Právne upozornenie

Odmietnutie zodpovednosti

Národné agentúry programu Erasmus+ (NA) vytvorili túto webovú stránku najmä za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti, no predovšetkým v súvislosti s programom Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne, preto uvítame každé upozornenie na chyby, nefunkčnosť či iný nedostatok. Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude nejakým spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. NA nenesú žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Upozorňujeme však, že sprístupnené informácie:

  • nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
  • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly NA a za ktoré NA nenesú žiadnu zodpovednosť;
  • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo.

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line, vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačená verzia alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovej lokalite EUR-Lex) je autentický a má právne dôsledky.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť NA, ak je v rozpore s požiadavkami v slovenskom právnom poriadku, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Upozornenie o autorských právach

© SAAIC 2021-2027
© NIVAM 2021-2027

Reprodukované použitie informácií je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja.
Ku všeobecnej zásade sprístupnenia dokumentov NA na ďalšie použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia si preto musia pozorne prečítať upozornenia o autorských právach pre jednotlivé webové lokality a takisto pre samostatné dokumenty. Ďalšie použitie nie je možné v prípade dokumentov, ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ochrana osobných údajov