Výzva 2021

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
 • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých;
 • mládežnícke výmeny a mobilita pracovníkov s mládežou
 • aktivity participácie mládeže

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a malé partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť;
 • partnerstvá pre inovácie;
 • neziskové športové podujatia.

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Grant na špeciálne potreby

Máte špeciálne potreby, na ktoré potrebujete dodatočné financie v rámci vašej vysokoškolskej mobility? Požiadajte o špeciálny grant. Poskytuje sa nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený v závislosti od prijímajúcej krajiny. Žiadosti podáva vysoká škola.

Viac informácií nádjete vo Výzve 2021 na predkladanie žiadostí o špeciálny grant 

Schválené projekty KA121 – Školské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000003294

Základná škola s materskou školou Dolné Orešany

Dolné Orešany 20, 919 02 Dolné Orešany

Grant: 7540,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000003322

Gymnázium

Šrobárova 1, 042 23 Košice

Grant: 13150,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000004699

Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec

Grant: 28020,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000005431

Základná škola Andreja Bagara

SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice

Grant: 15000,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000006620

Základná škola

Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

Grant: 13400,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000007688

Súkromná spojená škola

Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Grant: 4600,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000007702

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Poštová 9, 042 52 Košice

Grant: 17890,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000008614

Základná škola Jozefa Horáka

Pavla Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica

Grant: 12310,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000009793

International House Bratislava, s.r.o.

Námestie SNP 14, 81106 Bratislava

Grant: 123285,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000010382

Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Grant: 11300,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000010388

Evanjelické Gymnázium

Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 68960,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000011123

Základná škola Dargovských hrdinov 19

Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

Grant: 39695,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000011225

Mesto Zvolen

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Grant: 18380,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000019180

Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín

1.mája 2, 911 35 Trenčín

Grant: 86700,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000021186

Gymnázium

Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

Grant: 23370,- Eur

Schválené projekty KA121 – Odborné vzdelávanie a príprava

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000004191

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Grant: 85740,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000004371

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Hurbanova ul. 6, 975 18 Banská Bystrica

Grant: 47140,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000004792

Obchodná akadémia

Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

Grant: 46210,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005008

Obchodná akadémia Nitra

Bolečkova 2, 950 50 Nitra

Grant: 66800,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005144

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota

L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota

Grant: 52440,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005146

Spojená škola

L. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov

Grant: 79313,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005193

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Kmeťovo Stromoradie 1, 080 01 Prešov

Grant: 44750,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005472

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

Ul. SNP 41, 936 01 Šahy

Grant: 10200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005889

Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Grant: 32160,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005924

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1, 080 04 Prešov

Grant: 37965,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005958

Obchodná akadémia Račianska, Bratislava

Račianska 107, 831 02 Bratislava

Grant: 5500,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006091

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov

Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

Grant: 54180,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006111

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník

J.Majlátha 2, 076 51 Pribeník

Grant: 72600,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006116

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

Grant: 45440,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006120

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Slovenská 52, 946 03 Kolárovo

Grant: 68470,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006131

Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo

ul. Svätého Štefana 648/36, 943 01 Štúrovo

Grant: 80210,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006143

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo

Svätého Štefana 81, 943 03 Štúrovo

Grant: 55460,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006149

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske

Mierová 727, 072 22 Strážske

Grant: 43510,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006156

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota

Grant: 72200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006161

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Grešákova 1, 040 01 Košice

Grant: 58590,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006378

Obchodná akadémia

Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

Grant: 84955,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006465

Súkromná Spojená škola EDUCO

Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo

Grant: 97981,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006747

Stredná odborná škola drevárska

Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Grant: 30390,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006956

Obchodná akadémia

Inovecká 2041, 955 94 Topolčany

Grant: 59830,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007106

Súkromná stredná odborná skola – Magán Szakközépiskola

Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo

Grant: 35400,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007125

Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec

Grant: 63785,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007223

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Grant: 91567,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007598

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Grant: 64270,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007616

Stredná priemyselná škola stavebná

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

Grant: 21300,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007857

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Grant: 68235,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007944

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Grant: 24820,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000008337

Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055 , 093 01 Vranov nad Topľou

Grant: 53220,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000008930

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Grant: 71187,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000009125

Stredná odborná škola chovu koni a služieb Lotenyesztesi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Štúrova 74, Šaľa

Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Grant: 74766,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000009795

Stredná odborná škola technická

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Grant: 67990,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010298

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Dudova 4, 851 02 Bratislava

Grant: 58835,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010304

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Grant: 39420,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010308

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

Grant: 85470,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010309

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23, 069 15 Snina

Grant: 27690,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010357

Spojená škola

Štúrova 848, 962 12 Detva

Grant: 1740,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

RESTART

Clementisova 12, 036 01 Martin

Grant: 178665,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010369

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Grant: 87042,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010377

K.A.B.A.

Komenského 19, 036 01 Martin

Grant: 156608,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010404

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komárno

Petöfiho 2, 945 50 Komárno

Grant: 30740,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010418

Stredná odborná škola Pruské 294

294 Pruské, 018 52 Pruské

Grant: 40860,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010546

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Grant: 50880,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010573

Stredná odborná škola polytechnická

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

Grant: 7730,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010645

Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom

Kopaničná 237, 966 01 Hlinik nad Hronom

Grant: 40750,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000011168

Obchodná akadémia

Lúčna 4, 984 01 Lučenec

Grant: 90827,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000011257

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

Grant: 87682,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000011447

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Grant: 35460,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012060

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová

Petzvalova 2, 040 11 Košice

Grant: 67370,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012152

Stredná odborná škola chemická

Vlčie hrdlo 50, 82107 Bratislava

Grant: 33790,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012417

Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola

Komenského 12, 984 18 Lučenec

Grant: 76750,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012429

Stredná zdravotnícka škola

J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Grant: 79314,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012519

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad

Grant: 52470,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012596

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

1.mája 500, 952 01 Vráble

Grant: 34105,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012653

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Grant: 27930,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012769

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Budovateľská 32, 945 01 Komárno

Grant: 48770,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000019488

Stredná priemyselná škola strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava

Grant: 8680,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000030564

Stredná odborná škola

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Grant: 57330,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000035696

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Grant: 35800,- Eur

Schválené projekty KA121 – Vzdelávania dospelých

   • 2021-1-SK01-KA121-ADU-000006037

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

Grant: 13950,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-ADU-000010263

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Grant: 4000,- Eur

Schválené projekty KA122 – Školské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316

Nájdeme spoločnú reč

Spojená škola internátna

M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou

27495,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000021141

S jazykmi spoznávame svet

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

17.novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa

19202,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013162

Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Štátna školská inšpekcia

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava

46425,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000021463

Inklúzia a inovácie

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra

Škultétyho 1, 94911 Nitra

13890,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000030723

Výučba angličtiny a dejepisu v bilingválnom programe gymnázia podradená výučbe v 21. storočí.

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Namestie SNP 9, 921 01 Piešťany

49665,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000035627

Ako je to u vás ?

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice

Saratovská 87, 934 05 Levice

53369,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014674

S francúzštinou za horizont

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny

Nám. J. Herdu 2 (budova FF UCM), 917 01 Trnava

77759,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013862

Digitálne zručnosti – nevyhnutnosť moderného vzdelávania

Základná škola, Ul. sv. Michala 42

Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice

22635,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000015001

Digitálne technológie ako nástroj zavedenia inovácií do výučby

Súkromná spojená škola European English school

Solivarská 28, 080 05 Prešov

24305,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000015082

Let us take an action again – start with the langugage

Gymnázium sv. Františka Assiského

Kláštorská 24, 054 01 Levoča

5580,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000035502

English is easy

Súkromná základná škola – Magán alapiskola

K. Mikszátha 1, 979 01 Rimavská Sobota

37076,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014083

Katkin park objavuje IT v Nemecku po Nemecky – Katkin park endeckt IT in Deutschland

Súkromné gymnázium Katkin park II

Katkin Park 2, 040 11 Košice

33616,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000020285

Rozpínajme horizonty

Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komárno

Komenského ul. 3, 945 01 Komárno

62340,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013583

Prvé tri kroky k digitálnej škole GYMTV

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Komenského 32, 07501 Trebišov

4830,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000015973

Aktívne učenie sa na škole a v triede

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava

Limbová 3, 917 02 Trnava

16150,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014668

S angličtinou plynule do sveta

Základná škola Sídlisko II 1336

Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

8460,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000015471

Implementation of new methods of teaching including the CLIL method, usage of new technologies and improvement in increased active participation of students at the lesssons.

Základná škola a materská škola Dubová

Dubová 1, 811 04 Bratislava

21710,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014482

Hudba v centre: hudba ako nástroj k podpore práce inkluzívneho tímu (školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa) pomocou adaptácie výsledkov dosiahnutých v prijímajúcej krajine

Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho

Nám. Alberta Molnára 2, 903 01 Senec

15122,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000016123

Učme sa pre deti

Materská škola

Budovateľská 8, 080 01 Prešov

7995,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000021199

Učme sa spolu

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium

Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky

10490,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000035857

Kurzy v Alicante a Brne

Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Bernolákova 21, 080 01 Prešov

9990,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013911

Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen und der Projektmanagementkompetenzen zur Internationalisierung

Spojená škola Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, 010 01 Žilina

5445,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014893

Podať ďalej prijaté 2

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

31120,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014136

Životný štýl a jeho vplyv na životné prostredie v regiónoch Chorvátska a Slovenska.

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M.R.Štefánika 8, 963 01 Krupina

30190,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000035676

Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov na škole celkovo a v kontexte nových výziev, čo sa týka online vyučovania a používania technológií na hodinách cudzích jazykov

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 3833/38, 974 04 Banská Bystrica

3065,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000015678

Správnym životným štýlom ku zdraviu

Základná škola s materskou školou

Vitanová 90, 027 12 Vitanová

18525,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014903

Smart school, green school

Základná škola Bernolákova 1061

Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

18665,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013906

PRESERVE THE PAST FOR THE FUTURE

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Lesná 28, 066 01 Humenné

23805,- Eur

 

 Neschválené projekty KA122 – Školské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000035828

Jazyková škola WINGS

Krásna, 926 01 Sereď

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000019051

Základná škola s materskou školou Hrušov

Hrušov 497, 991 42 Hrušov

   • 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014473

Materská škola – Óvoda

Školská 1260/4, 982 01 Tornaľa

Schválené projekty KA122 – Odborné vzdelávanie a príprava

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017838

IDEA – Inkluzívni, Digitálni, Ekologickí, Aktívni v novom programe Erasmus+

Stredná odborná škola techniky a služieb

Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice

48180,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017064

Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu

Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

30020,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017128

Zoška do sveta

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova

Zochova 9, 811 03 Bratislava

86910,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017259

Elektromobilita a digitalizácia v modernej praxi dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Študentská 23, 917 45 Trnava

53340,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016441

Buda-Beat

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany

24648,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000019387

POHOSTINNOSŤ JE CNOSŤ AJ KVALITA

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

65630,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016634

Fúzia nie je ilúzia

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

50888,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000019924

Let´s Team-up!

Spojená škola

Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

82027,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000020810

Zahraničná odborná stáž pre OA Senica

Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10

Dlhá 256, 905 80 Senica

62252,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017035

Prinášame inovácie

Spojená škola

Školská 7, 975 90 Banská Bystrica

48478,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017070

Rozvíjanie svojich vedomostí

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

79068,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016342

Turizmus v Budapešti – praktické tipy III.

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda

36436,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016345

Odbornosť zo zahraničia

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1

Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

24233,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017224

Digitálna a umelecká propagácia výrobkov

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

64632,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016184

Otvorená Európa prostredníctvom mobility

Obchodná akadémia Šurany

Nám. hrdinov 7, 94201 Šurany

51365,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016195

Odborná stáž v obchode

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava

Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

30534,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017059

Príprava odborníkov v oblasti priemyselných technológií

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca

Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca

23216,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016764

Adleráci na ceste za lepšou budúcnosťou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

24552,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017802

Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

43910,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000034279

Nové trendy v starostlivosti o pacientov

Stredná zdravotnícka škola

Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

34618,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017433

Získajme odborné zručnosti v Európe 2

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

77898,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000019026

Vzdelanie plus prax sa rovná úspech

Obchodná akadémia

Polárna 1, 040 12 Košice

33180,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016328

Nové zručnosti mladých v Európe

Stredná odborná škola polytechnická

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

57860,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017871

Pripravujeme sa praxou v Španielsku

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33, 087 01 Giraltovce

49492,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017057

Buďme pripravení na digitálne vedomosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 47 Prešov

85982,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016340

Odborná prax v zahraničí – príležitosť zvýšiť kvalitu

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer

Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder

40871,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000035628

Digitalizácia a zelené technológie v odobornom vzdelávaní v oblasti IKT a bezpečnostných systémov v automobilovom priemysle

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

60484,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017806

ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

Spojená škola Martin

Československej armády 24, 036 01 Martin

57660,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016349

Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby

Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč

Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

31573,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016444

YOUNG PROFESSIONAL- skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kaderník – vizážista

Stredná odborná škola služieb

Košická 20, 080 01 Prešov

56040,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017823

Mládež v európskej inklúzii

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36

Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice

56030,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017856

SMART HOME – inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní II

Stredná priemyselná škola stavebná – Epítőipari Szakközépiskola

Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo

40216,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017024

Tradície v novom šate II.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce

SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce

35032,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017061

Odborná príprava – kľúč k našej budúcnosti

Stredna odborna skola beauty služieb Gemerská 1 Košice

Gemerská 1, 040 11 Košice

15495,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017680

Získavanie skúseností v susednej krajine

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

49594,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000018404

Kreatívni stavitelia

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec

30736,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017056

Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy

Stredná zdravotnícka škola

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

14716,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016343

Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Dolné Obdokovce 71, 951 02 Dolné Obdokovce

12303,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017060

Svet v obrazoch

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

35016,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000018390

Gastronómia západných Slovanov

Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26

Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

40954,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017332

Mobilita v zahraničí ako forma rozvoja kompetencií študentov a ich učiteľov

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

24400,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000021296

Lesy pre budúci život

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

15099,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016337

ZAHRANIČNÁ PRAX – záruka nových odborných zručností

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

62583,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016445

Dobrodružné učenie

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Komenského 5, 085 42 Bardejov

42812,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017180

EuroMobilita – cesta k úspechu III

Stredná zdravotnícka škola

Strenčianska 20, 850 07 Bratislava 57

17630,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016763

Mladí veterinári na cestách v Európe

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Zavarská 9, 917 28 Trnava

39804,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017865

Odborne na farme

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18, 934 03 Levice

38466,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000018529

Technológie v praxi – zvyšovanie odbornosti v prostredí EU.

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

36347,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016810

Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!

Stredná odborná škola technická Komárno

Bratislavská cesta 1O , 945 25 Komárno

22932,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016950

Skilled workers for our Europe.

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Kollárova 17, 078 01 Sečovce

100372,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016660

Vývoj a rozdiely odbornej terminológie a jej aplikácia do praxe

Stredná odborná škola dopravná

Školská 66, 911 05 Trenčín

35680,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016708

Európske skúsenosti v praxi

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

80347,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016918

Vďaka Erasmu+ chceme byť stále lepší.

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

82300,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017080

New trends, materials and procedures in cosmetics

Súkromná stredná odborná škola SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

26824,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000035849

Informácie a masmédiá v Erasmus+

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Kadnárová 7, 834 14 Bratislava

31666,- Eur

 

Neschválené projekty KA122 – Odborné vzdelávanie a príprava

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016514

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016504

Spojená škola

Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017281

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Bátorove Kosihy

Bátorove Kosihy 35, 946 34 Bátorove Kosihy

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000033982

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Schválené projekty KA122 – Vzdelávania dospelých

   • 2021-1-SK01-KA122-ADU-000018172

Dobrá prax inšpiruje

Verejná knižnica Jána Bocatia

Hlavná 48, 042 61 Košice

Grant: 15200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-ADU-000020867

Green Life Competences for More Sustainability: GoGreenLifeComp!

Slovak Eco Quality

Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava

Grant: 4638,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-ADU-000018057

CPM-Centrum prevencie mládeže boosting Digital Skills in educational environments

CPM – Centrum prevencie mládeže

J.Kollára 2457/22, 022 01 Čadca

Grant: 10200,- Eur

 

Neschválené projekty KA122 – Vzdelávania dospelých

   • 2021-1-SK01-KA122-ADU-000021324

Zvyšovanie kvality inovatívnych metód vzdelávania a výmena praktických skúseností

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Trebišovská 12, 040 11 Košice

   • 2021-1-SK01-KA122-ADU-000017945

Topcoach s.r.o.

Karpatské námestie 10A , 831 06 Bratislava

   • 2021-1-SK01-KA122-ADU-000018303

ArtHouse

Súmračná 15, 821 02 Bratislava

Schválené projekty KA131 – Vysokoškolské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004185

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Grant: 39176,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000011640

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

Grant: 111617,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000005434

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 145220,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000008509

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Grant: 8814,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Grant: 818550,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003040

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica

Grant: 86422,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000011146

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Grant: 280106,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003061

Paneurópska vysoká škola

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Grant: 184643,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004490

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov

Grant: 389240,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000005483

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Grant: 432017,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000010381

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Grant: 711327,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003756

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Grant: 94296,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007798

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice

Grant: 660035,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000006289

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Grant: 211360,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003474

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Grant: 153705,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004174

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Grant: 207195,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000012630

Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Grant: 303695,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000008125

Univerzita Komenského v Bratislave

Šarárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Grant: 2223200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004660

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

Grant: 527744,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000012709

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 537754,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007585

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Grant: 556640,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003394

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Grant: 349800,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007750

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

Grant: 123953,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000006518

Vysoká škola Danubius

Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo

Grant: 14468,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007992

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16, 851 04 Bratislava

Grant: 72362,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004230

Vysoká škola manažmentu

Bezručova 64, 911 01 Trenčín

Grant: 52185,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004609

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo nam. 1, 080 01 Prešov

Grant: 12073,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000005451

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Grant: 152770,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004743

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Grant: 181638,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000011612

WorkSpace Europe

Nevädzova 6/C , 821 01 Bratislava

Grant: 317993,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000010052

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Grant: 367503,- Eur


Neschválené projekty KA131 – Vysokoškolské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000012605

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach n.o.

Kukučínova 17, 040 01 Košice

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360

Farmy starostlivosti – pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť

Zvieratá a ľudia navzájom

Nová Polhora 145, 044 44, Košice okolie

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089

WOWIT – Women’s Opportunities at Workmarket by Inclusive Techniques

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30, 931 01, Šamorín

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034108

Education focused on creative industries for success in the post-coronavirus digitized world

Victory Art o.z.

Puškinová 12, 052 01, Spišská Nová Ves

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034935

Karpatské Centrum Woodcraftu

Legend Foto

Jánošíkova 2, 040 01, Košice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000027220

School of success

Základná škola

Bernolákova ulica 1061, 093 01, Vranov nad Topľou

Grant: 30 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000029987

Digitálne inovácie pre mladú generáciu

Základná škola

Ul. sv. Michala 42, 934 01, Levice

Grant: 30 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000030351

Healthy Diet Healthy Body

Spojená škola

Valová 40, 921 01, Piešťany

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031390

Be yourself respect others

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166, 027 44, Tvrdošín

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031488

NATURE AND PHOTO

Základná škola

Kudlovská 11, 066 01, Humenné

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032298

Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

Hálova 993/16, 851 01, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032415

Inclusion through Gamification

Súkromná základná škola

Komenského 2, 040 01, Košice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-VET-000032887

Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Nevädzová 5, 821 01, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

Rezervný zoznam

2021-1-SK01-KA210-ADU-000029390

Centrum spolupráce s inklúziou Harmónia

OZ Guľôčka

Málaš 260, 935 67, Málaš

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993

Učíme sa navzájom

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Partizánska cesta 97, 974 01, Banská Bystrica

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000029735

Digital Technologies in Introducing Traditions

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

Školská 8, 946 55, Pribeta

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000030426

Návrat ku koreňom

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

Saratovská 87, 934 05, Levice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031288

My City In Photo

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej

M.R.Štefánika 3, 963 01, Krupina

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031397

Don’t judge me, unless you know me

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166, 027 44, Tvrdošín

Grant: 60 000,- EUR

 

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027362

DigItal sKills at homE

Indicia n.o

Rovniankova 15, 851 02, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000029359

Systém online vzdelávania širokej verejnosti v oblasti včelárstva, online včelárske fórum, online včelárska sociálna sieť a integrácia so systémom monitoringu 25 000 včelstiev po celom svete.

Zachráň včely o.z.

Pod Hôrkami 20, 976 96, Medzibrod

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034928

TOLERANCE & re-CYCLING CONNECTS EUROPE

V-Kings

Nešporova 1017/8, 927 01, Šaľa

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032283

Keep Educating Yourself

Spojená škola

SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032324

From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage

Základná škola s materskou školou

Školská 16, 951 48, Jarok

 

2021-1-SK01-KA210-VET-000029997

Podpora charitného partnerstva

Arcidiecézna charita Košice

Bočná 2, 040 01, Košice

 

2021-1-SK01-KA210-VET-000032912

Collaborative Platform on Software Engineering

Gratex International, a.s.

Galvaniho 17/C, 821 04, Bratislava

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026274

Renewable Energy Sources for Safe Future

STEFANI n.o.

Žarnovická Huta 66, Žarnovica

Grant: 161 622,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403

Learning Fwd 21

ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA

Prostredná 47/A , Svätý Jur

Grant: 194 240,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028455

Adapting, digitalizing and disseminating humanistic language teaching approaches for teachers in 21st Century Europe

the Bridge

Ladice 330, Zlaté Moravce

Grant: 237 402,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000030019

Hard Times – Soft Skills

Utopia

Lipského 2, Bratislava

Grant: 156 519,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555

SMART Tourism Skills Initiative

E-CODE

Slnečná 1164 7, Krupina

Grant: 240 449,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000035229

slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

E@I

Víťazná 840/67A, Partizánske

Grant: 281 912,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023274

Support of higher education system in a context of climate change mitigation through regional-level of carbon footprint caused by a product, building and organization

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

Grant: 165 207,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023291

Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra

Grant: 147 336,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023505

Digital government for green municipalities and cities

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice

Grant: 324 810,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023528

Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student & Staff Wellbeing

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Grant: 394 400,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032017

Digital Wellbeing for Higher Education Lecturers

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 290 165,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032024

Blended ‌Multilogues:‌ ‌Enhancing Transformation and Innovation‌ ‌in‌ ‌Higher‌ ‌Education‌

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, Trnava

Grant: 261 304,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032062

Fostering Internationalisation in Higher Education by BioFood Virtual Labs

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 191 790,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032095

Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra

Grant: 310 565,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023601

Strengthening and Supporting the Early Childhood Development Workforce – ECD PLUS

Škola dokorán – Wide Open School n.o.

Dr. Janského 470/9, Žiar nad Hronom

Grant: 208 696,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023695

Fun & Engaging STEM Activities For Tomorrow’s World

Základná škola Park Angelinum 8

Park Angelum 8, Košice

Grant: 323 804,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023803

CLIMAte coalition eXchange of best practices

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 204 440,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000024115

AFLATOUN – Boosting social inclusion through targeted action

Nadacia otvorenej spolocnosti Bratislava/Open Society Foundation/NOS – OSF

Baštová 5, Bratislava

Grant: 196 729,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680

Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, Prešov

Grant: 115 058,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000027903

Object Oriented Programming for Fun

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, Žilina

Grant: 283 228,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000029716

Let´s learn foreign languages through games and interactive activities.

Spojená škola Kollárova 17

Kollárova 17, Sečovce

Grant: 149 004,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588

Slovenčina pre deti cudzincov – metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.

iCan s.r.o.

Špitálska 53, Bratislava

Grant: 246 286,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032481

Vortoj – interactive language game E@I

Víťazná 840/67A, Partizánske

Grant: 196 503,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032754

TEACHING GREEN – From Climate Change Education and Awareness to Citizen Science Action

INAK

Veternícka 112/9, Kremnica

Grant: 259 826,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395

PLATO’S EU: Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, Banská Bystrica

Grant: 146 300,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025107

MED-INTERGO

iCan s.r.o.

Špitálska 53, Bratislava

Grant: 389 251,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025257

Rational use of plant protection products and fertilizers in terms of the impact on bees in the ecosystem

Agroinštitút Nitra štátny podnik

Akademická 4, Nitra

Grant: 206 700,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025799

ART&SIGNS – Art, culture and Museum Accessibility for Deaf audience

innosign s.r.o

Sibírska 31, Prešov

Grant: 285 023,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000027995

Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 307 578,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

Grant: 267 151,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033080

CoopCities: Learning from urban cities sustainable solutions to deal with the global challenges faced due to COVID pandemic

E-CODE

Slnečná 1164 7, Krupina

Grant: 190 424,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033144

Education, Training and Capacity-Building in the Field of Beekeeping and Civil Defense Services

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Grant: 169 300,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033337

SAFECULT

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 240 998,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033357

CookEU

EDUNET EUROPE n.o.

 1. O. Hviezdoslava 21/11, Veľké Kapušany

Grant: 243 206,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034617

ECVET compatible 3D printing training modules for automotive technologies

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20, Bratislava

Grant: 265 247,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034712

Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy

Sukromná stredná odborná škola Pro scholaris

Hlavná 2, Žilina

Grant: 218 589,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034882

RESTART – Resilience and Training for SMEs

Slovak Business Agency

Karadžičova 7773/2, Bratislava

Grant: 244 298,- EUR

 

Rezervný zoznam

2021-1-SK01-KA220-HED-000023022

CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Grant: 238 649,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023008

Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii spôsobenej COVID19

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, Banská Bystrica

Grant: 142 665,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023160

Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, Banská Bystrica

Grant: 124 404,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032068

Inovácia obsahu a štruktúry študijných programov v oblasti manažmentu živočíšnych genetických a potravinových zdrojov s využitím digitalizácie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 250 360,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032157

Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava

Grant: 169 867,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000022917

The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava

Grant: 111 300,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034652

Strategies to Improve the Qualification of Hotel Restaurant Catering Staff on Food Safety and Hygiene Practices

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 156 875,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025206

Európsky model spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti

BKS Úspech

Čierny chodník 29/1, Bratislava

Grant: 202 180,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000030225

e-Learning Tools for Water Supply Management Professions

Deutsch-Slowakische Akademien a.s.

Školská 5, Brezno

Grant: 187 592,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000032934

Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts

Občianske združenie Lišov Múzeum

Lišov 42, Lišov

Grant: 154 689,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000028133

Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 259 080,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000034355

Leadership Academy

Dr. Josef Raabe Slovensko

Heydukova 12 – 14, Bratislava

Grant: 312 295,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000030108

Digital tools for better schools

Impact Games

Mateja Bela 842/7, Bratislava

Grant: 117 704,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023907

STEam methodology for heALTHhy nutrition awareness – Food as cultural Heritage

Indicia n.o.

Rovniankova 15, Bratislava

Grant: 222 530,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032501

WE ARE THE SAME BUT DIFFERENT

Základná škola

Školská 399, Jelka

Grant: 134 640,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032533

PrOgramme boosting the WEllbeing of school students through an integRative approach

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Heydukova 12 – 14, Bratislava

Grant: 217 768,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000025955

Boosting awareness to reduce food waste via developing educators’ competences

New Edu n.o.

Kováčikova 12, Nitra

Grant: 210 006,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027

Power Saving Check goes Citizens – Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks

Newport Group a.s.

Lazaretská 23, Bratislava

Grant: 340 943,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033397

Enhancement of rural women’s associations as a chance for growth of women entrepreneurship

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku

Kapitulská 314/13, Banská Bystrica

Grant: 223 265,- EUR

 

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026420

Preparing Digital Materials for Ecological Farming Practices targeting Disadvantaged and Small Scale Farmers

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026701

Te(a)ch Me

Sound Academy o.z.

Gen. Alexandra Kordu 3315/7 , Vrútky

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028228

Society in Green Mode through training

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028453

EQUILIB- Equally Qualified Universal Inclusive Labourmarket Involvement without Barriers

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30, Šamorín

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033548

Small scale and sustainable farming for improved life style

OBCIANSKE ZDRUZENIE NO GRAVITY

Oravská 3, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033704

Zvýšenie zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti absolventov v Horeca segmente , ich úspešnosti v osobnom rozvoji a pocite naplnenosti v pracovnom zaradení

HOTELITY

Klemensova 5, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000035231

Rainbow Competences

SAPLINQ O.Z.

Slobody 30, Košice

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000029770

University Journals as the tool of internationalization

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000027845

Greenfluence your surroundings!

Gymnázium – Gimnazium

Horešská 18, Kráľovský Chlmec

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000029733

Online teaching in the V4

Centrum edukácie a inovácií

 1. Svobodu 2454/22, Trebišov

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025738

Industry 4.0, opportunity or threat

BKS Úspech

Čierny chodník 29/1, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000028048

Digital Tools and Training for VETs in Green Practices and Environmental Protection

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033102

FETOUR – Female Entrepreneurship for Sustainable Tourism

EkoRegion Slovakia

Gazdovský rad 37/A, Šamorín

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033278

Train the VET Trainers of Emotional Intelligence -EIV

CKV Consult s.r.o.

Ružinovská 5, Bratislava