EuroApprentices

Kontakt 

Zuzana Kunová

mail: zuzana.kunova@saaic.sk

tel. č.: 02/209 22 242

Aktuality

– Pozývame Vás na 1. národné stretnutie EuroApprentices, ktoré sa uskutoční 17. októbra 2024 v Bratislave. Prosíme, aby ste do 28.júna 2024 vyplnili predregistračný formulár na stretnutie.
Link na predgistráciu tu

– EuroApprentices International Meeting sa uskutočnil v Helsinkách 12. – 16. júna 2024. Slovensko zastupovali 4 žiaci stredných odborných škôl, ktorí opísali svoje zážitky z tohto podujatia:

 

Kto sú EuroApprentices?

EuroApprentices sú účastníci a absolventi zahraničnej stáže programu Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorí sa môžu stať ambasádormi. 

Ambasádori zdieľajú svoje osobné skúsenosti zo zahraničnej stáže na školských akciách, konferenciách a prednáškach.  Týmto spôsobom pomáhajú záujemcom lepšie pochopiť, čo stáž obnáša a aký vplyv môže mať na profesijný rast účastníkov. Tieto skúsenosti môžu motivovať žiakov nižších ročníkov k budúcej účasti na zahraničnej stáži a zároveň aj prispievajú k zatraktívneniu oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Ako sa zapojiť? 

1. Nominovaním školou 

Ak máte v škole talentovaných žiakov, ktorí by chceli šíriť svoje bohaté skúsenosti a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach, vyplňte registračný formulár. 

2. Vlastná nominácia 

Do siete EuroApprentices sa môžete zapojiť aj samostatne. Ak ste počas štúdia na odbornej škole absolvovali pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+, stačí vyplniť registračný formulár.

Podmienky na prihlásenie 

  • Absolvovanie stáže v rámci programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (stáž by mala byť ukončená do termínu zasielania prihlášok)
  • Komunikačná znalosť anglického jazyka

Aktivity ambasádorov 

Najdôležitejšou úlohou ambasádorov je zdieľať svoje skúsenosti a zážitky zo zahraničnej stáže prostredníctvom sociálnych sietí so svojimi spolužiakmi, školou a kamarátmi. 

Ambasádori sa podieľajú na plánovaní rôznych aktivít (napr. networking) vo svojom meste alebo regióne. 

Zúčastňujú sa podujatí na európskej úrovni, akým je napr. Týždeň odborných zručností.

Vznik EuroApprentices

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa stala v septembri 2023 členom siete EuroApprentices.

V roku 2017 vytvorili národné agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Dánsku, Fínsku a Taliansku Európsku sieť učňov a žiakov OVP financovaných z programu Erasmus+.

 V priebehu rokov sa sieť značne rozrástla. V súčasnosti sú do siete zapojené národné agentúry v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Fínsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku a Nemecku. Slovensko sa stalo členom v septembri 2023. Národné agentúry vyhľadávajú a školia učňov, propagujú iniciatívu vo svojich príslušných krajinách a organizujú každoročný Medzinárodný Meeting  EuroApprentices.

Sieť EuroApprentices vo všeobecnosti prispieva k tomu, že vzdelávacím mobilitám dáva individuálnu tvár a osobný príbeh, a tým pomáha zvyšovať počet mobilít žiakov a zvyšovať atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy.

Ciele iniciatívy

Iniciatíva je realizovaná vo formáte dlhodobej aktivity (LTA) v kontexte tzv. Školiacich a kooperačných aktivít financovaných z programu Erasmus+. V rámci tejto iniciatívy sa majú dosiahnuť tieto ciele:

  • vytvorenie európskeho spoločenstva ambasádorov programu Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave;
  • podpora  budovania kapacít ambasádorov Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave;
  • pripraviť relevantné aspekty pre budúcu štruktúru absolventov v programe Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave;
  • posilniť účasť na demokratickom živote, inklúziu a rozmanitosť v rámci siete.

Brožúra na stiahnutie

EuroApprentices - brožúra

Som rada za možnosť, ktorá sa mi naskytla a to sa stať Eramus+ ambasádorkou. Od EuroApprentice projektu som čakala to, že konečne spoznám ľudí ako som aj ja a to takých čo sa aktívne zapájajú do rôznych aktivít v škole aj mimo nej. A presne tak sa aj stalo. 

EuroApprentice mi však dal do života oveľa viac než “len” priateľstvá. Dal mi množstvo úžasných poznatkov z najrôznejších workshopov, ktoré sme tam absolvovali. Utvrdila som sa aj v smere v akom chcem v budúcnosti pokračovať.

Nesmierne ma tešil fakt, že sme boli rozdelený do rôznych skupín. Takto som mala šancu bližšie spoznať ľudí z rôznych krajín Európy. 

Neskutočne sa teším na národné stretnutie, ktoré sa bude konať v Bratislave. Bola by som nesmierne vďačná, keby sa znovu mám možnosť dostať práve aj na medzinárodné stretnutie. Ďalej by som chcela aktívne pokračovať v šírení všetkých pozitív ktoré Erasmus+ ale aj iniciatíva EuroApprentice má. A to hlavne medzi mladších spolužiakov u nás na škole. Teraz možno ani len netušia čo im projekt Eramus+ môže v živote dať, no budem nesmierne vďačná keď sa mi to pomôže zmeniť a oni za to budú v budúcnosti ešte vďačný. 

Teším sa tomu, že sa prostredníctvom môjho obsahu na svojich sociálnych sieťach, ktoré som vo Fínsku pridáva, som jedného známeho natoľko pozitívne ovplyvnila, že sa chce zúčastniť projektu Eramus+ a už začal aj v tejto veci konať.

Som taký človek, ktorý sa prihlási všade, kde sa dá. Keď som počul o takejto ponuke, hneď som sa išiel prihlásiť. Po prvé, je to spojené s mobilitou Erasmus, do ktorej sa aktívne zapájam, a po druhé v tom vidím istý posun vpred, pokračovanie v zdokonaľovaní, skúšanie nových vecí, otvorenie novej cesty pre seba, spoznávanie nových ľudí, získanie nových kontaktov a priateľstiev. Bol tam skôr pocit, že sa musím skúsiť prihlásiť a neexistoval žiadny dôvod, prečo by som nemal.

Išiel som tam prvýkrát, takže som nevedel, čo vôbec očakávať. Jediné, čo som očakával, boli účastníci z rôznych štátov, s ktorými budem mať možnosť porozprávať sa o našich skúsenostiach v mobilite Erasmus, možnosť počuť niečo nové pre seba, porovnať sa s nimi a urobiť z toho závery pre seba. Očakával som aj, že uvidím Fínsko, mesto Helsinki. Že uvidím životný štýl občanov, ich spôsoby riešenia problémov a postoj k životu.

Moje požiadavky boli splnené na 200 %. Bolo toho viac, ako som si predstavoval. Vynikajúca organizácia celého projektu ma potešila. Všetko bolo načas, presne naplánované. Urobili sme všetko podľa plánu. Mali sme aj dosť zaujímavé školenia na aktuálne témy ako napríklad digitalizácia a ekológia. Pokiaľ ide o voľný čas, toho sme mali dostatok. Skamarátil som sa s rôznymi ľuďmi z rôznych štátov. Aj doteraz sme s nimi v kontakte, stále si píšeme a rozprávame. A Helsinky, úžasné mesto. Tiché, pokojné mesto, do ktorého sa chcete vrátiť. Videli sme aj mesto, pamiatky a zaujímavé miesta ako knižnica a čokoládovna. Celkom som dostal motiváciu navštíviť škandinávske krajiny.

Na túto mobilitu sa určite budem snažiť ísť aj budúci rok. To sa oplatí. Bol som motivovaný študovať ďalej, skúšať nové veci a pokračovať vo vzdelávaní, a snažiť sa čo najviac využiť všetky príležitosti.

Do projektov Erasmus+ som sa zapájala od prvého ročníku na strednej škole, vlastne som si moju strednú školu vybrala aj preto, lebo jej žiaci sa zúčastňovali na množstve mobilít po celej Európe. A samozrejme som sa hned v septembri prihlásila na náš Erasmus+ krúžok. Práve vtedy bola moja škola zapojená do projektu spolu s ďalšími odbornými školami po celej Európe. Vtedy teda po mojom prvom pobyte v zahraničí konkrétne v Nemecku som sa rozhodla že využijem všetky možnosti, ktoré mi tieto projekty poskytnú. Tiež som využila aj možnosť ísť na prax do zahraničia, na Maltu, kde som vytvárala marketingové materiály pre lokálny podnik.

Tento rok som dostala možnosť prihlásiť sa do siete EuroApprentices ako budúca ambasadórka projektov Erasmus+ pre odborné školy na Slovensku. Túto prihlášku osm si podala aj keď som si nebola istá či budem úspešná ale moji blízky a tiež učitelia v škole ma podporovali a verili že sa mi to podarí. A onedlho mi prišla úžasná správa, mail v ktorom mi bolo oznámené že som bola vybratá ako ambasádorka a že sa zúčastním aj medzinárodného stretnutia v Helsinkách.

Pred tým ako sme všetci odcestov ali som mala možnosť spoznať aj ďalších ambasádorov a našu koordinátorku. Na týchto online stretnutiach sme si dohodli všetky detaily ohľadom našej cesty. Mali sme aj medzinárodný online meeting, ktorý organizovala fínska agentúra pre Erasmus+. Tu nás oboznámili s celým programom, aktivitami a aj so stránkou, na ktorej sme si každý vytvorili vizitku aby sme sa niečo o ostatných dozvedeli ešte pre stretnutím v Helsinkách.

Hneď po prílete do Helsiniek sme zistili že sme leteli spolu s ambasádormi s Rakúska. Na letisku sme sa s nimi zvítali. Potom sme sa úresunuli do hotela, kde sme ma európske trhy, na ktorých každý odprezentoval svoju krajinu pomocou tradičného občerstvenia typikého pre naše krajiny. V našom stánku sme mali aj počítač s prezentáciou a aj reklamné predmety našich škôl. Po trhoch sme sa zúčastnili rôznych aktivít zameraných na to aby sme sa medzi sebou lepšie spoznali a našli si spoločné záujmy. potom sme mali večeru a krátku lekciu fínštiny. Ešte v tento deň nás rozdelili do skupín v ktorých sme počas celého týždňa vypracovávali výzvy a úlohy.

Každý nasledujúci deň začínal pomerne rovnako. Mali sme tzv. “energizer”, ktorý vždy každému vyčaril úsmev na tvári a nabudil nás energiou. potom nasledovali prednášky. Venovali sme sa témam ako digitálna transformácia v projektoch Erasmus+ a umelá inteligencia, cirkulárna ekonomika a udržatelnosť a demokracia spojená s európskymi hodnotami. Medzi ďalšie aktivity patrila aj city game, predstavili nám fínsku saunovú kultúru, návšteva odbornej školy vo fínsku, výroba kľúčeniek, čistenie mora na kajakoch, návšteva továrne na cukrovinky Fazer a prehliadka Suomenlinnského morksého opevnenia.

Medzitým ako sme sa zúčastnili všetkých týchto aktivít sme aj hľadali riešenia na rôzne úlohy a výzvy v našich skupinách. Toto bola jedna z mojich oblúbených aktivít, lebo som lepšie spoznala mojich novonájdených medzinárodných kamarátov.  Vytvárali sme fotky, videá, koláže, rôzne texty a rozvíjali sme si tým kreativitu.

Myslím že týchto päť dní mi pomohlo zlepšiť sa v angličtine, tiež si zlepšiť mäkké zručnosti a dozvedela som sa aj rôzne zaujímavosti o fínskej ale aj o kultúrach ďalších zapojených krajín. Som zástanca toho že cestovanie nám pomáha pochopiť ako funguje svet a učí nás tolerancii. Veľmi som si tento medzinárodný meeting užila a som veľmi rada že som súčasťou tejto medzinárodnej siete študentov, ktorý sa radi vzdelávajú a majú rovnaké hodnoty ako aj ja.

Na úvod by som sa chcel poďakovať za možnosť zúčastniť sa na stretnutí ambasádorov programu Erasmus v Helsinkách. V programe som spoznal kopec nových ľudí, dozvedel sa kopec nových vecí a v neposlednom rade som si odniesol veľkú kopu zážitkov.

Začal by som programom, ktorý bol skvelý. Páčilo sa mi, že každý deň bol nakombinovaný, tj. bola aj prednáška, aj workshop, aj výlet, bolo to jednoducho zaujímavé, všetko naplánované, všetko super.

Z workshopov sa ma najviac zaujal ten o demokracií a EÚ. Páčilo sa mi na ňom, že sme boli rozdelený do skupín, iných ako na menovkách. Dostali sme krátky čas na vytvorenie príspevku, ktorý sme následne prezentovali. Prezentáciu nášho projektu/príspevku som si vzal na starosť, pretože sa snažím zlepšovať svoje prezentačné schopnosti a takéto príležitosti vítam. O to viac mi vyhovovalo, že sme v prostredí kde som nútený používať anglický jazyk.

Prednášky boli zaujímavé, tešil som sa na ne, pretože ich témami sa veľakrát zaoberám aj vo voľnom čase. To, že prednášky boli na témy ktoré ma zaujímajú bola však nakoniec nevýhoda, pretože som veľa informácií mal osvojených. Nedávno som sa zúčastnil campu zameraného na rozvoj Bratislavy, ktorý zahŕňal množstvo prednášok. Tie sa líšili v tom, že po hodinovej prezentácií následovala diskusia. Do budúcna by som ocenil viac priesotru na otázky a diskusiu k prezentovaným témam.

Všetky návštevy boli úžasné. Či už išlo o návštevu ostrova, továrne Fazer, alebo mesta, všetky som si veľmi užil. Mestskú hru som už v minulosti hral, tentokrát bol rozdiel, že som ju nehral v meste ktoré poznám. Možno by som v budúcnosti zveril telefón a navigovanie niekomu inému a viac si vychutnával samotné mesto, no táto aktivita ma všeobecne veľmi bavila. Najviac ma zaujala návšteva školy. Prezentácia o fínskom vzdelávaciom systéme bola veľmi zaujímavá a inšpirujúca. Po prednáške som mal príležitosť hovoriť s prednášajúcim. Mali sme super konverzáciu, poradil mi veci ktoré už teraz viem ako využijem.

Sauny som sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť, skočiť si do ladového mora som si však nemohol nechať újsť. Kayaking bol pre mňa jedno z najväčších prekvapení. Nikdy predtým som na kayaku nebol a určite môžem povedať, že ku kayakingu sa v budúcnosti ešte určite vrátim. Je to podľa mňa veľmi relaxujúca aktivita, ktorá umožňuje únik z digitálneho sveta na vodu, kde človek nepočuje nič iné ako žblnkot vody. Spočiatku som mal z tejto aktivity veľký rešpekt, vedel som však, že neabsolvovanie tejto aktivity by som v budúcnosti oľutoval a som rád, že som neustúpil.

V neposlednom rade, musím priznať, že samotná lokácia tohoto podujatia bola vynikajúca. Milujem nordické krajiny a Fínsko nesklamalo. Všetko od jedla, cez podnebie až po životný štýl mi veľmi vyhovuje.

Na záver musím povedať, že na toto stretnutie som sa samozrejme tešil. Keď však poviem, že prekonalo moje očakávania, vôbec nepreháňam. Sadlo mi naozaj všetko, od ľudí, cez aktivity až po samotnú lokalitu. Som strašne rád, že som sa tohoto podujatia zúčastnil, budem naň ešte veľmi dlho spomínať. S ľuďmi z Fínska už teraz plánujeme spoločný výlet. Teším sa na ďalšiu spoluprácu ako na národných, tak medzinárodných podujatiach EuroApprentices.

Členské krajiny

Nemecko

Kristin Wilkens

mail: wilkens@bibb.de

 

Fínsko

Mika Kananen

mail: mika.kananen@oph.fi

 

Taliansko

Loredana Ceccacci

mail: l.ceccacci@inapp.gov.it

 

Rakúsko

Lothar Semper-Wang

mail: lothar.semper-wang@oead.at

 

Poľsko

Agnieszka Włodarczyk

mail: agnieszka.wlodarczyk@frse.org.pl

 

Portugalsko

Thiago Diniz

mail: tiago.diniz@erasmusmais.pt

 

Španielsko

Cristina Moreno Valderrey

mail: cristina.moreno@sepie.es

 

Česká republika

Martina Jeřichová

mail: martina.jerichova@dzs.cz

 

Belgicko

Deborah Laschet

mail: deborah.laschet@jugendbuero.be

 

Rumunsko

Daniela Iancu

mail: daniela.iancu@anpcdefp.ro

 

Plagáty na stiahnutie