EuroApprentices

Kontakt 

Zuzana Kunová

mail: zuzana.kunova@saaic.sk

tel. č.: 02/209 22 242

Aktuality

Pozývame vás na EuroApprentices International Meeting, ktorý sa bude konať v Helsinkách 12. – 16. júna 2024. Na seminár je potrebné vyplniť online prihlášku do 1. 5. 2024. Tu nájdete viac informácií a predbežný program.

 

Kto sú EuroApprentices?

EuroApprentices sú účastníci a absolventi zahraničnej stáže programu Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorí sa môžu stať ambasádormi. 

Ambasádori zdieľajú svoje osobné skúsenosti zo zahraničnej stáže na školských akciách, konferenciách a prednáškach.  Týmto spôsobom pomáhajú záujemcom lepšie pochopiť, čo stáž obnáša a aký vplyv môže mať na profesijný rast účastníkov. Tieto skúsenosti môžu motivovať žiakov nižších ročníkov k budúcej účasti na zahraničnej stáži a zároveň aj prispievajú k zatraktívneniu oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Ako sa zapojiť? 

1. Nominovaním školou 

Ak máte v škole talentovaných žiakov, ktorí by chceli šíriť svoje bohaté skúsenosti a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach, vyplňte registračný formulár. 

2. Vlastná nominácia 

Do siete EuroApprentices sa môžete zapojiť aj samostatne. Ak ste počas štúdia na odbornej škole absolvovali pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+, stačí vyplniť registračný formulár.

Podmienky na prihlásenie 

  • Absolvovanie stáže v rámci programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (stáž by mala byť ukončená do termínu zasielania prihlášok)
  • Komunikačná znalosť anglického jazyka

Aktivity ambasádorov 

Najdôležitejšou úlohou ambasádorov je zdieľať svoje skúsenosti a zážitky zo zahraničnej stáže prostredníctvom sociálnych sietí so svojimi spolužiakmi, školou a kamarátmi. 

Ambasádori sa podieľajú na plánovaní rôznych aktivít (napr. networking) vo svojom meste alebo regióne. 

Zúčastňujú sa podujatí na európskej úrovni, akým je napr. Týždeň odborných zručností.

Vznik EuroApprentices

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa stala v septembri 2023 členom siete EuroApprentices.

V roku 2017 vytvorili národné agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Dánsku, Fínsku a Taliansku Európsku sieť učňov a žiakov OVP financovaných z programu Erasmus+.

 V priebehu rokov sa sieť značne rozrástla. V súčasnosti sú do siete zapojené národné agentúry v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Fínsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku a Nemecku. Slovensko sa stalo členom v septembri 2023. Národné agentúry vyhľadávajú a školia učňov, propagujú iniciatívu vo svojich príslušných krajinách a organizujú každoročný Medzinárodný Meeting  EuroApprentices.

Sieť EuroApprentices vo všeobecnosti prispieva k tomu, že vzdelávacím mobilitám dáva individuálnu tvár a osobný príbeh, a tým pomáha zvyšovať počet mobilít žiakov a zvyšovať atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy.

Ciele iniciatívy

Iniciatíva je realizovaná vo formáte dlhodobej aktivity (LTA) v kontexte tzv. Školiacich a kooperačných aktivít financovaných z programu Erasmus+. V rámci tejto iniciatívy sa majú dosiahnuť tieto ciele:

  • vytvorenie európskeho spoločenstva ambasádorov programu Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave;
  • podpora  budovania kapacít ambasádorov Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave;
  • pripraviť relevantné aspekty pre budúcu štruktúru absolventov v programe Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave;
  • posilniť účasť na demokratickom živote, inklúziu a rozmanitosť v rámci siete.

Brožúra na stiahnutie

EuroApprentices - brožúra

Členské krajiny

Nemecko

Kristin Wilkens

mail: wilkens@bibb.de

 

Fínsko

Mika Kananen

mail: mika.kananen@oph.fi

 

Taliansko

Loredana Ceccacci

mail: l.ceccacci@inapp.gov.it

 

Rakúsko

Lothar Semper-Wang

mail: lothar.semper-wang@oead.at

 

Poľsko

Agnieszka Włodarczyk

mail: agnieszka.wlodarczyk@frse.org.pl

 

Portugalsko

Thiago Diniz

mail: tiago.diniz@erasmusmais.pt

 

Španielsko

Cristina Moreno Valderrey

mail: cristina.moreno@sepie.es

 

Česká republika

Martina Jeřichová

mail: martina.jerichova@dzs.cz

 

Belgicko

Deborah Laschet

mail: deborah.laschet@jugendbuero.be

 

Rumunsko

Daniela Iancu

mail: daniela.iancu@anpcdefp.ro

 

Plagáty na stiahnutie