Erasmus+  Staňte sa aj vy súčasťou piateho ročníka celosvetovej Erasmus komunity! Podeľte sa počas trojdňovej oslavy (13. – 15. 10.) so skúsenosťami a zážitkami z projektov Erasmus+. Viac informácií o možnosti zapojiť sa nájdete…Read More

35 rokov Erasmus: úspešný príbeh – konferencia pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej v Bratislave (22. 9. 2022)

Hotel Carlton:

14:00 Otvorenie konferencie a príhovory čestných hostí

15:00 “Ako nám program Erasmus+ rozšíruje obzory a obohacuje životy.” Osobné príbehy s programom Erasmus+, ktoré predstavia zástupcovia škôl a mládežníckych organizácií.

16:30 Paralelné diskusie

A/ Erasmus+: zručnosti pre 21. storočie

MUDr. Petra Milko – Moja Erasmus+ skúsenosť na ceste k profesii lekárky

Panelová diskusia: Mgr. Andrej Lasz (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy), Mgr. Ľubica Gállová (Štátny inštitút odborného vzdelávania) a PhDr. Peter Papšo, PhD. (MŠVVaŠ SR, odbor mládeže)

Moderovala Mgr. Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

B/ Erasmus+: viacjazyčnosť a multikultúra

Simona Malková – Bola Simona pred Fínskom iná ako je dnes? Skúsenosti z Erasmus mobilít

Moja skúsenosť s programom Erasmus+: Mgr. Oliver Vavro – UKBA, odborný referent zahraničných vzťahov na úseku prorektora pre medzinárodné vzťahy, odd. pre európske programy a Erasmus+, Filip Fandel – študent UKBA, Mgr. Petra Papierníková – prezidentka EduEra

Hviezdoslavovo námestie:

18:15 SPEV A TANEC: vystúpenie žiakov ZUŠ Štefana Németha v Šamoríne

18:30 MÓDNA PREHLIADKA: ŠUP Svidník

19:30 KONCERT Teri Čikoš