Výzva 2024

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1)– Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
— Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
— Činnosti s účasťou mládeže
— DiscoverEU – akcia pre začlenenie
— Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
— Mobilita zamestnancov v oblasti športu.

Kľúčová akcia 2 (KA2)– Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
— Partnerstvá pre spoluprácu:
— Kooperačné partnerstvá
— Malé partnerstvá
— Partnerstvá pre excelentnosť:
— Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
— Akcia Erasmus Mundus
— Partnerstvá pre inovácie:
— Aliancie pre inovácie
— Výhľadovo orientované projekty
— Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu
— Európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
— Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet:
— Akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
— Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Dôležité odkazy