Dôležité termíny k 1. kolu výzvy 2023

Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy (SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – SK01)

Kľúčová akcia 1

 • 23.02.2023 do 12:00 – Mobilita jednotlivcov v sektore vysokoškolského vzdelávania (KA131)
 • 23.02.2023 do 12:00 – Mobilita jednotlivcov v sektore odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých – akreditované projekty (KA121) a krátkodobé projekty (KA122)
 • 23.02.2023 do 12:00 – Medzinárodná mobilita zahŕňajúca tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu (KA171)
 • 19.10.2023 do 12:00 – Akreditácie na Erasmus v sektore odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých (KA120)

Kľúčová akcia 2

 • 22.03.2023 do 12:00 – Kooperačné partnerstvá v sektore vzdelávania a odbornej prípravy (KA220)
 • 22.03.2023 do 12:00 – Malé partnerstvá v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, a vzdelávania dospelých (KA210)

 

Oblasť mládeže a športu (NIVAM – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu – SK02)

Kľúčová akcia 1

 • 23.02.2023 do 12:00 – Projekty mobility mladých ľudí – mládežnícke výmeny
 • 23.02.2023 do 12:00 – Mobilita zamestnancov v oblasti športu
 • 19.10.2023 do 12:00 – Akreditácie na Erasmus v oblasti mládeže

Kľúčová akcia 2

 • 22.03.2023 do 12:00 – Kooperačné partnerstvá v oblasti mládeže (KA220)
 • 22.03.2023 do 12:00 – Malé partnerstvá v oblasti mládeže (KA210)

Výzva 2023

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1)– Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
— Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
— Činnosti s účasťou mládeže
— DiscoverEU – akcia pre začlenenie
— Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
— Mobilita zamestnancov v oblasti športu.

Kľúčová akcia 2 (KA2)– Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
— Partnerstvá pre spoluprácu:
— kooperačné partnerstvá
— drobné partnerstvá
— Partnerstvá pre excelentnosť:
— centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
— akcia Erasmus Mundus
— Partnerstvá pre inovácie:
— aliancie pre inovácie
— výhľadovo orientované projekty
— Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu
— Európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
— Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet:
— akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
— akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.