Výzva 2024

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1)– Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
— Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
— Činnosti s účasťou mládeže
— DiscoverEU – akcia pre začlenenie
— Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
— Mobilita zamestnancov v oblasti športu.

Kľúčová akcia 2 (KA2)– Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
— Partnerstvá pre spoluprácu:
— Kooperačné partnerstvá
— Malé partnerstvá
— Partnerstvá pre excelentnosť:
— Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
— Akcia Erasmus Mundus
— Partnerstvá pre inovácie:
— Aliancie pre inovácie
— Výhľadovo orientované projekty
— Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu
— Európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
— Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet:
— Akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
— Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Dôležité odkazy

Výsledky výberu

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA121-SCH-000207475
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
39030.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000219205
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány PéterGimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár
Letomostie 3, Nové Zámky
38730.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000213698
Základná škola Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Ul. P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica
72295.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000218815
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
Komenského 16, Svidník
37970.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000211411
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
29770.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000200425
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Šrobárova 1, Košice
79345.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000211283
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné
Lesná 28, Humenné
27065.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000211393
Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
Ul. A. Hlinku 44, Prievidza
44040.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000228130
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Vazovova 6, Bratislava
24240.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000229254
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 136/5, Brezno
145897.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000208028
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Golianova 68, Nitra
105865.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000201941
Základná škola, Pavilón B, Školská 26, Pribeta
Školská 26, Pribeta
33200.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000214933
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, Košice
70140.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000204931
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Park mládeže 5, Košice
71870.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000220538
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
Medvedzie 155, Tvrdošín
27555.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000202349
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2, Košice
89800.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000230159
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany
Hlavná 86, Pusté Úľany
36445.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000203105
Základná škola, Pohraničná 9, Komárno
Ul. pohraničná 9, Komárno
33020.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000207730
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Skuteckého 5, Banská Bystrica
125350.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000204327
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
Námestie legionárov 3, Prešov
100925.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000231520
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Kpt. Nálepku 6, Sobrance
71990.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000210860
Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín
1. mája 2, Trenčín
204765.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000203287
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
46340.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000220366
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
49325.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000236191
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Dargovských hrdinov 19, Humenné
56000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000202950
Cirkevná základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
Školská 166, Tvrdošín
39495.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000229588
Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
Pionierska 9, Sliač
79130.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000237380
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
31690.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000226614
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Hronská 3, Bratislava
43510.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000199718
Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
43465.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000232167
Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
Andovská 4, Nové Zámky
30840.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000205739
Materská škola, Vinohradnícka 32, Limbach
SNP 55, Limbach
8420.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000210846
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
21140.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000206447
Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
Švermova 10, Snina
60810.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000207978
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Masarykova 1, Michalovce
30690.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000199559
Základná škola, Sv. Michala 42, Levice
Ulica sv. Michala 42, Levice
44965.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000201043
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5, Levice
68910.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000202173
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča
Kláštorská 24, Levoča
16010.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000199679
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
18375.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000201048
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Čordákova 50, Košice
71606.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000199707
Materská škola, Ul.1.mája 4, Banská Štiavnica
1. mája č. 4, Banská Štiavnica
14805.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000201049
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Tajovského 25, Banská Bystrica
187660.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000229440
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, Bratislava
134300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000208408
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina
T. Ružičku 3, Žilina
128845.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000212857
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Moskovská 2, Banská Bystrica
37225.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000220033
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Kukučínova 4239/1, Poprad
20700.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000203070
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
47465.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000197531
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
Drieňová 16, Bratislava
75997.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000204043
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
45055.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000220300
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
32310.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000217964
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
33100.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000206191
Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, Námestovo
Komenského 1096, Námestovo
27410.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000235609
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin
M. R. Štefánika 19, Martin
88337.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000212978
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
43715.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000213095
Základná škola s materskou školou, Vitanová 90
Vitanová 90, Vitanová
24860.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000213039
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
Družby 554/64, Podbrezová
56400.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000224805
Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
14700.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000209791
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Bilíkova 24, Bratislava
47870.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000230750
INškôlka s.r.o.
Račianska 96, Bratislava
66460.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000230549
Súkromná základná umelecká škola, Františkánska 2, Trnava
Františkánska 2, Trnava
21560.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000229252
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
116384.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000215854
Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
8. mája 640/39, Svidník
41130.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000206458
Základná škola s materskou školou, Senohrad 129
Senohrad 129, Senohrad
45760.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000211905
Súkromné gymnázium FUTURUM, Moyzesova 5, Košice
Moyzesova 5, Košice
51290.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000200737
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
Hurbanova 27, Martin
61520.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000200849
Základná škola s materskou školou, SNP 5, Uhrovec
SNP 5, Uhrovec
28765.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000201551
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, Prievidza
50900.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000203342
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
67119.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000203356
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
Malá hora 3, Martin
36880.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000203367
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
Komenského 6, Stará Ľubovňa
64525.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000204254
Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, Lokca
Školská 71/3, Lokca
25740.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000205669
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
Akademika Hronca 1, Rožňava
72167.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000207340
Základná škola, Mlynská 50, Senec
Mlynská 50, Senec
77319.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000207368
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154
Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
26415.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000207525
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Hurbanova 9, Banská Bystrica
27010.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000207995
Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
Železničná 74, Považská Bystrica
56730.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000208696
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, Častá
Hlavná 293, Častá
47940.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000208997
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
Kostolná 119/8, Sereď
73410.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000209085
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Gercenova 10, Bratislava
73050.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000209422
Súkromné gymnázium FUTURUM, Školská 66, Trenčín
Školská 66, Trenčín
68241.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000210031
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
37660.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000210340
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Golianova 8, Banská Bystrica
47290.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000211332
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
Školská, Vranov nad Toplou
30210.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000211823
Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
SNP 3, Ivanka pri Dunaji
69310.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000212162
Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
Kysucká 14, Senec
44210.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000212782
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Metodova 2, Bratislava
108531.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000213061
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevová 1381/7, Humenné
20300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000213403
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
Jiráskova 12, Bardejov
80020.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000214675
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Tajovského 2, Badín
31600.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000214931
Zakladná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Okružná 2, Banská Bystrica
42140.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000215054
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
Námestie A.Hlinku 5, Ružomberok
57005.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000216179
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
Kubranská 80, Trenčín
69462.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000219586
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská
Októbrová, 479/16, Valaská
13740.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000222465
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
Námestie SNP 9, Piešťany
67640.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000222517
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
Obchodná 5, Sečovce
32200.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000224444
Jazyková škola, Mnoheľova 828, Poprad
Mnoheľova 828 , Poprad
6500.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000224480
Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - DénesGyörgy Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
Čsl. armády 31, Plešivec
13680.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000228727
Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske
Nám SNP 200/22, Partizánske
115165.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000229760
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
Juhoslovanská 4, Košice
7920.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000230114
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967
Zákamenné 967 , Zákamenné
42180.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000230117
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
Andreja Šulgana 1, Nitra
59465.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000230238
Základná škola Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 1857/13, Rimavská Sobota
Ul. Dr. V. Clementisa 1, Rimavská Sobota
45455.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000231332
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z.
Beňadická 3040/38, Bratislava
52610.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000231369
Základná škola s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce
SNP 121, Rozhanovce
45540.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000235486
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Školská 11, Budimír
Školská 11, Budimír
26890.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000236453
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Vranovská 2, Bratislava
115920.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000236508
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
Školská 1087/1087, Sládkovičovo
13585.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-SCH-000236763
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A , Bratislava
129826.00 EUR


Neschválené žiadosti

2024-1-SK01-KA121-SCH-000235899
Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava
Dubová 1, Bratislava

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA121-VET-000220988
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Plzenská 1, Prešov
90865.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201291
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
J. Majlátha 2, Pribeník
56210.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000209211
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Partizánska 1059/23, Snina
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201331
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
Mierová 727, Strážske
35645.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000212801
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
Komenského 12, Lučenec
120000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000198374
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Račianska 107, Bratislava
79375.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000210532
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201271
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
40985.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000206150
Spojená škola, Štúrova 848, Detva
Štúrova 848, Detva
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000207292
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
29425.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000229684
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
49500.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211730
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, Trenčín
37405.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000207478
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
40510.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000200755
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Inovecká 2041, Topoľčany
80120.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000212210
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, Hurbanovo
52105.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201661
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
37370.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000200445
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Lúčna 4, Lučenec
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000215902
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
203826.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202168
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
40600.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000200167
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Daxnerova 6, Trnava
120100.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000206272
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry
Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000208915
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
Námestie sv.Martina 5, Holíč
43850.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000210680
Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno
Laskomerského 3, Brezno
78090.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000217068
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Záhradnícka 44, Bratislava
120000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000222468
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, Partizánske
54465.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000217898
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 237, Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, Hliník nad Hronom
31445.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000223033
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
Vranovská 4, Bratislava
40400.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000214333
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
Strečnianska 20, Bratislava
53170.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000206867
Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
SNP 30, Ivanka pri Dunaji
89009.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000220746
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
60980.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201569
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000208510
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
Sládkovičova 36, Prešov
35900.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000209512
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Študentská 23, Trnava
54300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211854
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Kvačalova 20, Bratislava
75260.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000207026
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
59995.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000209240
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok
Scota Viatora 8, Ružomberok
60510.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000224506
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Hálova 16, Bratislava
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000216242
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Veľká okružná 25, Žilina
67280.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000210629
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Hurbanova 6, Banská Bystrica
103050.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201261
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Jabloňová 1351, Zvolen
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000228964
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 136/5, Brezno
151767.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000204868
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina
Hálkova 2968/22, Žilina
54770.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211203
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
Sládkovičova 2723/120, Snina
63355.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000198342
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
80150.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201197
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Sklenárova 1, Bratislava
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000207452
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Ul. SNP 41, Šahy
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000198401
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Školská 5, Banská Bystrica
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000218089
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Ul.17. novembra 2701, Čadca
59280.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000207396
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari ésElektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komárno
Petöfiho 2, Komárno
49415.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000206504
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési ésSzolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Štúrova 74, Šaľa
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000208295
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Bolečkova 2, Nitra
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000206995
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
Scota Viatora 4, Ružomberok
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000199356
Súkromná stredná odborná škola Magán Szakkozépiskola,L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201385
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo
Svätého Štefana 81, Štúrovo
36890.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000223034
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
Lúčna 2, Lučenec
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000220017
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
Družstevná 1474/19, Humenné
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211109
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Nevädzová 3, Bratislava
41980.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000208258
Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Jarmočná 1, Modrý Kameň
52300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000206662
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA,Tajovského 15, Košice
Tajovského 15, Košice
36780.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000205577
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
Kmeťovo Stromoradie 1, Prešov
65060.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201311
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Veľká okružná 32, Žilina
67160.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000212710
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina
M.R. Štefánika 8, Krupina
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000209345
Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
J. Kozáčeka 4, Zvolen
80100.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000212542
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gemerská 1, Košice
48020.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000219964
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669,Liptovský Mikuláš
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
21560.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202886
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Bratislavská 38, Veľký Meder
27430.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000220457
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
Tajovského 30, Banská Bystrica
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000215709
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Pod Vinbargom 3, Bardejov
48425.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202914
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
35280.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000199972
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Slanická osada 2178, Námestovo
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202946
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
33930.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201381
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000225780
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
Petzvalova 2, Košice
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000204059
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Masarykova 27, Michalovce
44580.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201405
Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
Tajovského 24, Banská Bystrica
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000199959
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Dudova 4, Bratislava
65940.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000208565
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda
Športová 349/34, Dunajská Streda
39610.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000236353
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Volgogradská 1, Prešov
95304.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000197858
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava
J. Jonáša 5, Bratislava
78860.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000204173
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
32430.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211160
Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
Košická 20, Prešov
57850.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201341
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Ostrovského 1, Košice
70680.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202871
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo
Fučíkova 426, Sládkovičovo
29000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000216134
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Duklianska 1, Prešov
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201976
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, Spišská Nová Ves
56235.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000203300
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - SzakkayJózsef Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
Grešákova 1, Košice
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000235496
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nám. Mládeže 587/17, Zvolen
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
35505.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201410
Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36, Štúrovo
ul. Svätého Štefana 648/36, Štúrovo
70560.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000216693
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21,Bratislava
Ivanská cesta 21, Bratislava
51660.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000226051
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota
Okružná 61, Rimavská Sobota
46190.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000210991
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
Dlhá 256, Senica
69330.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201301
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Komenského 1963/10, Trebišov
64250.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000224113
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, Košice
64695.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000205264
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Karola Adlera 5, Bratislava
70140.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000215820
REŠTART
Clementisova 5122/12, Martin
224900.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000205287
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina - Bytčica
Hlavná 2, Žilina
51230.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000207409
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
Mnoheľova 828/23, Poprad
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202055
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Námestie slobody 12, Sobrance
23390.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000204326
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
38555.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000236491
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
L. Podjavorinskej 22, Prešov
58100.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000204365
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
Levočská 5, Poprad
69990.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000236616
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
30285.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202932
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Jesenského 1, Nové Zámky
19225.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000199835
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, Šurany
44765.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201239
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
Komenského 16, Lipany
42410.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201480
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Južná trieda 10, Košice
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000220590
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová
74300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201366
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Partizánska 1, Michalovce
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000227470
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi ésSzolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Budovateľská 32, Komárno
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000203277
Stredná odborná škola, Pruské 294
294 Pruské, Pruské
68810.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000208893
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Sovietskych hrdinov 80, Svidník
21335.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000203607
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Dončova 7, Ružomberok
44720.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202056
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
Jesenského 903, Tisovec
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000235400
Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov
I.Krasku 491, Púchov
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000236515
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Zochova 9, Bratislava
71315.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000209118
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Sovietskych hrdinov, Svidník
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000202900
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000232811
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava
Beňadická 16, Bratislava
81500.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000220618
Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble
Ul.1.mája 500, Vráble
37805.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201556
Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo
Slovenská 52, Kolárovo
58000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000201592
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Mikovíniho 1 , Bratislava
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000205168
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
Ulica 17.novembra 2579, Čadca
80300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000205826
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Tulipánova 2, Žilina
20000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000209288
Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
80000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211367
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2, Prievidza
45995.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000211650
Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000213169
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
Ulica 29.augusta 4812, Poprad
53400.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000218541
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
47300.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000219991
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Kremnička 10, Banská Bystrica
81600.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000220726
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra
Drážovská 14, Nitra
37120.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000221750
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Tolstého 11, Bratislava
120700.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000221821
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
44150.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000221991
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332, Nováky
56720.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000222705
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
69320.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000225094
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
Centrálna 464, Svidník
36620.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000225175
Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
Zádielska 12, Košice
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000226510
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca, 8, Rožňava
74925.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000227002
Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
Krčméryho 2, Nitra
40000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-VET-000236782
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
39690.00 EUR

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA121-ADU-000204079
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
71740.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000210504
Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
Veľká okružná 24, Žilina
16200.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000217830
Saplinq, o.z.
Slobody 226/30, Košice
46755.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000210776
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
Bajkalská 45G, Bratislava
294000.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000235913
the Bridge
Ladice 330, Ladice
10030.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000200193
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19, Lučenec
12455.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000207712
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás
Pri Šajbách 9000/14A, Bratislava
29045.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000215930
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Ústie nad Priehradou 41, Trstená
61190.00 EUR
2024-1-SK01-KA121-ADU-000228779
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
Baštová 344/7, Bratislava
133540.00 EUR

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA122-SCH-000224257
Učme sa spolu
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
31271.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000227519
Po anglicky, prosím!
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
11205.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000237823
Empowering Multilingual Learners: Building Relationships in Diverse Global Environments
Súkromná základná škola, Vavilovova 18, Bratislava
Vavilovova 18, Bratislava
43877.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214970
Effective learning and teaching strategies for future
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Komenského 13, Hlohovec
42634.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000225179
Prírodou k vzdelávaniu-Interaktívne učebné prostredie pre študentov
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Jilemnického ulica 204/11, Dunajska Streda
17538.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216296
Otvorme bránu našej školy.
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
Skalité 729, Skalité
58100.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000213794
Konajme lokálne, myslime globálne.
Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina
M.R.Štefánika 8, Krupina
27666.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000229722
AI in teaching
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava
Trnková 1, Bratislava
18608.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233907
Komplexné a efektívne vzdelávanie prostredníctvom modernizácie výučby, mäkkých zručností a koučingového prístupu.
Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
39805.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000228368
Cesta k zelenej škole.
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Komenského 32, Trebišov
42617.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000202269
From History to Hi-tech
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Školská 837, Tvrdošín
31704.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000234732
Innovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných a jazykových predmetov
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 8, Pribeta
Školská 8, Pribeta
46356.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239823
Cítiť sa dobre a dobre sa učiť
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Ľ. Štúra 26, Michalovce
27714.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000229541
Nástroje prispievajúce k skvalitňovaniu školského prostredia (akademicky a emocionálne).
Súkromná základná škola International School, Poľná 1, Košice
Poľná 1, Košice
10162.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000220491
Angličtina ako prostriedok komunikácie, kooperácie a hlbšieho poznania v prírodných aj humanitných vedách.
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
Bajkalská 20, Bratislava
18885.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000203785
Malé kroky, ktoré prinášajú veľké zmeny
Základná škola, Hlinné 138
Hlinné 74, Hlinné
13512.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000207140
Be ambitious: Forward thinking to the bright future
Súkromná základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Dukelská 33, Giraltovce
36408.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000208848
Bádateľské vyučovanie v prírodovedných predmetoch
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Gorkého 4, Skalica
10468.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212645
Globálne Horizonty: Rozšírenie medzinárodných skúsenosti pre žiakov a zamestnancov
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským -Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
41177.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212724
From ALFA to X - Let´s bridge the generation gap
Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 299
Oravská Lesná 299, Oravská Lesná
30551.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214433
EKO-TECH-KLÚZIA
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
31037.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214984
Projektová environmentálna výchova
Základná škola Dr. Štefana Osuského, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom
Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
18967.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000215714
Digitálna a ekologická škola
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
40166.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000215752
Posilňovanie vzdelávania a kompetencií učiteliek - cesta k lepšej škôlke.
Súkromná materská škola, Mierová 2, Banská Štiavnica
Mierová 2 , Banská Štiavnica
7809.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216637
Cesta k jazykovej, digitálnej a multikultúrnej excelentnosti
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
28467.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216767
Zaži Európu
Základná škola, Trenčianske Jastrabie 115
Trenčianske Jastrabie 115, Trenčianske Jastrabie
25678.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217081
Učme (sa) vzájomne
Základná škola s materskou školou, Vrbovce 147
Vrbovce 147, Vrbovce
11274.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217605
Ovplyvnenie klímy v triede prostredníctvom poznatkov zo psychológie a ich uplatnenie vo vyučovacom procese
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín
Veľkomoravská 12, Trenčín
12856.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217687
Smerom k modernej škole
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená
Hviezdoslavova 823/7, Trstená
30657.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217789
Aby sme si znova rozumeli
Materská škola Bohrova 1
Bohrova 1, Bratislava
22738.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217886
Zachovať ľudskosť v digitálnom svete
Súkromná základná škola Banskobystrická, Ružová 15574/15B, Banská Bystrica
Ružová 15574/15B, Banská Bystrica
6440.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000222383
Šanca na zmenu
Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany
Hlavná 367/7, Kapušany
42327.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000225112
Žiaci a pedagógovia z Erdélyi školy v stopách škôl 21. storočia
Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35108.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000225351
Komunikujeme efektívne v multikultúrnom svete
Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog
Školská 511/2, Čierny Balog
17320.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000226534
Tri R pre lepší život - redukuj, recykluj, znovupouži (z angl. jazyka "reuse")
Základná škola, Komenského 3, Smižany
Komenského 3, Smižany
37592.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000226699
Život a zvyky v regióne
Základná škola s materskou školou, Školská 290, Komjatná
Školská 290, Komjatná
22018.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000227439
Získanie nových zručností učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov gymnázia v metóde CLIL v anglickom a nemeckom jazyku
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Ivana Horvátha 14, Bratislava
14410.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000229509
Bližšie k deťom
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
Rajčianska 3, Bratislava
27171.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000229561
Umenie so srdcom
Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava
Nejedlého 8, Bratislava
42278.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000230446
Spolu v tíme
Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica
Československej armády 183/1, Kremnica
21742.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000230707
Rastieme spolu
Základná škola, Martinská 20, Žilina
Martinská 20, Žilina
22052.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000231057
Vzájomné porozumenie
Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava
Za kasárňou 2, Bratislava
25748.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000231283
Získanie a skvalitnenie digitálnych a jazykových zručností s využitím pokrokových metód v edukatívnom procese v materskej a základnej škole
Spojená škola, Školská 478, Zborov
Školská 478, Zborov
55972.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000231592
Dobrovoľníctvo a aktívne občianstvo v rámci vzdelávania na našej škole
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Komenského 13, Lipany
28252.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000232242
Budovanie literárnych mostov
Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4, Klin
26212.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000232779
Vzdelávame v 21.storočí- bez stresu a s najnovšími digitálnymi technológiami
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Zbrojničná 3, Košice
28308.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233418
Cesta za ochranou a poznaním svojho kultúrneho dedičstva a životného prostredia
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, Košice
31396.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233482
Pedagogické výzvy a riešenia 21. storočia
Cirkevná spojená škola Marianum s vyučovacím jazykom maďarským, Biskupa Királya 30, Komárno - Komárom
Biskupa Királya 30, Komárno
9578.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000234149
Cestou k modernejšiemu vzdelávaniu
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
Lichnerova 69, Senec
15655.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000234393
Zážitkové vyučovanie ekológie
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Pohraničná 10, Komárno
24289.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000234888
Cesta za poznaním hudby dávnych čias.
Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice 4, Banská Štiavnica
Nám. sv. Trojice 4 , Banská Štiavnica
25003.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000235147
Empirický maratón
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad
Dlhé hony 5766/16, Poprad
22418.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000237362
Naučme deti voľne lietať vo svete jazykov
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym – Osnovna škola z materskov školov, Klenová 111
Klenová 111, Klenová
7150.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000237681
Škriadkovanie (školské hriadkovanie) - Od semienka k miestnej potrave
Základná škola s materskou školou, Benice 96
Benice 96, Príbovce
21724.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000237826
ZŠ Rusovce - moderná a rešpektujúca škola
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
Vývojová 228, Bratislava
30594.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239469
Ekoškola - Krok za krokom
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár
G.Czuczora 10, Nové Zámky
48719.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000241068
Zelený EGJAK
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Škultétyho 10, Košice
45993.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000242241
Skúsenosť bez vzdelania je viac ako vzdelanie bez skúsenosti?
Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Novohradská 3, Bratislava
50347.00 EUR


Rezervný zoznam

2024-1-SK01-KA122-SCH-000241751
Slobodné demokratické školy ako miesta inovatívneho vzdelávania
Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Jarmočná 96, Ždaňa
33684.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214922
Umelecký KEMP
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, Hattalova 367/15, Námestovo
Hattalova 367/15, Námestovo
47881.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239780
Vzdelávanie pre budúcnosť
Gymnázium, Študentská 4, Snina
Študentská 4, Snina
38889.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214602
Vedieme školu k udržateľným výzvam
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Skuteckého 8, Banská Bystrica
60908.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217782
Pokračujeme v skúmaní Erasmus+
Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 652/50, Púchov
Komenského 50, Púchov
40234.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233096
Implementácia inovačných metód v procese vzdelávania žiakov a učiteľov
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
G. Bethlena 41, Nové Zámky
11543.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000215839
Šťastní a pozitívni učitelia - radostní a úspešní študenti.
Základná škola s materskou školou, Rosina 624
Rosina 624, Rosina
29205.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239873
Rozširujeme obzory: Inovácie vo vzdelávaní a jazykovom rozvoji
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca
Hviezdoslavova 1, Revúca
33783.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000219570
Na ceste za aktívnym občianstvom mimo našich hraníc
Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, Bardejov
Jiráskova 5, Bardejov
50095.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000232541
Well being a pozitívna klíma školy v európskych rozmeroch
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Maurerova 21, Košice
14239.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000230776
Dovoľme cudziemu jazyku rozšíriť naše obzory
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
Mostná 3, Nové Zámky
46833.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000219200
Vzdelávanie a rozvoj ako podpora školskej reformy
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o.
Palatínová 4816/36A, Komárno
50342.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000240118
Sme v pohode
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7, Lučenec
26256.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000218949
Učíme (sa) pre život
Základná škola, Staničná 13, Košice
Staničná 13, Košice
36246.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216870
Čítanie znamená otvorené dvere do sveta
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, Gelnica
24069.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000208413
Senecké základné školy na ceste k moderným európskym školám
Mesto Senec
Mierové námestie 8, Senec
65969.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000209370
Kvalitnú školu tvoríme SPOLU
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.
1. mája 169/9, Trenčín
27327.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000240408
Všetci sme jedineční: Škola ako miesto inklúzie a podpory
Základná škola s materskou školou, Lazy pod Makytou 148
Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou
2525.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000219351
Aj my sa potrebujeme učiť
Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
Nedbalova 4, Bratislava
8717.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000234206
Integrovanie digitálnych technológií a nástrojov umelej inteligencie do vyučovania a vzdelávania
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, Prešov
29685.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000232250
Moderný a vzácny svet okolo nás
Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin
J. Lettricha 2/2, Martin
17658.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212285
Spolu a bezpečne (nielen) v kyberpriestore
Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob
Školská 4, Chorvátsky Grob
8202.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000199839
Učitelia románskych jazykov pre súčasnú Európu
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Petzwalova 550/30, Nitra
96372.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000235779
Outdoorové vyučovanie ako nástroj na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Základná škola, Komenského 2, Svit
Komenského 2, Svit
5006.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000213444
Podpora prirodzenej rozmanitosti žiakov v škole prostredníctvom rozvoja inkluzívneho vzdelávania
Základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
Ružová 14 , Banská Bystrica
14592.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216322
Think green, act green
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Nábrežná 95, Nové Zámky
31299.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239494
Inovatívny učiteľ - úspešný žiak
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
Ul. 17. novembra 31, Sabinov
38461.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000240425
Jazyková výmena - zlepšovanie kvality vzdelávania pre žiakov a učiteľov
Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava
Hlboká cesta 4, Bratislava
39424.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-SCH-000203151
Žiaci po stopách živej histórie
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Duklianska 16, Prešov
37274.00 EUR


Neschválené žiadosti

2024-1-SK01-KA122-SCH-000212979
Škola pripravená na zmenu
Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
2024-1-SK01-KA122-SCH-000213005
Z hluku miest do prírodnej symfónie
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8,Trstená
Hviezdoslavová 822/8, Trstená
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233196
Traumu rešpektujúci prístup v Európe
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hattalova 3342/12, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000242873
Stretnutie s Francúzskou kultúrou a tradíciami
Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Cintorínska 70/1, Trávnica
2024-1-SK01-KA122-SCH-000197001
Waste 2.0
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava
Odborárska 2, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000209244
Remeslo má zlaté dno
Základná škola s materskou školou, Hrušov 497
Hrušov 497, Hrušov
2024-1-SK01-KA122-SCH-000195998
Embrace Diversity
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Pod Vinbargom 1, Bardejov
2024-1-SK01-KA122-SCH-000241888
Teen Health & Fitness: Your Guide to Thriving
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, Sečovce
2024-1-SK01-KA122-SCH-000218472
EDUPOWER Nadstavme si latku vyššie
Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra
Farská 19, Nitra
2024-1-SK01-KA122-SCH-000215651
Gamechanger
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
2024-1-SK01-KA122-SCH-000227633
Via animArte to the heart and the soul
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
Bernolákova 9, Nová Baňa
2024-1-SK01-KA122-SCH-000241422
Katkin park sa zazelená
Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice
Katkin Park 2, Košice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000219626
Digitálna dielňa TMRG - Rozvoj digitálnych kompetencií žiakov pomocou 2D a 3D grafiky
Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi, Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
2024-1-SK01-KA122-SCH-000204337
Pohoda v škole začína od nás
Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436
Vígľaš 436, Vígľaš
2024-1-SK01-KA122-SCH-000204641
Miesto pre všetkých
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2, Krompachy
2024-1-SK01-KA122-SCH-000195519
Rôznorodosť je naša sila
Základná škola s materskou školou, Melíškova 650, Veľké Leváre
Melíškova 650, Veľké Leváre
2024-1-SK01-KA122-SCH-000208020
Tech-Teach: Integrating Digital Tools in Modern Classrooms
Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
Mierová ulica 1454/10, Galanta
2024-1-SK01-KA122-SCH-000196153
Spoznaj bratskú kultúru v susednom štáte
Základná škola s materskou školou, Krčava 184
Krčava 184, Krčava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000196679
Partnerstvo pre ochranu morských zdrojov a obnovu suchozemských ekosystémov
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Važecká 11, Prešov
2024-1-SK01-KA122-SCH-000197612
Všetci na jednej lodi
Základná škola, Rokycany 46
Rokycany 46, Rokycany
2024-1-SK01-KA122-SCH-000198184
Vzdelávanie v rozprávkovej krajine
Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského, Teplý Vrch 57
Teplý Vrch 57, Teplý Vrch
2024-1-SK01-KA122-SCH-000198718
Na tebe záleží
Základná škola Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov
Tekovská 17, Starý Tekov
2024-1-SK01-KA122-SCH-000199593
Učíme sa bez strachu
Základná škola, Bojná 76
Bojná 76, Bojná
2024-1-SK01-KA122-SCH-000199675
Farebný svet
Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa
Hlavná 113/68, Terňa
2024-1-SK01-KA122-SCH-000199719
Oáza zelene
Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Klačno 4/2201, Ružomberok
2024-1-SK01-KA122-SCH-000200995
Z dediny do sveta
Základná škola s materskou školou, Hertník 261
Hertník 261, Hertník
2024-1-SK01-KA122-SCH-000203484
Učíme moderne a hravo
Základná škola, Kluknava 43
Kluknava 43, Kluknava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000203717
Nápad pre odpad
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 18, Dolný Kubín
2024-1-SK01-KA122-SCH-000204822
Recycling Roadshow
Gymnázium, Štúrova 849, Detva
Štúrova 849, Detva
2024-1-SK01-KA122-SCH-000205330
Poznaním rôznych kultúr a tradícií sa učím rešpektovať seba a mojich priateľov.
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany
2024-1-SK01-KA122-SCH-000205748
INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE: Riešenie diverzity v triede a predčasného ukončenia školskej dochádzky
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
2024-1-SK01-KA122-SCH-000206749
Budovanie mostov spolupatričnosti: Pestovanie pocitu spolupatričnosti v našej škole
Základná škola, Školská 7, Tomášov
Školská 7, Tomášov
2024-1-SK01-KA122-SCH-000207658
Exchange of cultural, sports and language knowledge during short-term mobility of pupils and teachers of Sports, EN and Spanish language
Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000207928
Inklúzia žiakov v základnej škole
Základná škola s materskou školou, Smolník 528
Smolník 528, Smolník
2024-1-SK01-KA122-SCH-000208142
Program rozvoja životných zručností
Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice
Slobody 1, Košice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000208627
Spolu silnejší
Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
2024-1-SK01-KA122-SCH-000208948
Ako učiť moderne, tvorivo a s radosťou
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
2024-1-SK01-KA122-SCH-000210401
Spolu do Európy
Základná škola s materskou školou, Modra nad Cirochou 250
Školská 250, Modra nad Cirochou
2024-1-SK01-KA122-SCH-000210892
Walky-talky
Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou 110
Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou
2024-1-SK01-KA122-SCH-000210923
Vzdelávaním posúvame hranice
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
Školská 535/5, Lendak
2024-1-SK01-KA122-SCH-000211282
Budovanie zručností - cesta k premene školy
Základná škola, Sídl. SNP 1484, Považská Bystrica
Sídl. SNP 1484, Považská Bystrica
2024-1-SK01-KA122-SCH-000211356
Inklúzia spája - učíme inkluzívne
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
Einsteinova 35, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000211676
Využitie inovačných metód vo vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Základná škola s materskou školou, Hlavná ulica 155/116, Bučany
Hlavná ulica 155/116, Bučany
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212170
Vzdelávanie srdcom: Inklúzia, digitalizácia a environmentálna tranformácia pre zelenú budúcnosť
Základná škola s materskou školou, E. P. Bárdoša 235/50, Habovka
E. P. Bárdoša 235/50, Habovka
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212459
Pomôž mi aby som to dokázal sám
Centrum pre rodinu - Poprad
Hviezdoslavova 5109/2 , Poprad
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212819
How to educate a young proactive European citizen who identifies with democratic and environmental values
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad
Rovná 597/15, Poprad
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212956
Konáme lokálne - myslíme globálne.
Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora 130
Oravská Polhora 130, Oravská Polhora
2024-1-SK01-KA122-SCH-000212990
NOVÝ VIETOR DO STARÝCH PLACHIET - najmladšia generácia preberá štafetu v dlhoročnej spolupráci partnerských miest Dolný Kubín a Pelhřimov
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín
SNP 1199/36, Dolný Kubín
2024-1-SK01-KA122-SCH-000213678
Pomôžme zachovať život na našej planéte!
Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek
Staničná 324, Liesek
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214110
Na duševnom zdraví učiteľa záleží
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Ulica Jána Bottu 27, Trnava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214398
Zelené mosty
Základná škola, Školská 324/8, Trnavá Hora
Školská 324/8, Trnavá Hora
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214618
Inšpiratívne vyučovanie vo vidieckom prostredí
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial
Hlavná 60, Dolný Pial
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214766
Otvorená myseľ otvára dvere do sveta
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla, Sihelné 214
Sihelné 214, Sihelné
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214785
Priatelia anglického jazyka
Súkromná materská škola Best friends nursery, Podhrunkovská 682, Vranov nad Topľou
Podhrunkovská 682, Vranov nad Topľou
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214789
Ekologická renesancia. Krok za krokom pre prírodu.
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským -Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214840
Priateľstvo nepozná hranice
Materská škola, Tupolevova 20, Bratislava
Tupolevova 20, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000214955
Harmónia dedičstva - premostenie generácií prostredníctvom folklórnych tradícií a remesiel
Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377
Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
2024-1-SK01-KA122-SCH-000215464
Buďme ekologickí
Základná škola, Saratovská 85, Levice
Saratovská 85, Levice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216200
Eko-trendsetteri: jedlo a móda - výzvy pre 21.storočie
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Školská 234/8, Považská Bystrica
2024-1-SK01-KA122-SCH-000216819
Mobilitou k rozvoju kľúčových kompetencií
Spojená škola, Ľudovíta Štúra 155, Dudince
Ľ. Štúra 155, Dudince
2024-1-SK01-KA122-SCH-000217294
Renesancia vzdelávacích aktivít alebo Komenského škola hrou
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
2024-1-SK01-KA122-SCH-000218334
"Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili".
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
Hrnčiarska 13, Humenné
2024-1-SK01-KA122-SCH-000218602
Trade-itions - späť ku koreňom
Základná škola s materskou školou, Malatiná 70
Malatiná 70, Dolný Kubín
2024-1-SK01-KA122-SCH-000219431
Umelá inteligencia v mojej škole
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Alejova 1, Košice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000219788
Peeking at the neighbours, Gym Šahy goes international
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Mládežnícka 22, Šahy
2024-1-SK01-KA122-SCH-000220210
Vykroč a spoznávaj
Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
Michalská 398/8, Spišské Bystré
2024-1-SK01-KA122-SCH-000220231
Rovnaké príležitosti
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Opatovská cesta 101, Košice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000222146
Kultúra a zdravie očami mladých ľudí
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
Dneperská 1, Košice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000224616
Eko-svedomie riadi naše kroky
Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad
Dlhé hony 3522/2, Poprad
2024-1-SK01-KA122-SCH-000225106
Aktivizujúce metódy ako nástroje efektívneho vyučovania
Základná škola s materskou školou, Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Školská 490, Teplička nad Váhom
2024-1-SK01-KA122-SCH-000227444
Dýchajme, učme sa, tvorme na čerstvom vzduchu
Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok
Na bielenisku 2, Pezinok
2024-1-SK01-KA122-SCH-000227740
Otvor dvere novým možnostiam
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo
Mila Urbana 160/45, Námestovo
2024-1-SK01-KA122-SCH-000227747
Koľko jazykov ovládam, toľko krát som človekom.
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o.
Ružová 15578/15B, Banská Bystrica
2024-1-SK01-KA122-SCH-000228756
S hudbou brána jazykov otvorená
Základná škola s materskou školou, Jakubany 151
Jakubany 151, Jakubany
2024-1-SK01-KA122-SCH-000232493
Tvorba učebných nástrojov a aktivít pre podporu kritického myslenia, inovácií a sociálnej vnímavosti pre žiakov v regióne Liptov
Základná škola, Bobrovec 490
Bobrovec 490, Bobrovec
2024-1-SK01-KA122-SCH-000232625
Rešpekt
Edux s.r.o.
Vážska 5012/34, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233156
IDEA
Základná škola s materskou školou, Krušetnica 83
Krušetnica 83, Krušetnica
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233901
Zlepšenie kvality výučby využívaním nových technológii a metód vo výučbe.
Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Kotešová 378, Kotešová
2024-1-SK01-KA122-SCH-000233983
Crafting a Bully-Free Educational Oasis
Základná škola, Komenského 113, Lipany
Komenského 113, Lipany
2024-1-SK01-KA122-SCH-000234316
Krok za krokom k lepšiemu vzdelávaniu
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Školská 482, Hliník nad Hronom
2024-1-SK01-KA122-SCH-000235311
Posilnenie postavenia pedagógov a študentov pre udržateľnú budúcnosť prostredníctvom biodiverzity a ekosystému
Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
2024-1-SK01-KA122-SCH-000236499
Tilgnerka FOREVER
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Tilgnerova 14, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000238015
Podpora a rozvoj vzdelávania mládeže v cudzích jazykoch, možnosti štúdia v zahraničí a nadobúdanie skúseností, znalostí v rámci Európy.
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Bernolakova 37, Šurany
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239708
Škola zameraná na žiaka
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Centrum II 87/34, Dubnica nad Váhom
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239970
Rovnováha medzi láskou k prírode a informčným technológiám v materskej škole
Montessori Malacky OZ
Kostolište 411, Kostolište
2024-1-SK01-KA122-SCH-000240208
Zmena začína u teba
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice
Kováčska 28, Košice
2024-1-SK01-KA122-SCH-000240755
Hubenka v Španielsku
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava
Hubeného 25, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000242127
Mobilita pedagógov vyučujúcich cudzí jazyk, účasť na kurze zameranom na obohatenie slovnej zásoby a kultúrneho povedomia, používanie moderných metodologických postupov so zreteľom na uplatnenie tvorivosti a inklúzie vo vyučovacom procese.
Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov
Bernolákova 21, Prešov
2024-1-SK01-KA122-SCH-000242159
Myslime ekologicky a šetríme planétu
Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, Trnava
Limbová 6051/3, Trnava
2024-1-SK01-KA122-SCH-000242930
Svet okolo nás
Základná škola s materskou školou, Topoľovka 2
Topoľovka 1, Topoľovka
2024-1-SK01-KA122-SCH-000209587
Školiace kurzy pre učiteľov
,

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA122-VET-000214778
Prax pro Job
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Polárna 1, Košice
65554.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000221708
Médiá a informácie hýbu svetom
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
Kadnárova 7, Bratislava
44345.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000224325
Rozvoj a podpora výuky študentov so špeciálnymi potrebami
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
Gorkého 4/90, Okoč
53820.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000206757
Tvorivosť bez hraníc - Umelecké vzdelávanie cez hranice
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
Jakobyho 15, Košice
36479.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000208610
Prax v zahraničí ako zdroj nových kompetencií
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Lesná 909/28, Humenné
Lesná 909/28, Humenné
44357.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000221889
Pozrieme sa do svojej budúcnosti
Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa
HLAVNÁ 425, Hnúšťa
38313.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000223295
PONÁHĽAJME SA POMALY - ZA KVALITOU
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
97036.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000208649
Objavuj, zaži, rozvíjaj sa s Erasmus+
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
Sokolská 911/94, Zvolen
65759.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000210056
Brána do života
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler OszkárÉpítöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
B. Němcovej 1, Lučenec
77010.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000240073
Rozvíjanie svojich vedomostí II.
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad
Kukučínova 483/12, Poprad
41312.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000216867
Otvor dvere svojej budúcnosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, Humenné
35820.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000205029
Obchoďáci na ceste zlepšovania odborných a jazykových kompetencií
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
K. Mikszátha č. 1, Rimavská Sobota
64064.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000240502
S mobilitou učiacich sa ku kvalitnejšiemu odbornému vzdelávania
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
Zelená 2, Martin
51662.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000209012
Odborné stáže žiakov technických odborov vo Švédsku, Chorvátsku a Poľsku
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
T. Vansovej 32, Prievidza
88023.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000212913
Motivovaný študent ↔ inovatívny učiteľ ↔spokojný zamestnávateľ.
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
62113.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000212940
Obalová grafika s použitím typických prvkov environmentu v danom regióne
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
22698.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000232723
Manažment diabetu na Slovensku a v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
Horná 137, Čadca
63054.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000214862
Zručnosťou v odbore k spokojnosti zákazníkov
Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
SNP 1202/14, Dolný Kubín
33692.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000232941
Poľnohospodárstvo je náš život
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9, Trnava
53031.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000204900
Dunajská Streda na európskych cestách internacionalizácie
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
64366.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000197787
Chute a vône naprieč Európou - nové zručnosti v hotelovej akadémii
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Radničné námestie , Spišská Nová Ves
88820.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000202821
Odborné vzdelávanie a prax v európskom prostredí
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Mládežnícka 158/5, Sereď
46754.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000205222
Na hranice Atlantiku za skúsenosťami v OVP
Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen
J. Švermu 1, Zvolen
71335.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000206780
Otvorme bránu digitalizácii
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
85158.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000207363
Krok za krokom k lepším zručnostiam
Súkromná spojená škola EDURAM
Maurerova 14, Krompachy
70305.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000208243
Akadémia udržateľnosti: Cesta k zodpovednej budúcnosti
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec
Lichnerova 71, Senec
51580.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000208416
Naprieč krajinami Habsburskej monarchie- gastronómia a cestovný ruch krajín
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra
Levická 40, Nitra
76037.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000208823
Príležitosť pre zdravotne znevýhodnených
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce
Hviezdoslavova 668, Ladce
40672.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000209188
D.A.R.E.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Komenského 44, Košice
69339.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000211075
Študuj a pracuj pre Európu
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca
37342.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000211433
Energia mladých zdravotníkov pre seniorov
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča
Kláštorská 24 A, Levoča
61268.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000212698
Vzdelávame sa v Európe
Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
Hlinícka 1, Bratislava
65398.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000213029
Cesta za novými skúsenosťami a modernými postupmi
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
78304.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000213084
Biotechnologické procesy v ochrane životného prostredia
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit
Štefánikova 39, Svit
22259.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000220738
Mladí študenti dopravy za praxou
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Hlavná 113, Košice
92213.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000224820
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
56920.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000226790
Rozvoj digitálnych kompetencií na odbornej škole
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice
Južná trieda 48, Košice
7458.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000227436
Inšpiratívna zeleň v Budapešti
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Kukučínova 23, Košice
40068.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000239451
PraxVentúra: Odborná prax pre budúcich lídrov
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
79101.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000240491
Káva nás spája
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Školská 4, Michalovce
39970.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000242590
Zvýšenie úrovne vyučovania elektrotechnických predmetov odbornou stážou učiteľov v Španielsku
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2, Považská Bystrica
13388.00 EUR


Rezervný zoznam

2024-1-SK01-KA122-VET-000229832
Rozšírenie odborných vedomosti za pomoci medzinárodných inštitúcii
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
78858.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000225414
Medzinárodné skúsenosti v príprave na povolanie praktickej sestry
Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
Lipová 32, Humenné
105342.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000220254
Mosty umenia
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica
Skuteckého 27, Banská Bystrica
54468.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000217914
Služby poskytované v zahraničí
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Zvolenská cesta 83, Lučenec
80721.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000239373
Biotech & Build
Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
Štefánikova 64, Bardejov
52037.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000203579
Odborné kompetencie v zdravotníckych profesiách bez hraníc: rozvoj odborných a jazykových kompetencií žiakov strednej zdravotníckej školy
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14, Trenčín
71534.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000228086
Umenie nás mení pre budúcnosť
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Vajanského 23, Levice
48279.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000195440
Working and studying abroad increases our qualifications in the European labour market.
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, Sečovce
85902.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000221367
Nauč sa novým zručnostiam, získaj nové skúsenosti
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra
Cintorínska 4, Nitra
31738.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000222541
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, Košice
Postupimská 37, Košice
82484.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000202417
Modernizácia odbornej praxe za účelom zefektívnenia edukačného procesu.
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
Komenského 1, Trnava
83520.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000210840
Cestujeme za skúsenosťami
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
Bystrická 4, Žarnovica
76948.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000208563
Technika bez digitalizácie neprežije
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
65884.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000209026
"Stovežatá" Praha očami študenta "Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov"
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Ul.1.mája 1264, Púchov
94436.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000209727
Moderným vzdelávaním k vytváraniu príležitostí – výchova európskeho občana
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
Vysokoškolákov 1760/13, Žilina
56371.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-VET-000238474
Pre kvalitné umenie
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
Dúbravska cesta 11, Bratislava
62487.00 EUR


Neschválené žiadosti

2024-1-SK01-KA122-VET-000240822
Rozvoj gastronómie a služieb vo svete
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
2024-1-SK01-KA122-VET-000206401
Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Bratislavská cesta 10, Komárno
2024-1-SK01-KA122-VET-000212594
Zelená cesta
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Akademická 16, Banská Štiavnica
2024-1-SK01-KA122-VET-000227322
Vinárka v Grécku
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Kostolná 3, Modra
2024-1-SK01-KA122-VET-000224619
Erasmus+ - jedinečná príležitosť pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo
1.mája 1., Hurbanovo
2024-1-SK01-KA122-VET-000229288
Farmári na cestách za vzdelaním
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Na lúkach 18, Levice
Na lúkach 18, Levice
2024-1-SK01-KA122-VET-000221238
Odborne pripravení v Nemecku
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Dukelská 33, Giraltovce
2024-1-SK01-KA122-VET-000211666
Získajme nové skúsenosti a rozšírme svoje obzory v zahraničí s programom Erasmus+
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
2024-1-SK01-KA122-VET-000216625
Učíme sa prácou
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
2024-1-SK01-KA122-VET-000240568
Enhancing Vocational Skills for a Sustainable Future
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53, Mostová - Hidaskürt
Mostová 53, Mostová
2024-1-SK01-KA122-VET-000237891
Tradície v novom šate III.
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
SNP 5, Zlaté Moravce
2024-1-SK01-KA122-VET-000198658
Stredna odborna skola elektrotechnicka Comprehensive Development Plan
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Sibírska 1, Trnava
2024-1-SK01-KA122-VET-000195616
Well-being na Lomonoske
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Lomonosovova 2797/6, Trnava
2024-1-SK01-KA122-VET-000205161
Nové techniky v odbornom vzdelávaní
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
Hlboká cesta 23, Žilina
2024-1-SK01-KA122-VET-000203178
Stáž študentov v Írsku
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Murgašova 94, Poprad
2024-1-SK01-KA122-VET-000203947
Prax v Španielsku ako cesta k úspechu
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Trieda SNP 104, Košice
2024-1-SK01-KA122-VET-000204127
Udržateľné správanie hostí: Vzdelávanie a angažovanosť pre zlepšenie environmentálneho vplyvu
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
Vinohradská 48, Šamorín
2024-1-SK01-KA122-VET-000206693
Zvyšovanie zručnosti pre budúci trh práce
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Kukučínova 23, Košice
2024-1-SK01-KA122-VET-000207699
Teória-Prax, kľúč k pracovným úspechom
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Medvedzie 133/1, Tvrdošín
2024-1-SK01-KA122-VET-000208549
Vizuálna komunikácia
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov
Vodárenská 3, Prešov
2024-1-SK01-KA122-VET-000211553
Cesta k inklúzii, cesta k modernej škole
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok
J. Kollára 536/1  , Liptovský Hrádok
2024-1-SK01-KA122-VET-000212723
Od národného k medzinárodnému
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Masarykova 24, Prešov
2024-1-SK01-KA122-VET-000212757
Increasing the Feeling of Europeanism
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
Martina Rázusa 1, Trenčín
2024-1-SK01-KA122-VET-000214531
Základy tvorby medzinárodných partnerstiev
Spojená škola, SNP 16, Sabinov
SNP 16, Sabinov
2024-1-SK01-KA122-VET-000219595
Rozvoj odborných kompetencií 2D&3D.
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kyslá 214, Hodruša - Hámre
Kyslá 214, Hodruša- Hámre
2024-1-SK01-KA122-VET-000219708
Digital, Inclusive, and Sustainable: Towards a REPowered, Innovative STEM High School
Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava
SNP 413/8, Myjava
2024-1-SK01-KA122-VET-000221302
Pokrokové vzdelávanie v oblasti dizajnu. Globálna iniciatíva v reklamnej tvorbe a interiérovom dizajne
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
Tokajícka 24, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-VET-000222804
Rozširovanie obzorov: zvyšovanie digitálnych kompetencií a jazykových zručností
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica
Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica
2024-1-SK01-KA122-VET-000223962
Project management for cross-cultural exchange projects in Europe
Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
Martina Hattalu 2149, Dolný Kubín
2024-1-SK01-KA122-VET-000223968
Za novými poznatkami v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola letecko - technická, Legionárska 160, Trenčín
Legionárska 160, Trenčín
2024-1-SK01-KA122-VET-000223980
Inovácia odborného vzdelávania
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Tovarnícka 1632, Topoľčany
2024-1-SK01-KA122-VET-000224845
Dobrí remeselníci okolo sveta
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Hviezdoslavova 5, Rožňava
2024-1-SK01-KA122-VET-000225212
Odborná prax v Európe - kľúč k úspešnej budúcnosti
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
Komenského 1, Humenné
2024-1-SK01-KA122-VET-000225515
Environmentálne zodpovedná zdravotnícka starostlivosť
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Farská 23, Nitra
2024-1-SK01-KA122-VET-000225994
Aj ty máš šancu...
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
2024-1-SK01-KA122-VET-000226159
Implementácia digitálnych technológií a ekonomických zručností v odbornom vzdelávaní
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Hollého 1380, Senica
2024-1-SK01-KA122-VET-000227717
Rozvoj odborných kompetencií žiakov v európskom pracovnom prostredí
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca
Okružná 693, Čadca
2024-1-SK01-KA122-VET-000227988
FLEXO-Pro - Flexible Learning to boost Employability through work-based methodology in the polygraphic, printing and packaging, fostering eXchange of skills to grOw Professional printers
SAKS, s.r.o.
Bystrická cesta 69, Ružomberok
2024-1-SK01-KA122-VET-000230919
Zaži zahraničie, získaj zručnosti, prehĺbenie vedomosti – prax pre žiakov strednej školy
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, Brezno
Školská 5 , Brezno
2024-1-SK01-KA122-VET-000231208
Kreatívne kroniky
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
Slavkovská 19, Kežmarok
2024-1-SK01-KA122-VET-000231217
" Učme menej a naučme viac" - J. A. Komenský
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica
Drieňová 12, Banská Štiavnica
2024-1-SK01-KA122-VET-000232737
Inovácia v kozmetike: cesta ku globálnym trendom a spolupráci
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava
Svätoplukova 2, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-VET-000235127
Učenie hrou - Dublin
Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
Bottova 15A , Levoča
2024-1-SK01-KA122-VET-000237661
Kúzlo európskej gastronómie
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
Štefánikova 28, Humenné
2024-1-SK01-KA122-VET-000239035
Overenie odborných ekonomických zručností a jazykových kompetencií žiakov obchodnej akadémie v medzikultúrnom prostredí a rozvíjanie digitálnych zručností pedagógov s dôrazom na ich aplikáciu v tvorbe výučbových materiálov
Obchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté Moravce
Bernolákova 26, Zlaté Moravce
2024-1-SK01-KA122-VET-000243022
“Mobility pre odbor mechanik počítačových sietí”.
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
Exnárova 20, Bratislava

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA122-ADU-000195978
Partnership for Rural Improvement and Development in Europe
Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
17312.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000202832
Chodníky rozmanitosti
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Petzwalova 550/30, Nitra
20564.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000239498
Učíme sa rásť a rozvíjať II.
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D, Bratislava
34894.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000239876
Enhancing the quality of providing career guidance via international experience
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Staré Grunty 3658/242 A, Bratislava
45329.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000212437
Vzdelávanie zamestnancov – cesta k inkluzívnej, zodpovednej a udržateľnej kultúre
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, Bratislava
44803.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000203922
CRAFTMOVE
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64, Bratislava
9945.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000206266
Zvyšovanie kompetencií zamestnancov neziskovej organizácie v podpore kultúrneho povedomia u mladých dospelých na Slovensku
Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o.
Stierova 3, Košice
12833.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000207834
Vzdelávaním ku kultúre a inklúzii
Liptovské múzeum
Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružomberok
19720.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000208877
Vesmír pre všetkých
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
Dukelských hrdinov 1298/21/A , Žiar nad Hronom
21571.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000211067
Health Coaching- žime lepšie, dlhšie, zdravšie
Harmonia Vitalis
Juraja Holčeka 1066, Budmerice
30625.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000211938
Podporujeme inklúziu prostredníctvom odborného vzdelávania
OZ Kamky
Karadžičova 33, Bratislava
10249.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000219918
Študijná cesta-Smart prvky pre neformálne vzdelávanie v astronómii
Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný val 20, Žilina
39452.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000222983
Zvyšovanie kvality a podpora inovácií pri vytváraní učiaceho sa mesta
Lifestarter
Teodora Tekela 6741/18, Trnava
23131.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000223830
INTEGRA - Integration of New competencies for educators and Top-middle managErs to forster GRowth for Adult education)
IKReON
Bystrická cesta 69, Ružomberok
31080.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000233407
Zlepšenie prístupnosti kvalitných programov VKMK v oblasti vzdelávania dospelých
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického 1710/48, Banská Bystrica
34073.00 EUR
2024-1-SK01-KA122-ADU-000238251
VAGeS - škola s jazykovým vzdelávaním budúcnosti
Vages-grow, n.o.
Hodžova 25, Nitra
18179.00 EUR


Neschválené žiadosti

2024-1-SK01-KA122-ADU-000200889
Spolupráca so združeniami zahraničných Slovákov z iných krajín v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a remesiel
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, Leopoldov
2024-1-SK01-KA122-ADU-000233745
Up-skill Yourself: Digitize - Eco-rise!
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-ADU-000196506
Lokálne učenie sa o prírode, umení a svete (LUPUS)
Legend Foto
Jánošíkova 2, Košice
2024-1-SK01-KA122-ADU-000195536
Developing skills for alternative futures
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.
Nám. SNP 16/16, Banská Bystrica
2024-1-SK01-KA122-ADU-000196562
Building Capacities in Europe Direct centre
Vidiecky parlament mladých na Slovensku
Kapitulská 13, Banská Bystrica
2024-1-SK01-KA122-ADU-000197675
Outdoor learning for reconnection
TANDEM n.o.
Mesačná ul. 521/10, Komárno
2024-1-SK01-KA122-ADU-000216594
Seniori Seniorom
Prvá Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Prešove
Vihorlatská 9, Prešov
2024-1-SK01-KA122-ADU-000216754
Vytváranie programu pre lepšie zvládanie stresu a produktívnejší a šťastnejší život pre všetkých bez rozdielu.
Centrum zdravia a prevencie
Ul. Komáromi Kacza 1991/36, Komárno
2024-1-SK01-KA122-ADU-000221820
Artificial intelligence as a Safe and Creative Tool in Public Administration
Mesto Námestovo
Cyrila a Metóda 329/6, Námestovo
2024-1-SK01-KA122-ADU-000223519
Nové inšpirácie pre vzdelávanie v oblasti mestského rozvoja
"punkt"
Povraznícka 5, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-ADU-000224936
Safe space for all - prevention of SGBV
InTYMYta
Klincová 35, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-ADU-000225938
Rozvíjame mobility sociálneho podniku
JUEM, n. o. RSP
Revišné 288, Veličná
2024-1-SK01-KA122-ADU-000228775
Zlepšenie zručností knihovníkov a knihovníčok v oblasti špecializácie služieb a kreatívnych komunitných aktivít
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 1, Prešov
2024-1-SK01-KA122-ADU-000229545
CIK E+
Creative Industry Košice, n.o.
Kukučínova 2, Košice
2024-1-SK01-KA122-ADU-000238369
Inovácie v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania
MANEKO - Manažment a Ekonomika o.z.
Vazovova 5, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-ADU-000240659
Spoločne budujme silné rodiny!
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY
Donnerova 717/15, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-ADU-000241868
Zodpovedným manažmentom dobrovoľníctva k organizačnej odolnosti
DocUnion NGO
Veternicová 9, Bratislava
2024-1-SK01-KA122-ADU-000242518
Zvyšovanie odbornosti a komunikačných kompetencií pracovníkov Správy Národného parku Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Partizánska cesta 69, Banská Bystrica

Schválené žiadosti

2024-1-SK01-KA131-HED-000225480
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám.18, Bratislava
73400.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000208105
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
113595.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000235649
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, Komárno
242100.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000220876
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, Sládkovičovo
35970.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000203339
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
232800.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000208986
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
351232.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000226300
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
1437360.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000198893
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, Bratislava
82127.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000206162
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, Prešov
408650.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000204479
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
535946.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000209611
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
171500.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000211692
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
868727.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000207589
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice
55050.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000214269
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, Košice
765366.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000206135
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, Bratislava
3063954.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000202137
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, Bratislava
117947.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000220690
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava
1165271.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000226705
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
509947.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000210788
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
184150.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000217300
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
1162191.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000211381
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
1778157.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000196776
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
69144.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000197029
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava
123639.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000231985
WorkSpace Europe
Nevädzová 17211/6C, Bratislava
160634.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000235916
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s. r. o.
Furdekova 16, Bratislava
14000.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000202086
Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, Dubnica nad Váhom
138341.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000200513
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, Banská Bystrica
259043.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000197658
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, Bratislava
124068.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000211134
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, Bratislava
255244.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000202706
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.
Botanická 354/2, Banská Štiavnica
124990.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000206267
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych študií n.o.
Grösslingova 53, Bratislava
8331.00 EUR
2024-1-SK01-KA131-HED-000195734
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o.
Košťova 1, Košice
67960.00 EUR