Výzva 2021

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
 • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých;
 • mládežnícke výmeny a mobilita pracovníkov s mládežou
 • aktivity participácie mládeže

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a malé partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť;
 • partnerstvá pre inovácie;
 • neziskové športové podujatia.

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Grant na špeciálne potreby

Máte špeciálne potreby, na ktoré potrebujete dodatočné financie v rámci vašej vysokoškolskej mobility? Požiadajte o špeciálny grant. Poskytuje sa nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený v závislosti od prijímajúcej krajiny. Žiadosti podáva vysoká škola.

Viac informácií nádjete vo Výzve 2021 na predkladanie žiadostí o špeciálny grant 

Schválené projekty

2021-1-SK01-KA120-SCH-000041372

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166 , 027 44, Tvrdošín

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000041414

Gymnázium sv. Františka Assiského

Kláštorská 24 , 054 01, Levoča

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000042218

Gymnázium

Golianova 68 , 949 01, Nitra

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000042363

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Moskovská 2 , 974 04, Banská Bystrica

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000042874

Gymnázium Myjava

Jablonská 301/5 , 907 01, Myjava

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000042937

Gymnázium Bilíkova Bratislava

Bilíkova 24, 844 19, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000042953

Základná škola Pavla Marcelyho

Drieňová 16 , 821 03, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000043070

Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Čordákova 50 , 040 23, Košice

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000043209

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25 , 974 01, Banská Bystrica

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000043320

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Lesná 28 , 066 01, Humenné

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000043769

Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

Nám. L. Novomeského 2 , 040 01, Košice

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000044198

Spojená škola internátna

 1. R. Štefánika 140 , 093 41, Vranov nad Topľou

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000045180

Cirkevná spojená škola

Švermova 10 , 069 01, Snina

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000045228

Gymnázium

Hlinská 29 , 011 80, Žilina

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000045230

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

Komenského 1096 , 029 01, Námestovo

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000045300

Základná škola Márie Medveckej

Medvedzie 155 , 027 44, Tvrdošín

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000045604

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

 1. Hlinku 44 , 971 01, Prievidza

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046199

Základná škola s materskou školou Demandice

Demandice 131, 935 85, Demandice

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046260

Materská škola

Vinohradnícka 32 , 900 91, Limbach

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046732

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium

Letomostie 3 , 940 61, Nové Zámky

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046769

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Radlinského 665/2 , 957 01, Bánovce nad Bebravou

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046863

Gymnázium Partizánske

Komenského 2/1074 , 958 01, Partizánske

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046887

Gymnázium bilingválne

 1. Ružičku 3 , 010 01, Žilina

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047026

Základná škola, Ul. sv. Michala 42

Ul. sv. Michala 42 , 934 01, Levice

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047445

Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

 1. Grznára 1444 , 017 01, Považská Bystrica

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047514

Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 123 , 059 60, Vysoké Tatry

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047665

Evanjelická spojená škola

 1. R. Štefánika 19 , 036 01, Martin

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047717

Súkromná materská škola PRAMIENOK

Gercenova 10 , 851 01, Bratislava

 

Neschválené projekty

2021-1-SK01-KA120-SCH-000041386

Materská škola, Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica

 1. mája č.4 , 969 01, Banská Štiavnica

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000043003

Základná škola Šenkvice

Vinohradská 62 , 900 81, Šenkvice

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000043023

Spojená škola

Jarmočná 1 , 992 80, Modrý Kameň

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000044432

Cirkevné konzervatórium

Beňadická 16 , 851 06, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000045833

Intercultura Slovakia o. z.

Vinohradnícka 40 , 949 01, Nitra

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000046717

Základná škola s vjm A. Molnára Szencziho

Nám. Alberta Molnára 2 , 903 01, Senec

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047005

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1 , 071 79, Michalovce

 

2021-1-SK01-KA120-SCH-000047617

Základná škola Chminianske Jakubovany 270

Chminianske Jakubovany 270 , 082 33, Chminianske Jakubovany

Schválené projekty

2021-1-SK01-KA120-VET-000041551

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Sklenárova 1 , 821 09, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000042248

Stredná odborná škola drevárska

Lučenecká cesta 2193/17 , 960 01, Zvolen

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000042684

Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda

Námestie sv. Štefana 1533/3 , 929 01, Dunajská Streda

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000042693

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Zdravotnícka 3 , 940 51, Nové Zámky

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000042906

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany

Komenského 16 , 082 71, Lipany

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000043149

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Nevädzová 3, 820 07, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000043376

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 5 , 975 90, Banská Bystrica

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000043653

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Južná trieda 10 , 040 01, Košice

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000044327

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer

Bratislavská 38 , 932 01, Veľký Meder

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000044377

Obchodná akadémia

Scota Viatora 4 , 034 01, Ružomberok

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000044390

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1 , 040 01, Košice

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000044491

Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Športová 349/34 , 929 01, Dunajská Streda

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000045194

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej

Doncova 7 , 034 01, Ružomberok

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000045279

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

Masarykova 27 , 071 01, Michalovce

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000045863

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Študentská 23 , 917 45, Trnava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046078

Stredná zdravotnícka škola

Levočská 5 , 05801, Poprad

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046206

Stredná priemyselná škola stavebná – Epítőipari Szakközépiskola

Konkolyho 8, 947 01, Hurbanovo

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046375

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bellova 54/A, 836 63, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046729

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 47, Prešov

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046730

Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046746

Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice

Gemerská 1, 040 11, Košice

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046878

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30, 975 90, Banská Bystrica

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046892

Stredná odborná škola

Jesenského 903, 980 61, Tisovec

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000047530

Cirkevné konzervatórium

Beňadická 16, 851 06, Bratislava

 

Neschválené projekty

2021-1-SK01-KA120-VET-000042598

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1 , 842 40, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000043007

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14 , 911 01, Trenčín

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000043967

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky

Rastislavova 332 , 972 71, Nováky

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000044000

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Zochova 9 , 811 03, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000044134

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Jilemnického 1282 , 965 01, Žiar nad Hronom

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000045224

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21 , 823 75, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000045365

Obchodná akadémia

Akademika Hronca 8 , 04801, Rožňava

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046733

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

SDH 3, 081 34, Prešov

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000046806

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina

 

2021-1-SK01-KA120-VET-000047077

Spojená škola

Jarmočná 1, 992 80, Modrý Kameň

Schválené projekty

2021-1-SK01-KA120-ADU-000042398

Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka

Študentská 19 , 986 03, Lučenec

 

2021-1-SK01-KA120-ADU-000045654

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky

Bajkalská 45G , 821 05, Bratislava

 

Neschválené projekty

2021-1-SK01-KA120-ADU-000046424

Ženský algoritmus

Pri nemocnici 7 , 040 01, Košice

 

2021-1-SK01-KA120-ADU-000047127

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 42 , 831 05, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA120-ADU-000047471

Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1 , 080 01, Prešov

 

2021-1-SK01-KA120-ADU-000047793

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

Gondova 2 , 814 99, Bratislava

Schválené projekty KA121 – Školské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000003294

Základná škola s materskou školou Dolné Orešany

Dolné Orešany 20, 919 02 Dolné Orešany

Grant: 7540,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000003322

Gymnázium

Šrobárova 1, 042 23 Košice

Grant: 13150,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000004699

Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec

Grant: 28020,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000005431

Základná škola Andreja Bagara

SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice

Grant: 15000,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000006620

Základná škola

Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

Grant: 13400,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000007688

Súkromná spojená škola

Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Grant: 4600,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000007702

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Poštová 9, 042 52 Košice

Grant: 17890,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000008614

Základná škola Jozefa Horáka

Pavla Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica

Grant: 12310,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000009793

International House Bratislava, s.r.o.

Námestie SNP 14, 81106 Bratislava

Grant: 123285,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000010382

Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Grant: 11300,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000010388

Evanjelické Gymnázium

Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 68960,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000011123

Základná škola Dargovských hrdinov 19

Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

Grant: 39695,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000011225

Mesto Zvolen

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Grant: 18380,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000019180

Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín

1.mája 2, 911 35 Trenčín

Grant: 86700,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-SCH-000021186

Gymnázium

Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

Grant: 23370,- Eur

Schválené projekty KA121 – Odborné vzdelávanie a príprava

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000004191

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Grant: 85740,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000004371

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Hurbanova ul. 6, 975 18 Banská Bystrica

Grant: 47140,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000004792

Obchodná akadémia

Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

Grant: 46210,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005008

Obchodná akadémia Nitra

Bolečkova 2, 950 50 Nitra

Grant: 66800,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005144

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota

L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota

Grant: 52440,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005146

Spojená škola

L. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov

Grant: 79313,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005193

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Kmeťovo Stromoradie 1, 080 01 Prešov

Grant: 44750,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005472

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

Ul. SNP 41, 936 01 Šahy

Grant: 10200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005889

Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Grant: 32160,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005924

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1, 080 04 Prešov

Grant: 37965,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000005958

Obchodná akadémia Račianska, Bratislava

Račianska 107, 831 02 Bratislava

Grant: 5500,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006091

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov

Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

Grant: 54180,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006111

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník

J.Majlátha 2, 076 51 Pribeník

Grant: 72600,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006116

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

Grant: 45440,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006120

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Slovenská 52, 946 03 Kolárovo

Grant: 68470,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006131

Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo

ul. Svätého Štefana 648/36, 943 01 Štúrovo

Grant: 80210,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006143

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo

Svätého Štefana 81, 943 03 Štúrovo

Grant: 55460,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006149

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske

Mierová 727, 072 22 Strážske

Grant: 43510,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006156

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota

Grant: 72200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006161

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Grešákova 1, 040 01 Košice

Grant: 58590,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006378

Obchodná akadémia

Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

Grant: 84955,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006465

Súkromná Spojená škola EDUCO

Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo

Grant: 97981,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006747

Stredná odborná škola drevárska

Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Grant: 30390,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000006956

Obchodná akadémia

Inovecká 2041, 955 94 Topolčany

Grant: 59830,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007106

Súkromná stredná odborná skola – Magán Szakközépiskola

Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo

Grant: 35400,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007125

Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec

Grant: 63785,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007223

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Grant: 91567,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007598

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Grant: 64270,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007616

Stredná priemyselná škola stavebná

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

Grant: 21300,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007857

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Grant: 68235,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000007944

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Grant: 24820,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000008337

Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055 , 093 01 Vranov nad Topľou

Grant: 53220,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000008930

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Grant: 71187,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000009125

Stredná odborná škola chovu koni a služieb Lotenyesztesi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Štúrova 74, Šaľa

Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Grant: 74766,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000009795

Stredná odborná škola technická

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Grant: 67990,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010298

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Dudova 4, 851 02 Bratislava

Grant: 58835,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010304

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Grant: 39420,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010308

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

Grant: 85470,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010309

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23, 069 15 Snina

Grant: 27690,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010357

Spojená škola

Štúrova 848, 962 12 Detva

Grant: 1740,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

RESTART

Clementisova 12, 036 01 Martin

Grant: 178665,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010369

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Grant: 87042,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010377

K.A.B.A.

Komenského 19, 036 01 Martin

Grant: 156608,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010404

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komárno

Petöfiho 2, 945 50 Komárno

Grant: 30740,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010418

Stredná odborná škola Pruské 294

294 Pruské, 018 52 Pruské

Grant: 40860,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010546

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Grant: 50880,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010573

Stredná odborná škola polytechnická

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

Grant: 7730,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000010645

Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom

Kopaničná 237, 966 01 Hlinik nad Hronom

Grant: 40750,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000011168

Obchodná akadémia

Lúčna 4, 984 01 Lučenec

Grant: 90827,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000011257

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

Grant: 87682,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000011447

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Grant: 35460,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012060

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová

Petzvalova 2, 040 11 Košice

Grant: 67370,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012152

Stredná odborná škola chemická

Vlčie hrdlo 50, 82107 Bratislava

Grant: 33790,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012417

Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola

Komenského 12, 984 18 Lučenec

Grant: 76750,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012429

Stredná zdravotnícka škola

J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Grant: 79314,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012519

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad

Grant: 52470,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012596

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

1.mája 500, 952 01 Vráble

Grant: 34105,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012653

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Grant: 27930,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000012769

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Budovateľská 32, 945 01 Komárno

Grant: 48770,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000019488

Stredná priemyselná škola strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava

Grant: 8680,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000030564

Stredná odborná škola

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Grant: 57330,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA121-VET-000035696

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Grant: 35800,- Eur

Schválené projekty KA121 – Vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA121-ADU-000006037

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

Grant: 13950,- Eur

 

2021-1-SK01-KA121-ADU-000010263

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Grant: 4000,- Eur

Schválené projekty KA122 – Školské vzdelávanie

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316

Nájdeme spoločnú reč

Spojená škola internátna

R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou

27495,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000021141

S jazykmi spoznávame svet

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

17.novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa

19202,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013162

Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Štátna školská inšpekcia

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava

46425,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000021463

Inklúzia a inovácie

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra

Škultétyho 1, 94911 Nitra

13890,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000030723

Výučba angličtiny a dejepisu v bilingválnom programe gymnázia podradená výučbe v 21. storočí.

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Namestie SNP 9, 921 01 Piešťany

49665,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035627

Ako je to u vás ?

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice

Saratovská 87, 934 05 Levice

53369,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014674

S francúzštinou za horizont

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny

Nám. J. Herdu 2 (budova FF UCM), 917 01 Trnava

77759,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013862

Digitálne zručnosti – nevyhnutnosť moderného vzdelávania

Základná škola, Ul. sv. Michala 42

Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice

22635,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015001

Digitálne technológie ako nástroj zavedenia inovácií do výučby

Súkromná spojená škola European English school

Solivarská 28, 080 05 Prešov

24305,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015082

Let us take an action again – start with the langugage

Gymnázium sv. Františka Assiského

Kláštorská 24, 054 01 Levoča

5580,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035502

English is easy

Súkromná základná škola – Magán alapiskola

 1. Mikszátha 1, 979 01 Rimavská Sobota

37076,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014083

Katkin park objavuje IT v Nemecku po Nemecky – Katkin park endeckt IT in Deutschland

Súkromné gymnázium Katkin park II

Katkin Park 2, 040 11 Košice

33616,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000020285

Rozpínajme horizonty

Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komárno

Komenského ul. 3, 945 01 Komárno

62340,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013583

Prvé tri kroky k digitálnej škole GYMTV

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Komenského 32, 07501 Trebišov

4830,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015973

Aktívne učenie sa na škole a v triede

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava

Limbová 3, 917 02 Trnava

16150,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014668

S angličtinou plynule do sveta

Základná škola Sídlisko II 1336

Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

8460,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015471

Implementation of new methods of teaching including the CLIL method, usage of new technologies and improvement in increased active participation of students at the lesssons.

Základná škola a materská škola Dubová

Dubová 1, 811 04 Bratislava

21710,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014482

Hudba v centre: hudba ako nástroj k podpore práce inkluzívneho tímu (školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa) pomocou adaptácie výsledkov dosiahnutých v prijímajúcej krajine

Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho

Nám. Alberta Molnára 2, 903 01 Senec

15122,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000016123

Učme sa pre deti

Materská škola

Budovateľská 8, 080 01 Prešov

7995,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000021199

Učme sa spolu

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium

Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky

10490,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035857

Kurzy v Alicante a Brne

Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Bernolákova 21, 080 01 Prešov

9990,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013911

Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen und der Projektmanagementkompetenzen zur Internationalisierung

Spojená škola Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, 010 01 Žilina

5445,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014893

Podať ďalej prijaté 2

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

31120,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014136

Životný štýl a jeho vplyv na životné prostredie v regiónoch Chorvátska a Slovenska.

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M.R.Štefánika 8, 963 01 Krupina

30190,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035676

Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov na škole celkovo a v kontexte nových výziev, čo sa týka online vyučovania a používania technológií na hodinách cudzích jazykov

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 3833/38, 974 04 Banská Bystrica

3065,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000015678

Správnym životným štýlom ku zdraviu

Základná škola s materskou školou

Vitanová 90, 027 12 Vitanová

18525,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014903

Smart school, green school

Základná škola Bernolákova 1061

Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

18665,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000013906

PRESERVE THE PAST FOR THE FUTURE

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Lesná 28, 066 01 Humenné

23805,- Eur

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041803

S angličtinou do Európy

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Radlinského 665/2, 957 01, Bánovce nad Bebravou

Grant: 37 520,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041815

Help Stop Cyber Bullying – Stand Up and Speak Out

Základná škola s materskou školou Odborárska 2

Odborárska 2 , 831 02, Bratislava

Grant: 12 175,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041823

Expanding Cross-cultural Partnerships

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13, 920 01, Hlohovec

Grant: 18 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041825

Inšpiratívne vyučovanie vo vidieckom prostredí

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

Kozárovce 927 , 935 22, Kozárovce

Grant: 4 710,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041858

Angličtina ako most k novým horizontom

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Školská 387, 018 41, Dubnica nad Váhom

Grant: 12 900,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041880

Tradície v premene – znovuoživenie kultúrného dedičstva v globalizovanej Európe

Základná škola s materskou školou Hrušov

Hrušov 497 , 991 42, Hrušov

Grant: 30 820,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041927

Let´s learn together to teach better

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Kollárova 17 , 078 01, Sečovce

Grant: 28 792,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041934

Moderná a inkluzívna škola 21. storočia

Základná škola Pieninská

Pieninská 27, 974 11 , Banská Bystrica

Grant: 18 520,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041976

Spolu dokážeme viac

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624

Rosina č. 624, 013 22, Rosina

Grant: 7 325,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041992

Kreativita a motivácia v triede s rozvojom jazyka pre učiteľov (MALTA)

Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica

Cintorínska 70/1, 941 46 , Trávnica

Grant: 6 046,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000042098

Budúcnosť je IN!

INškôlka s.r.o.

Račianska 96, 831 02, Bratislava

Grant: 17 485,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000042131

Komplexný rozvoj detí predškolského veku

Súkromná materská škola

Gercenova 10, 851 01, Bratislava

Grant: 27 875,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000042133

Škola pre všetkých

Základná škola Marie Medveckej

Medvedzie 155, 027 44, Tvrdošín

Grant: 19 025,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000042140

Učme sa jazyky digitálne

Základná škola s materskou školou

Starojánska ulica 11/11, 032 03, Liptovský Ján

Grant: 7 480,- EUR

 

Neschválené projekty KA122 – Školské vzdelávanie

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035828

Jazyková škola WINGS

Krásna, 926 01 Sereď

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000019051

Základná škola s materskou školou Hrušov

Hrušov 497, 991 42 Hrušov

 

2021-1-SK01-KA122-SCH-000014473

Materská škola – Óvoda

Školská 1260/4, 982 01 Tornaľa

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041762

Rozvoj Kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pripravujúcich sa na vzdelávanie v programe ISCED 3

Liečebno-výchovné sanatórium

Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041847

Rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov

Liečebno-výchovné sanatórium

Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000042051

Zlepšenie zručností v anglickom jazyku na mimojazykových hodinách prostredníctvom CLIL metódy formou medzinárodnej spolupráce, v nadväznosti na jazykový kurz pre učiteľov v zahraničí.

Základná škola Kriváň

Kriváň 435 , 962 04, Kriváň

 

2021-2-SK01-KA122-SCH-000042139

Let´s learn

Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pazmany Peter Gimnazium

Letomostie 3 , 940 61, Nové Zámky

Schválené projekty KA122 – Odborné vzdelávanie a príprava

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017838

IDEA – Inkluzívni, Digitálni, Ekologickí, Aktívni v novom programe Erasmus+

Stredná odborná škola techniky a služieb

Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice

48180,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017064

Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu

Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

30020,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017128

Zoška do sveta

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova

Zochova 9, 811 03 Bratislava

86910,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017259

Elektromobilita a digitalizácia v modernej praxi dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Študentská 23, 917 45 Trnava

53340,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016441

Buda-Beat

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany

24648,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000019387

POHOSTINNOSŤ JE CNOSŤ AJ KVALITA

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

65630,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016634

Fúzia nie je ilúzia

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

50888,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000019924

Let´s Team-up!

Spojená škola

Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

82027,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000020810

Zahraničná odborná stáž pre OA Senica

Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10

Dlhá 256, 905 80 Senica

62252,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017035

Prinášame inovácie

Spojená škola

Školská 7, 975 90 Banská Bystrica

48478,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017070

Rozvíjanie svojich vedomostí

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

79068,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016342

Turizmus v Budapešti – praktické tipy III.

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda

36436,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016345

Odbornosť zo zahraničia

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1

Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

24233,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017224

Digitálna a umelecká propagácia výrobkov

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

64632,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016184

Otvorená Európa prostredníctvom mobility

Obchodná akadémia Šurany

Nám. hrdinov 7, 94201 Šurany

51365,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016195

Odborná stáž v obchode

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava

Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

30534,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017059

Príprava odborníkov v oblasti priemyselných technológií

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca

Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca

23216,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016764

Adleráci na ceste za lepšou budúcnosťou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

24552,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017802

Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

43910,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000034279

Nové trendy v starostlivosti o pacientov

Stredná zdravotnícka škola

Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

34618,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017433

Získajme odborné zručnosti v Európe 2

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

77898,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000019026

Vzdelanie plus prax sa rovná úspech

Obchodná akadémia

Polárna 1, 040 12 Košice

33180,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016328

Nové zručnosti mladých v Európe

Stredná odborná škola polytechnická

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

57860,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017871

Pripravujeme sa praxou v Španielsku

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33, 087 01 Giraltovce

49492,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017057

Buďme pripravení na digitálne vedomosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 47 Prešov

85982,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016340

Odborná prax v zahraničí – príležitosť zvýšiť kvalitu

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer

Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder

40871,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000035628

Digitalizácia a zelené technológie v odobornom vzdelávaní v oblasti IKT a bezpečnostných systémov v automobilovom priemysle

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

60484,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017806

ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

Spojená škola Martin

Československej armády 24, 036 01 Martin

57660,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016349

Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby

Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč

Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

31573,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016444

YOUNG PROFESSIONAL- skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kaderník – vizážista

Stredná odborná škola služieb

Košická 20, 080 01 Prešov

56040,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017823

Mládež v európskej inklúzii

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36

Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice

56030,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017856

SMART HOME – inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní II

Stredná priemyselná škola stavebná – Epítőipari Szakközépiskola

Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo

40216,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017024

Tradície v novom šate II.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce

SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce

35032,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017061

Odborná príprava – kľúč k našej budúcnosti

Stredna odborna skola beauty služieb Gemerská 1 Košice

Gemerská 1, 040 11 Košice

15495,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017680

Získavanie skúseností v susednej krajine

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

49594,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000018404

Kreatívni stavitelia

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec

30736,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017056

Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy

Stredná zdravotnícka škola

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

14716,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016343

Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Dolné Obdokovce 71, 951 02 Dolné Obdokovce

12303,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017060

Svet v obrazoch

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

35016,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000018390

Gastronómia západných Slovanov

Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26

Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

40954,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017332

Mobilita v zahraničí ako forma rozvoja kompetencií študentov a ich učiteľov

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

24400,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000021296

Lesy pre budúci život

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

15099,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016337

ZAHRANIČNÁ PRAX – záruka nových odborných zručností

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

62583,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016445

Dobrodružné učenie

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Komenského 5, 085 42 Bardejov

42812,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017180

EuroMobilita – cesta k úspechu III

Stredná zdravotnícka škola

Strenčianska 20, 850 07 Bratislava 57

17630,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016763

Mladí veterinári na cestách v Európe

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Zavarská 9, 917 28 Trnava

39804,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017865

Odborne na farme

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18, 934 03 Levice

38466,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000018529

Technológie v praxi – zvyšovanie odbornosti v prostredí EU.

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

36347,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016810

Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!

Stredná odborná škola technická Komárno

Bratislavská cesta 1O , 945 25 Komárno

22932,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016950

Skilled workers for our Europe.

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Kollárova 17, 078 01 Sečovce

100372,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016660

Vývoj a rozdiely odbornej terminológie a jej aplikácia do praxe

Stredná odborná škola dopravná

Školská 66, 911 05 Trenčín

35680,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016708

Európske skúsenosti v praxi

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

80347,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016918

Vďaka Erasmu+ chceme byť stále lepší.

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

82300,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017080

New trends, materials and procedures in cosmetics

Súkromná stredná odborná škola SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

26824,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000035849

Informácie a masmédiá v Erasmus+

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Kadnárová 7, 834 14 Bratislava

31666,- Eur

 

Neschválené projekty KA122 – Odborné vzdelávanie a príprava

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016514

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000016504

Spojená škola

Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017281

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Bátorove Kosihy

Bátorove Kosihy 35, 946 34 Bátorove Kosihy

   • 2021-1-SK01-KA122-VET-000033982

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Schválené projekty KA122 – Vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018172

Dobrá prax inšpiruje

Verejná knižnica Jána Bocatia

Hlavná 48, 042 61 Košice

Grant: 15200,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-ADU-000020867

Green Life Competences for More Sustainability: GoGreenLifeComp!

Slovak Eco Quality

Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava

Grant: 4638,- Eur

 

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018057

CPM-Centrum prevencie mládeže boosting Digital Skills in educational environments

CPM – Centrum prevencie mládeže

J.Kollára 2457/22, 022 01 Čadca

Grant: 10200,- Eur

 

2021-2-SK01-KA122-ADU-000041695

Improving Professional Development

Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Palisády 38, 811 06, Bratislava

Grant: 32 990,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-ADU-000041728

Transformácia hviezd v digitálnych pracovných vojnách

MARTINO – Inštitút rozvoja spoločnosti

Tesáre 221 , 956 21, Tesáre

Grant: 9 681,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-ADU-000041740

Zvyšovanie odbornosti v zážitkovom vzdelávaní

myJUMP.sk

Galvaniho 16600/25D , 821 04, Bratislava

Grant: 4 490,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-ADU-000041747

Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12 , 812 34, Bratislava

Grant: 19 460,- EUR

 

2021-2-SK01-KA122-ADU-000041750

Capacity Building for Inclusion and Diversity

Saplinq, o.z.

Slobody 226/30, 040 11, Košice

Grant: 35 010,- EUR

 

Neschválené projekty KA122 – Vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA122-ADU-000021324

Zvyšovanie kvality inovatívnych metód vzdelávania a výmena praktických skúseností

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Trebišovská 12, 040 11 Košice

 

2021-1-SK01-KA122-ADU-000017945

Topcoach s.r.o.

Karpatské námestie 10A , 831 06 Bratislava

 

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018303

ArtHouse

Súmračná 15, 821 02 Bratislava

Schválené projekty KA131 – Vysokoškolské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004185

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Grant: 39176,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000011640

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

Grant: 111617,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000005434

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 145220,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000008509

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Grant: 8814,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Grant: 818550,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003040

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica

Grant: 86422,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000011146

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Grant: 280106,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003061

Paneurópska vysoká škola

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Grant: 184643,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004490

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov

Grant: 389240,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000005483

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Grant: 432017,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000010381

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Grant: 711327,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003756

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Grant: 94296,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007798

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice

Grant: 660035,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000006289

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Grant: 211360,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003474

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Grant: 153705,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004174

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Grant: 207195,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000012630

Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Grant: 303695,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000008125

Univerzita Komenského v Bratislave

Šarárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Grant: 2223200,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004660

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

Grant: 527744,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000012709

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Grant: 537754,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007585

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Grant: 556640,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000003394

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Grant: 349800,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007750

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

Grant: 123953,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000006518

Vysoká škola Danubius

Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo

Grant: 14468,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000007992

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16, 851 04 Bratislava

Grant: 72362,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004230

Vysoká škola manažmentu

Bezručova 64, 911 01 Trenčín

Grant: 52185,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004609

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo nam. 1, 080 01 Prešov

Grant: 12073,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000005451

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Grant: 152770,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000004743

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Grant: 181638,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000011612

WorkSpace Europe

Nevädzova 6/C , 821 01 Bratislava

Grant: 317993,- Eur

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000010052

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Grant: 367503,- Eur


Neschválené projekty KA131 – Vysokoškolské vzdelávanie

   • 2021-1-SK01-KA131-HED-000012605

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach n.o.

Kukučínova 17, 040 01 Košice

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360

Farmy starostlivosti – pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť

Zvieratá a ľudia navzájom

Nová Polhora 145, 044 44, Košice okolie

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089

WOWIT – Women’s Opportunities at Workmarket by Inclusive Techniques

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30, 931 01, Šamorín

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034108

Education focused on creative industries for success in the post-coronavirus digitized world

Victory Art o.z.

Puškinová 12, 052 01, Spišská Nová Ves

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034935

Karpatské Centrum Woodcraftu

Legend Foto

Jánošíkova 2, 040 01, Košice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000027220

School of success

Základná škola

Bernolákova ulica 1061, 093 01, Vranov nad Topľou

Grant: 30 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000029987

Digitálne inovácie pre mladú generáciu

Základná škola

Ul. sv. Michala 42, 934 01, Levice

Grant: 30 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000030351

Healthy Diet Healthy Body

Spojená škola

Valová 40, 921 01, Piešťany

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031390

Be yourself respect others

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166, 027 44, Tvrdošín

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031488

NATURE AND PHOTO

Základná škola

Kudlovská 11, 066 01, Humenné

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032298

Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

Hálova 993/16, 851 01, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032415

Inclusion through Gamification

Súkromná základná škola

Komenského 2, 040 01, Košice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-VET-000032887

Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Nevädzová 5, 821 01, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000050134

Promote Wellbeing

Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Čordáková 50, 040 23, Košice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000049812

Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a Slovensku

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

Hálova 993/16, 851 01, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000029735

Digital Technologies in Introducing Traditions

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

Školská 8, 946 55, Pribeta

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000030426

Návrat ku koreňom

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

Saratovská 87, 934 05, Levice

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031397

Don’t judge me, unless you know me

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166, 027 44, Tvrdošín

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000048735

Aj malé zmeny dokážu veľké zázraky

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená

Hviezdoslavova 822/8, 028 01, Trstená

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000050945

Roma student support and talent development programme

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000051094

Let’s have a tour

Základná škola s materskou školou Bobrov

Nová cesta 361, 029 42, Bobrov

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000051480

City in photo

Základná škola s materskou školou

Pod Vinbargom 1, 085 69, Bardejov

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000050828

Spolu ku novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ

LIPANA, n.o.

Kuzmányho 1193/49, 040 01, Košice

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000050884

Historické eko-pomôcky v inkluzívnom vzdelávaní

Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 123, 040 01, Vysoké Tatry

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000049163

Budovanie kapacít pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania na školách

Skutočne zdravá škola, o.z.

Dvořákovo nábrežie 4A, 811 02, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000050179

A Step to Books’ World

Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky

Andovská 4, 940 52, Nové Zámky

 

2021-2-SK01-KA210-VET-000050706

Digitalizácia v podnikoch

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C, 841 04, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-VET-000051054

Dual Career Concept – Transfer of Experience, Synergy of Knowledge

Slovenský olympijský a športový výbor

Kukučínova 26, 838 08, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-VET-000049681

Včelársky online vzdelávací portál

Zachráň včely o.z.

Pod Hôrkami 20, 976 96, Medzibrod

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000048280

Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť- Veľký Meder

Kúpeľná 3544/33 , 932 01, Veľký Meder

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000049808

SKISRO4GreenComp: Slovak-Icelandic-Romanian Cooperation for Green Competences Development

Slovak Eco Quality

Belopotockého 2879/6, 811 05, Bratislava

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000029390

Centrum spolupráce s inklúziou Harmónia

OZ Guľôčka

Málaš 260, 935 67, Málaš

Grant: 60 000,- EUR

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993

Učíme sa navzájom

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Partizánska cesta 97, 974 01, Banská Bystrica

Grant: 60 000,- EUR

 

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027362

DigItal sKills at homE

Indicia n.o

Rovniankova 15, 851 02, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000029359

Systém online vzdelávania širokej verejnosti v oblasti včelárstva, online včelárske fórum, online včelárska sociálna sieť a integrácia so systémom monitoringu 25 000 včelstiev po celom svete.

Zachráň včely o.z.

Pod Hôrkami 20, 976 96, Medzibrod

 

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034928

TOLERANCE & re-CYCLING CONNECTS EUROPE

V-Kings

Nešporova 1017/8, 927 01, Šaľa

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000031288

My City In Photo

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej

M.R.Štefánika 3, 963 01, Krupina

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000048155

Language Power In Neighbouring Countries

Základná škola Nad Medzou

Nad Medzou 1, 052 01, Spišská Nová Ves

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032283

Keep Educating Yourself

Spojená škola

SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji

 

2021-1-SK01-KA210-SCH-000032324

From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage

Základná škola s materskou školou

Školská 16, 951 48, Jarok

 

2021-1-SK01-KA210-VET-000029997

Podpora charitného partnerstva

Arcidiecézna charita Košice

Bočná 2, 040 01, Košice

 

2021-1-SK01-KA210-VET-000032912

Collaborative Platform on Software Engineering

Gratex International, a.s.

Galvaniho 17/C, 821 04, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000045047

For The Breath Of The Future

Základná škola s materskou školou

Námestie Kráľovnej pokoja 4, 080 01, Prešov

 

2021-2-SK01-KA210-SCH-000048345

Don’t Waste, Just Taste(Let’s discover Ways of Not Wasting with our European Colleagues.)

Druživa, o.z.

Betliarska 2, 048 01, Rožňava

 

2021-2-SK01-KA210-VET-000049505

Practical AI Training Tool for Digital Transformation of SMEs

Nexttech Consulting s. r. o.

Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-VET-000051168

Zavádzania ERAS protokolov v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Slovenský pacient, o.z.

Súbežná 3/A, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-VET-000050655

V spojení s prírodou, so zábavou, k lepšiemu životu

OZ Turistický klub Bludári

Slobody 42, 987 01, Poltár

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000050764

Vzdelávanie procesu reči tela vo facilitačnej práci

myJUMP.sk

Galvániho 16600/25D, 821 04, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000050823

Malé partnerstvá v digitálnom kultúrnom svete

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12, 812 34, Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000051173

Wiki4Europe

Esperanto a Slobodné Vedomosti

M.Rázusa 2144/24, 960 01, Zvolen

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000051003

Akadémia strieborného veku – Bezpečnosť pre seniorov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám J. Herdu 2, 917 01, Trnava

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000048579

Mapovanie bariér a cieľových skupín pre zvýšenie účasti vo vzdelávaní dospelých

Fórum pre celoživotné vzdelávanie

Bellova 1996/41, 831 01 , Bratislava

 

2021-2-SK01-KA210-ADU-000050659

Netoxický svet

Zdieľanie o.z.

Na Hrebienku 4894/19, 811 02, Bratislava

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026274

Renewable Energy Sources for Safe Future

STEFANI n.o.

Žarnovická Huta 66, Žarnovica

Grant: 161 622,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403

Learning Fwd 21

ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA

Prostredná 47/A , Svätý Jur

Grant: 194 240,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028455

Adapting, digitalizing and disseminating humanistic language teaching approaches for teachers in 21st Century Europe

the Bridge

Ladice 330, Zlaté Moravce

Grant: 237 402,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000030019

Hard Times – Soft Skills

Utopia

Lipského 2, Bratislava

Grant: 156 519,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555

SMART Tourism Skills Initiative

E-CODE

Slnečná 1164 7, Krupina

Grant: 240 449,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000035229

slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

E@I

Víťazná 840/67A, Partizánske

Grant: 281 912,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000025955

Boosting awareness to reduce food waste via developing educators’ competences

New Edu n.o.

Kováčikova 12, Nitra

Grant: 210 006,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027

Power Saving Check goes Citizens – Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks

Newport Group a.s.

Lazaretská 23, Bratislava

Grant: 340 943,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033397

Enhancement of rural women’s associations as a chance for growth of women entrepreneurship

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku

Kapitulská 314/13, Banská Bystrica

Grant: 223 265,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023274

Support of higher education system in a context of climate change mitigation through regional-level of carbon footprint caused by a product, building and organization

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

Grant: 165 207,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023291

Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra

Grant: 147 336,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023505

Digital government for green municipalities and cities

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice

Grant: 324 810,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023528

Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student & Staff Wellbeing

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Grant: 394 400,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032017

Digital Wellbeing for Higher Education Lecturers

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 290 165,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032024

Blended ‌Multilogues:‌ ‌Enhancing Transformation and Innovation‌ ‌in‌ ‌Higher‌ ‌Education‌

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, Trnava

Grant: 261 304,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032062

Fostering Internationalisation in Higher Education by BioFood Virtual Labs

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 191 790,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032095

Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra

Grant: 310 565,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023022

CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Grant: 238 649,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023008

Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii spôsobenej COVID19

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, Banská Bystrica

Grant: 142 665,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000023160

Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, Banská Bystrica

Grant: 124 404,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032068

Inovácia obsahu a štruktúry študijných programov v oblasti manažmentu živočíšnych genetických a potravinových zdrojov s využitím digitalizácie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 250 360,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000032157

Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava

Grant: 169 867,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000022917

The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava

Grant: 111 300,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023601

Strengthening and Supporting the Early Childhood Development Workforce – ECD PLUS

Škola dokorán – Wide Open School n.o.

Dr. Janského 470/9, Žiar nad Hronom

Grant: 208 696,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023695

Fun & Engaging STEM Activities For Tomorrow’s World

Základná škola Park Angelinum 8

Park Angelum 8, Košice

Grant: 323 804,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023803

CLIMAte coalition eXchange of best practices

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 204 440,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000024115

AFLATOUN – Boosting social inclusion through targeted action

Nadacia otvorenej spolocnosti Bratislava/Open Society Foundation/NOS – OSF

Baštová 5, Bratislava

Grant: 196 729,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680

Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, Prešov

Grant: 115 058,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000027903

Object Oriented Programming for Fun

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, Žilina

Grant: 283 228,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000029716

Let´s learn foreign languages through games and interactive activities.

Spojená škola Kollárova 17

Kollárova 17, Sečovce

Grant: 149 004,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588

Slovenčina pre deti cudzincov – metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.

iCan s.r.o.

Špitálska 53, Bratislava

Grant: 246 286,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032481

Vortoj – interactive language game E@I

Víťazná 840/67A, Partizánske

Grant: 196 503,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032754

TEACHING GREEN – From Climate Change Education and Awareness to Citizen Science Action

INAK

Veternícka 112/9, Kremnica

Grant: 259 826,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395

PLATO’S EU: Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, Banská Bystrica

Grant: 146 300,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000034355

Leadership Academy

Dr. Josef Raabe Slovensko

Heydukova 12 – 14, Bratislava

Grant: 312 295,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000030108

Digital tools for better schools

Impact Games

Mateja Bela 842/7, Bratislava

Grant: 117 704,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000023907

STEam methodology for heALTHhy nutrition awareness – Food as cultural Heritage

Indicia n.o.

Rovniankova 15, Bratislava

Grant: 222 530,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032501

WE ARE THE SAME BUT DIFFERENT

Základná škola

Školská 399, Jelka

Grant: 134 640,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025107

MED-INTERGO

iCan s.r.o.

Špitálska 53, Bratislava

Grant: 389 251,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025257

Rational use of plant protection products and fertilizers in terms of the impact on bees in the ecosystem

Agroinštitút Nitra štátny podnik

Akademická 4, Nitra

Grant: 206 700,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025799

ART&SIGNS – Art, culture and Museum Accessibility for Deaf audience

innosign s.r.o

Sibírska 31, Prešov

Grant: 285 023,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000027995

Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 307 578,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

Grant: 267 151,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033080

CoopCities: Learning from urban cities sustainable solutions to deal with the global challenges faced due to COVID pandemic

E-CODE

Slnečná 1164 7, Krupina

Grant: 190 424,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033144

Education, Training and Capacity-Building in the Field of Beekeeping and Civil Defense Services

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Grant: 169 300,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033337

SAFECULT

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava

Grant: 240 998,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033357

CookEU

EDUNET EUROPE n.o.

 1. O. Hviezdoslava 21/11, Veľké Kapušany

Grant: 243 206,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034617

ECVET compatible 3D printing training modules for automotive technologies

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20, Bratislava

Grant: 265 247,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034712

Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy

Sukromná stredná odborná škola Pro scholaris

Hlavná 2, Žilina

Grant: 218 589,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034882

RESTART – Resilience and Training for SMEs

Slovak Business Agency

Karadžičova 7773/2, Bratislava

Grant: 244 298,- EUR

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000034652

Strategies to Improve the Qualification of Hotel Restaurant Catering Staff on Food Safety and Hygiene Practices

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Grant: 156 875,- EUR

 

 

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026420

Preparing Digital Materials for Ecological Farming Practices targeting Disadvantaged and Small Scale Farmers

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026701

Te(a)ch Me

Sound Academy o.z.

Gen. Alexandra Kordu 3315/7 , Vrútky

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028228

Society in Green Mode through training

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028453

EQUILIB- Equally Qualified Universal Inclusive Labourmarket Involvement without Barriers

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30, Šamorín

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033548

Small scale and sustainable farming for improved life style

OBCIANSKE ZDRUZENIE NO GRAVITY

Oravská 3, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033704

Zvýšenie zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti absolventov v Horeca segmente , ich úspešnosti v osobnom rozvoji a pocite naplnenosti v pracovnom zaradení

HOTELITY

Klemensova 5, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000035231

Rainbow Competences

SAPLINQ O.Z.

Slobody 30, Košice

 

2021-1-SK01-KA220-HED-000029770

University Journals as the tool of internationalization

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000027845

Greenfluence your surroundings!

Gymnázium – Gimnazium

Horešská 18, Kráľovský Chlmec

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000029733

Online teaching in the V4

Centrum edukácie a inovácií

 1. Svobodu 2454/22, Trebišov

 

2021-1-SK01-KA220-SCH-000032533

PrOgramme boosting the WEllbeing of school students through an integRative approach

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Heydukova 12 – 14, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025738

Industry 4.0, opportunity or threat

BKS Úspech

Čierny chodník 29/1, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000028048

Digital Tools and Training for VETs in Green Practices and Environmental Protection

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033102

FETOUR – Female Entrepreneurship for Sustainable Tourism

EkoRegion Slovakia

Gazdovský rad 37/A, Šamorín

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000033278

Train the VET Trainers of Emotional Intelligence -EIV

CKV Consult s.r.o.

Ružinovská 5, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000025206

Európsky model spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti

BKS Úspech

Čierny chodník 29/1, Bratislava

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000030225

e-Learning Tools for Water Supply Management Professions

Deutsch-Slowakische Akademien a.s.

Školská 5, Brezno

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000032934

Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts

Občianske združenie Lišov Múzeum

Lišov 42, Lišov

 

2021-1-SK01-KA220-VET-000028133

Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra