Výzva 2023

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1)– Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
— Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
— Činnosti s účasťou mládeže
— DiscoverEU – akcia pre začlenenie
— Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
— Mobilita zamestnancov v oblasti športu.

Kľúčová akcia 2 (KA2)– Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
— Partnerstvá pre spoluprácu:
— kooperačné partnerstvá
— drobné partnerstvá
— Partnerstvá pre excelentnosť:
— centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
— akcia Erasmus Mundus
— Partnerstvá pre inovácie:
— aliancie pre inovácie
— výhľadovo orientované projekty
— Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu
— Európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
— Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet:
— akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
— akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Výsledky výberu 

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA120-SCH-000185587
Základná škola
Ul. pohraničná 9, Komárno
2023-1-SK01-KA120-SCH-000185890
Spojená škola
Školská 1087, Sládkovičovo
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186159
Základná škola, Pavilón B
Školská 26, Pribeta
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186954
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188368
Základná škola
Veľká Ida 1, Veľká Ida
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188419
Základná škola
8. mája 640/39, Svidník
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188563
Súkromná základná škola
Kysucká 14, Senec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188608
Základná škola
Mlynská 50, Senec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189706
Materská škola
1. mája č. 4, Banská Štiavnica
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189887
Základná škola
Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190019
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190156
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190516
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, Podbrezová
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190685
Základná škola s materskou školou
Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190763
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
2023-1-SK01-KA120-SCH-000191145
Cirkevné Gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2023-1-SK01-KA120-SCH-000191217
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
2023-1-SK01-KA120-SCH-000191988
Základná škola s materskou školou
SNP 5, Uhrovec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000191993
Súkromná základná umelecká škola
Františkánska 2, Trnava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000191996
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000192039
Základná škola
Golianova 8, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA120-SCH-000192126
Základná škola
Hlavná 86, Pusté Úľany
2023-1-SK01-KA120-SCH-000192868
Gymnázium sv. Andreja
Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
2023-1-SK01-KA120-SCH-000192954
Združenie škôl C. S. Lewisa
Beňadická 38, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000193111
Katolícka spojená škola
Andovská 4, Nové Zámky
2023-1-SK01-KA120-SCH-000193274
Základná škola
Kubranská 80, Trenčín
2023-1-SK01-KA120-SCH-000193454
Základná škola Gyorgya Denesa s vjm
Čsl. armády 31/50, Plešivec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000193881
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Budimír 11, Budimír
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194008
Základná škola s materskou školou
Vitanová 90, Vitanová
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194225
Evanjelické lýceum
Vranovská 2, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194420
Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9, Piešťany
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194443
Materská škola
Juhoslovanská 4, Košice


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA120-SCH-000168880
Základná škola
Klačno 4/2201, Ružomberok
2023-1-SK01-KA120-SCH-000169340
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hattalova 12, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000169430
Základná škola
Kluknava 43, Kluknava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000169553
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9, Nová Baňa
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186363
Materská škola
Budovateľská 8, Prešov
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186384
Základná škola s materskou školou
Ulica Jána Bottu 27, Trnava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186638
Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, Bardejov
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186708
Základná umelecká škola Jana Melkoviča
Okružná 9, Stará Ľubovňa
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186791
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836, Tisovec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000186843
Gymnázium v Ružomberku
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
2023-1-SK01-KA120-SCH-000187122
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
2023-1-SK01-KA120-SCH-000187205
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla
Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
2023-1-SK01-KA120-SCH-000187600
Základná škola Blatné Remety 98
Blatné Remety 98, Blatné Remety
2023-1-SK01-KA120-SCH-000187648
Gymnázium
Opatovská cesta 7, Košice
2023-1-SK01-KA120-SCH-000187731
Základná škola s materskou školou
Dubová 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000187882
INTERCULTURA SLOVAKIA O.Z.
Vinohradnícka 40, Nitra
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188246
Základná škola Jozefa Cígera Hronského
Školská 10, Krupina
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188370
Gymnázium
Školská 2, Dubnica nad Váhom
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188532
Súkromné gymnázium
Katkin Park 2, Košice
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188536
Základná škola
Juh 1054, Vranov nad Topľou
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188558
Súkromná stredná športová škola
M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188825
Základná škola s materskou školou
Školská 27/14, Pliešovce
2023-1-SK01-KA120-SCH-000188951
Gymnázium
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189212
Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69, Senec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189260
Súkromne bilingválne gymnázium
Hodská 10, Galanta
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189332
Základná škola
Komenského 10, Turany
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189533
Základná škola s materskou školou
Železničná 245, Jelšava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000189907
Základná škola
Májové námestie 6639/1, Prešov
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190254
Základná škola s materskou školou
Hlavná 113/68, Terňa
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190276
Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2, Martin
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190311
Základná škola s materskou školou
Nová cesta 361, Bobrov
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190486
Gymnázium
Školská 837, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190521
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, Humenné
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190695
Cirkevná Základná škola sv. apoštola Pavla
Sihelné 214, Sihelné
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190723
Základná škola s materskou školou
Hrušov 497, Hrušov
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190870
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, Košice
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190923
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vjm - Vámbéry Ármin Gimnázium
Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190942
Základná škola s materskou školou
Michalská 398/8, Spišské Bystré
2023-1-SK01-KA120-SCH-000190953
Základná škola
Hviezdoslavova 1, Revúca
2023-1-SK01-KA120-SCH-000191256
Základná škola s materskou školou
E. P. Bárdoša 235/50, Habovka
2023-1-SK01-KA120-SCH-000192085
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3, Krupina
2023-1-SK01-KA120-SCH-000192445
Základná škola
Nejedlého 8, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000193250
Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
2023-1-SK01-KA120-SCH-000193615
Základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35, Hlohovec
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194117
Základná škola s materskou školou
Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194219
Súkromná spojená škola
M. Falešníka 6, Prievidza
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194267
Základná škola s materskou školou
Nesluša 837, Nesluša
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194454
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, Levice
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194464
Základná škola s materskou školou
Vývojová, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194495
Súkromná Základná škola BESST
Limbová 3, Trnava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194535
Súkromné Gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194711
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-SCH-000194946
Súkromné bilingválne gymnázium Besst
Limbová 3, Trnava

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA120-VET-000186138
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
2023-1-SK01-KA120-VET-000186625
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2023-1-SK01-KA120-VET-000186887
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
2023-1-SK01-KA120-VET-000187093
Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2, Nitra
2023-1-SK01-KA120-VET-000187177
Obchodná akadémia
F. Madvu 2, Prievidza
2023-1-SK01-KA120-VET-000187183
Súkromná Stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, Žilina
2023-1-SK01-KA120-VET-000188987
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul. 17. novembra 2701, Čadca
2023-1-SK01-KA120-VET-000189080
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-VET-000189728
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
2023-1-SK01-KA120-VET-000189976
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice
2023-1-SK01-KA120-VET-000190264
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry
2023-1-SK01-KA120-VET-000190421
Obchodná akadémia
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
2023-1-SK01-KA120-VET-000191188
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki es Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
2023-1-SK01-KA120-VET-000191301
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
2023-1-SK01-KA120-VET-000191946
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5, Partizánske
2023-1-SK01-KA120-VET-000192404
Konzervatórium
Tolstého 11, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-VET-000193067
Súkromné konzervatórium
Zádielska 12, Košice
2023-1-SK01-KA120-VET-000193555
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA120-VET-000193847
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA120-VET-000194165
Stredná odborná škola služieb
Košická 20, Prešov
2023-1-SK01-KA120-VET-000194709
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
2023-1-SK01-KA120-VET-000194735
Spojená škola
Centrálna 464, Svidník


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA120-VET-000172044
Obchodná akadémia
Myslenická 1, Pezinok
2023-1-SK01-KA120-VET-000186479
Obchodná akadémia
Polárna 1, Košice
2023-1-SK01-KA120-VET-000186527
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14, Dolný Kubín
2023-1-SK01-KA120-VET-000186759
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA120-VET-000186858
Stredná priemyselná škola
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
2023-1-SK01-KA120-VET-000187084
Obchodná akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2023-1-SK01-KA120-VET-000187748
Stredná odborná škola technická
Nitrianska 61, Šurany
2023-1-SK01-KA120-VET-000188096
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
SDH 3, Prešov
2023-1-SK01-KA120-VET-000188209
Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536, Liptovský Hrádok
2023-1-SK01-KA120-VET-000188259
Stredná odborná škola strojnícka
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
2023-1-SK01-KA120-VET-000188278
Súkromná Stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380, Senica
2023-1-SK01-KA120-VET-000189103
Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP 5, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA120-VET-000189320
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská 9, Trnava
2023-1-SK01-KA120-VET-000189517
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1 , Trnava
2023-1-SK01-KA120-VET-000189952
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, Humenné
2023-1-SK01-KA120-VET-000190365
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA120-VET-000190642
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica
2023-1-SK01-KA120-VET-000190679
Súkromná spojená škola EDURAM
Maurerova 14, Krompachy
2023-1-SK01-KA120-VET-000190875
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, Košice
2023-1-SK01-KA120-VET-000191445
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiškola
1. mája 1, Hurbanovo
2023-1-SK01-KA120-VET-000191466
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71, Senec
2023-1-SK01-KA120-VET-000191498
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Közepiskola
Námestie 1. mája 1, Rožňava
2023-1-SK01-KA120-VET-000192301
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
2023-1-SK01-KA120-VET-000192684
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Na lúkach 18, Levice
2023-1-SK01-KA120-VET-000193068
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
2023-1-SK01-KA120-VET-000193896
Stredná odborná škola Hnúšťa
Hlavná 425, Hnúšťa
2023-1-SK01-KA120-VET-000194292
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin
2023-1-SK01-KA120-VET-000194366
Obchodná akadémia
Bernolákova 26, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA120-VET-000194475
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25, Košice

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA120-ADU-000187237
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
2023-1-SK01-KA120-ADU-000189247
Jazyková škola Žilina
Veľká okružná 24, Žilina
2023-1-SK01-KA120-ADU-000192230
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás
Pri Šajbách 14A, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-ADU-000193336
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
Gondova 2, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-ADU-000194450
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Ústie nad priehradou 41, Trstená
2023-1-SK01-KA120-ADU-000194890
the Bridge
Ladice 330, Ladice


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA120-ADU-000188629
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického 1710/48, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA120-ADU-000191279
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-ADU-000192375
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku
Špitálska 53, Bratislava
2023-1-SK01-KA120-ADU-000192725
Hermann Armin
Nad plážou 25, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA120-ADU-000193965
Ťahanovská záhrada
Ťahanovská 2038/74, Košice
2023-1-SK01-KA120-ADU-000194289
Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29, Rožňava
2023-1-SK01-KA120-ADU-000194520
tota agentúra
Nižná Jedľová 109, Svidník

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA121-SCH-000112491
Základná škola
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
15000 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000114169
Materská škola
A. Grznára 1444, Považská Bystrica
33685 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000114983
Základná škola
Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
15840 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000116244
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice slovenskej 16, Prievidza
26720 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000117323
Základná škola s materskou školou
Hurbanova 27, Martin
65195 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000117350
Základná škola
Ul. sv. Michala 42, Levice
24965 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000117944
Základná škola s materskou školou Častá
Hlavná 293, Častá
25680 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118349
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
42020 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118651
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074, Partizánske
32585 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118814
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28, Humenné
33450 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, Zvolen
81180 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000119899
Materská škola
Vinohradnícka 32, Limbach
10660 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000120228
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
36860 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000120417
Základná škola s materskou školou
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
33110 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121387
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
61721 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121441
Cirkevná spojená škola
Školská 650, Vranov nad Topľou
33395 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121804
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, Košice
58100 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121997
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, Levoča
16960 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000122708
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP3, Ivanka pri Dunaji
41590 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000122965
Gymnázium
Metodova 2, Bratislava
76404 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000123605
Gymnázium
Golianova 68, Nitra
79742 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000124000
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Kostolná 119/8, Sereď
58000 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000124094
Gymnázium Janka Kráľa
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
42540 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000124437
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, Košice
65080 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000125031
Cirkevna základná škola sv. Gorazda
Komenského 1096, Námestovo
33380 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000125739
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, Michalovce
29060 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126142
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, Rožňava
47690 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126233
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 2, Trenčín
167667 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126323
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5, Banská Bystrica
132102 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126801
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
18445 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126852
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
39385 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127120
Základná škola
Komenského 6, Stará Ľubovňa
70397 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127208
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, Banská Bystrica
71732 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127315
Gymnázium Terézie Vansovej
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
58960 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127600
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, Bratislava
33050 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127678
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice
52935 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128365
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
75070 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128482
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, Bratislava
171410 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128554
Základná škola s materskou školou
SNP 121, Rozhanovce
45660 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128794
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
45085 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129319
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
37300 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129343
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina
87751 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129388
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6, Sobrance
63410 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129825
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155, Tvrdošín
32610 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129851
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
38230 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000130005
Gymnázium
Poštová 9, Košice
69680 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000130885
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, Martin
32940 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131314
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka
Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica
44560 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131370
Základná škola s materskou školou
Senohrad 129, Senohrad
51720 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131487
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
33800 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131590
Základná škola s materskou školou
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
44910 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132014
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
66570 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132252
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, Sliač
74068 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132397
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
37440 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132574
Zakladná škola Narnia
Okružná 2, Banská Bystrica
43150 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132738
Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 16, Valaská
20200 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132907
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, Poprad
58015 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000133017
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, Nové Zámky
37170 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000135123
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, Bratislava
73067 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000135420
Základná škola s materskou školou
Školská 71/3, Lokca
25100 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000135750
Základná škola
Obchodná 5, Sečovce
37920 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136122
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, Bardejov
69063 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136171
Gymnázium
Ul. 1. mája 905, Púchov
40665 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136214
Jazyková škola Poprad
Mnoheľova 828, Poprad
8080 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136499
Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
30445 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000137054
Základná škola
Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
26600 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000137240
Súkromné gymnázium Futurum
Moyzesova 5, Košice
42070 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000137429
Základná škola
Pugačevova 1381/7, Humenné
20400 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138205
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, Prešov
84414 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138733
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9, Banská Bystrica
37565 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138851
Základná škola
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
24420 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000139301
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19, Martin
70397 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000139637
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, Prievidza
50315 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000139735
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
50130 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000142858
Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa
Nám. SNP 200/22, Partizánske
73000 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000143163
Gymnázium Myjava
Jablonská 301/5, Myjava
51750 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000144503
Súkromná materská škola
Gercenova 10, Bratislava
25990 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146048
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
68395 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146051
Základná škola
Dargovských hrdinov 19, Humenné
48975 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146115
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
Zákamenné 967, Zákamenné
41850 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146280
Základná škola S. M. Daxnera
Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota
35100 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146485
Základná škola
Kvačany 227, Kvačany
14550 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000147497
INškôlka s.r.o.
Račianska 96, Bratislava
70397 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000148117
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A, Bratislava
119480 EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000148467
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
56250 EUR

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA121-VET-000113143
Obchodná akadémia
Račianska 107, Bratislava
68350 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000114880
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17. novembra 2579, Čadca
74925 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000115429
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Komenského 16, Lipany
33920 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116230
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
69160 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116236
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
54960 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116241
Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Námestie sv. Martina 5, Holíč
41030 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116683
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
94129 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116736
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Školská 5, Banská Bystrica
61287 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116756
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
56120 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116840
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
64004 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116932
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
35780 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116971
Obchodná akadémia
Bolečkova 2, Nitra
74869 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117266
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
62645 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117270
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves
70190 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117505
Stredná zdravotnícka škola
Zahradnícka 44, Bratislava
89215 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117717
Stredná odborná škola veterinárna
Dražovská 14, Nitra
3890 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117839
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14, Trenčín
38690 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117994
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27, Michalovce
49580 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118049
Stredná odborná škola stavebná
Tulipanová 2, Žilina
67263 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118250
Spojená škola
I.Krasku 491, Púchov
59114 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118402
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi középiskola
Športová ul.349/34, Dunajská Streda
35140 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118586
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, Snina
74833 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118611
Súkromná stredná odborná škola
Kopaničná 237, Hliník nad Hronom
49400 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118629
Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812, Poprad
47840 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118669
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
46785 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118822
Spojená škola
SNP 30, Ivanka pri Dunaji
71831 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118844
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pljušťa 29, Skalica
48810 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119203
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava
69979 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119250
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava
73340 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119343
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2, Košice
71116 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119840
Spojená škola sv. Jána Bosca
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
52125 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120074
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
107684 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120171
Obchodná akadémia
Lúčna 4, Lučenec
120720 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120246
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné
64275 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120305
Stredná odborná škola beauty služieb
Gemerská 1, Košice
54480 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120371
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23, Trnava
54645 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120475
Spojená škola
Československej armády 24, Martin
30430 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120564
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava
86931 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120862
Stredná odborná škola chovu koni a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
101830 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000121748
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava
61831 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000121791
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, Michalovce
70251 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000121932
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
58880 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122128
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola
Petőfiho 2, Komárno
48200 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122147
Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
72109 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122355
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
26280 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122365
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
138758 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122437
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, Sládkovičovo
29600 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122445
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
59650 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122461
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota
40320 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122494
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
69420 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122525
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
48900 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122647
Obchodná akadémia
Nevädzová 3, Bratislava
47340 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122682
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske
24490 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122716
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Bratislavská 38, Veľký Meder
32840 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122728
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola
Sv. Štefana 81, Štúrovo
40420 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122745
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
40520 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122799
Spojená škola
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
51680 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122802
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava
67263 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122821
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
53460 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122833
Súkromná spojená škola
Sv. Štefana č. 648/36, Štúrovo
80140 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122841
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, Kolárovo
66180 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122896
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
64740 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122907
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, Zvolen
42505 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122966
Obchodná akadémia
Nám. hrdinov 7, Šurany
43070 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122969
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
68893 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122990
Stredná odborná škola technická
Ul.1. mája 500, Vráble
40755 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122991
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník
68600 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123013
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
20160 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123044
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Jesenského 1, Nové Zámky
20060 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123954
Stredná odborná škola
Jesenského 903, Tisovec
57806 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123963
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, Snina
52690 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124364
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava
53280 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124369
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
91960 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124530
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, Žilina
61850 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124760
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Dončova 7, Ružomberok
56240 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124857
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava
97550 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125211
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
89370 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125252
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
57806 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125546
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
92715 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125781
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy
59760 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126671
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
63920 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126703
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov
81066 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126781
Stredná zdravotnícka škola milosrdneho Samaritána
Sovietskych hrdinov 80, Svidník
13510 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126804
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M.R. Štefánika 8, Krupina
79000 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126844
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
73782 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126917
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava
34500 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000127245
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, Brezno
59929 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000127287
Stredná odborná škola
Pruské 294, Pruské
67535 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000127437
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, Banská Bystrica
93627 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128011
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
108373 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128740
Stredná odborná škola
Rastislavova 332, Nováky
40500 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128848
RESTART
Clementisova 12, Martin
225825 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128910
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
200798 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000129199
Spojená škola
Jarmočná 1, Modrý Kameň
38300 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000129243
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, Poprad
60760 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000129288
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
56080 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000130104
Stredná odborná škola informaných technológií
Tajovského 30, Banská Bystrica
58571 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000130266
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
78350 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000131224
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
141199 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000131444
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10, Senica
59114 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000131561
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
26220 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000132077
Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
69979 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000132767
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, Ružomberok
71440 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000134130
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
38760 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000134416
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, Topoľčany
113044 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000134799
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
34370 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000135809
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
59658 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136048
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32, Komárno
94025 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136167
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava
73782 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136274
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, Bardejov
56975 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136551
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Mnoheľova 828/23, Poprad
65633 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000137181
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, Námestovo
75955 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000138401
Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
67806 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000141938
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
131609 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000142208
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagogiai szakközépiskola
Komenského 12, Lučenec
66720 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000142361
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, Bratislava
58571 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000143846
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, Lučenec
95300 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000147634
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
39190 EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000148263
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, Rožňava
54547 EUR

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA121-ADU-000119503
Asociácia jazykových škôl SR
Bajkalská 45G , Bratislava
185960 EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000121383
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Studentska 19 , Lučenec
12540 EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000121648
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2 , Nitra
6960 EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628
Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 8215/1, Žilina
98800 EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000127220
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Univerzitna 8215/1 , Žilina
51680 EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000133553
Saplinq, o.z., Slobody 226/30, 040 11 Košice
Slobody 30 , Košice
47700 EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000137616
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
M. R. Štefánika 875/200 , Vranov nad Topľou
4980 EUR

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA122-SCH-000115462
Digital Art and Its Potential for the Creation of Student E-Career Portfolios
Základná škola s materskou školou
Rabčická 410, Rabča
13640 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000118105
Šanca pre budúcnosť
Základná škola
Kluknava 43, Kluknava
8600 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000119011
Hľadáme cestu k medzinárodným partnerstvám
Zakladná škola Hlinné 138
Hlinné 138, Hlinné
5620 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121079
Učiaci sa učitelia - Napredujúci žiaci
Základná škola Pavla Križku
Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
26405 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121675
Mindset a prekonávanie stereotypov
Gymnázium
Ľ. Štúra 26, Michalovce
30095 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121695
Posúvame naše hranice, a tým aj hranice našich žiakov
Základná škola
Hlavná 375/26 , Gbeľany
6830 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121832
Developing Students´ Language Competences for Further Studies and Employment
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
79936 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122127
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka na základnej škole
Spojená škola Lendak
Školská 535/5 , Lendak
10275 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122556
Zlepšujme životné prostredie spoločne
Základná škola s materskou školou
Ulica Jana Bottu 27, Trnava
7920 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122777
Z vidieka do Európy...
Základná škola s materskou školou
SNP 5 , Uhrovec
40850 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122948
Stromy našich životov
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
30815 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123016
Plnohodnotne celým životom...
Spojená škola
Dukelská 26/30, Giraltovce
32015 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123540
Získavanie medzinárodných skúseností žiakov a zamestnancov Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM
Gymnázium Armina Vamberyho s vyučovacím jazykom maďarským - Vambery Armin Gimnazium
Nám. sv. Štefana 1190/4 , Dunajská Streda
56965 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123807
Wake up call
Súkromná základná škola
Dukelská 33 , Giraltovce
33420 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123909
Rozvoj exteriérového vzdelávania prírodovedných predmetov
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28 , Bratislava
5145 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124030
Solidarita prostredníctvom dobrovoľníctva v Európe
Základná škola
Školská 757/10 , Zemianska Olča
28005 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124783
Škola naladená na aktuálne vzdelávacie trendy
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
Duklianska 16 , Prešov
50835 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126036
Let's Go Outside: Play and Learn
Základná škola
Kudlovská 11 , Humenné
12285 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126178
Učením sa cudzích jazykom k vyššiemu vzdelaniu učiteľov
Základná škola s materskou školou
Školská 2 , Ľubotín
6725 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126255
Zelená budúcnosť pre každého žiaka
Spojená škola internátna
Sama Chalupku 315/16 , Kremnica
14340 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126637
Nechajme sa inšpirovať k EKO zmene
Základná škola s materskou školou Václava Mitucha
Školská 368/2 , Horné Srnie
7390 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126898
Trieda budúcnosti - ZŠ J.A.Komenského v Púchove
Základná škola Jána Amosa Komenského
Komenského 50, Púchov
19400 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126946
Zlepšovanie digitálnych kompetencií a enviromentálneho myslenia
Základná škola
Wolkerova 10 , Bardejov
54760 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000127239
Jazyky sú naša budúcnosť
Základná škola
Školská 297 , Jaklovce
10917 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000127756
Cesta k duševnému zdraviu
Základná škola
Hlavná 24, Dubová
3950 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128010
Dôležitosť malých krokov
Základná škola
Haniska 290, Haniska
41920 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128263
Bližšie k Európe
Gymnázium
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
59362 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128521
Moderná škola pre všetkých žiakov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
Romualda Zaymusa 3, Žilina
21890 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128548
Kvalitná a inovatívna škola
Gymnázium
SNP 1, Gelnica
3695 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128587
Vízia lepšej budúcnosti
Gymnázium
Alejová 1, Košice
39600 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000129185
Inklúzia v zelenom
Základná škola
Kubranská 80 , Trenčín
40735 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130065
Európskym kultúrnym dedičstvom k Excelencii a kvalite školy
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41 , Nové Mesto nad Váhom
36050 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130489
Vidiecka škola implementuje inklúziu, inovácie pre ekológiu a digitalizáciu na európskej úrovni
Základná škola s materskou školou
Školská 27/14, Pliešovce
53785 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130515
Sila informácie
Gymnázium
Jesenského 2243 , Kysucké Nové Mesto
40650 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130843
Farby prírody s Ekodubákmi.
Materská škola
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
16870 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130864
Jazyková pripravenosť a environmentálna uvedomelosť na zelenej ceste do Európy 21.storočia
Cirkevná spojená škola Panny Márie
Brnenské námestie 15 , Kolárovo
4040 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130926
Prevencia extrémizmu, radikalizácie a šikany v školskom prostredí
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
12485 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130977
Zelená trieda
Základná škola
Pribinova 1 , Zlaté Moravce
34670 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000131327
Jazykmi do sveta
Základná škola
Komenského 23, Bardejov
20395 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132024
Spolu to zvládneme
Základná škola
Rajčianska 3, Bratislava
19000 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132296
ELF - Vzdelaní žiaci a učitelia pre budúcnosť
Základná škola
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
59200 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132637
Zdieľanie vedomostí je kľúčom k otvoreniu každých dverí.
Základná škola Teodora Jozefa Moussona
Ul. T. J. Moussona 4 , Michalovce
7540 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893
Poďme učiť inak.
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 , Brezno
6405 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000133534
Zlepšenie jazykových kompetencií pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na gymnáziu, podpora kreativity vo vyučovaní a digitálnych kompetencií so zreteľom na lepšiu kvalitu práce a aktivít vykonávaných v prospech študentov.
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Na závaží 2 , Žilina
6510 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134054
Kamoši Zeme!
Základná škola
Kvetoslavov 266, Kvetoslavov
55710 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134211
Moderná škola - moderný obsah
Stredná športová škola
Dlhé hony 5766/16 , Poprad
22790 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134295
Pokračujeme ďalej...
Súkromná základná škola waldorfska
Vihorlatská 10 , Bratislava
47211 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134652
Well-Being: School-Life Balance as a Part of Healthy Life Style
Základná škola s materskou školou
Rabčice 194, Rabčice
14860 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134710
Lepšie riešenia = Lepšia škola Vzdelávaním učiteľov k inklúzii žiakov s poruchami učenia a správania
Základná škola
Hviezdoslavova 1, Revúca
14835 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134816
Poďme do sveta
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, Levice
69895 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135008
Poďme sa zlepšovať!
Základná škola
Školská 7, Tomášov
32000 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135093
Zatraktívnenie výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov v pozitívnej a bezpečnej klíme školy
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
4780 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135111
Ľudský príbeh
Základná škola
Juh 1054, Vranov nad Topľou
25540 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135298
Pracovné zručnosti v minulosti a dnes
Základná škola
Zbehy 661, Zbehy
26800 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135946
Škola pre život
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37 , Levoča
62030 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136006
Pozoruj, uč sa a rozprávaj
Gymnázium F. G. Lorcu
Hronská 3 , Bratislava
42760 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136012
Výprava do vodného sveta
Základná škola v Raslaviciach
Toplianska 144 , Raslavice
20416 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136162
Európsky horizont
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836, Tisovec
45045 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136221
Reálny život
Súkromná základná škola - Magan alapiskola
K. Mikszátha 1 , Rimavská Sobota
70019 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136423
B-symfónia
Základná škola
Beethovenova 11 , Nitra
19350 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136435
Kreatívne prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov. -Zjednodušte to, zrealizujte to!
Alapiskola Bodrogszerdahely Základná škola s vjm
Školská 621, Streda nad Bodrogom
2220 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136978
Pripravení na inklúziu a ešte trochu zelenší
Základná škola s materskou školou
Udiča 248, Udiča
16865 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137063
Partnerschaft Levice Berlín
Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
24760 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137314
Heros Factory
Základná škola
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
42370 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137404
Ekológia hýbe svetom
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického
Školská 447/3 , Dobrá Niva
25195 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137552
Lepší ja, lepší svet
Základná škola
Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
20140 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137620
Poďme sa učiť vonku
Základná škola s materskou školou
Železničná 245, Jelšava
32165 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137675
Motiváciou a spoluprácou k aktívnemu vyučovaniu
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
54041 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000138803
Zlepšujeme sa vo vyučovaní anglického jazyka pre medzinárodnú spoluprácu
Základná škola s materskou školou
Dolná Trnovská 36, Žilina
4590 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000139038
Budovanie kľúčových kompetencií ako príprava na život a ich využívanie (nielen) v exteriérovom vyučovaní.
Súkromná základná škola International School
Poľná 1, Košice
4750 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000139991
Zmena je v tvojich rukách
Základná škola Jána Amosa Komenského
Komenského 3 , Komárno
52647 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000140117
Katkin park zvyšuje svoje digitálne a jazykové zručnosti
Súkromné gymnázium Katkin park II
Katkin Park 2 , Košice
33970 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000141557
Expand European awareness through health, environment and mobility strategies
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mladežnícka 51 , Banská Bystrica
10140 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142096
Inovácia metód vo vyučovaní informatiky v kooperácii s ďalšími predmetmi na základnej škole s dôrazom na inklúziu
Základná škola
Kriváň 435 , Kriváň
18620 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142390
Týmto smerom
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16 , Svidník
46330 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142678
Vyvážené dieťa, vyvážená spoločnosť!
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola
Bratislavská 622/38 , Veľký Meder
32290 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142809
Náš región ako odraz spoločného vývoja a kultúry
Základná škola
SNP 1, Humenné
35470 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142887
Podpora a rozvoj digitálneho vzdelávania v Európe a posilnenie tvorby inkluzívnej školy
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3 , Krupina
34965 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000143160
Zvyšovanie digitálnych a jazykových zručností s využitím inovovaných metód v edukatívnom procese v materskej, základnej a základnej umeleckej škole
Spojená škola
Školská 478 , Zborov
35255 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000143538
Zábava ako forma učenia angličtiny
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
Sihelné 214 , Sihelné
3790 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144231
Záleží (nám) na všetkých - dnes lokálne, zajtra globálne
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, Košice
35675 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144261
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola Kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
3990 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144417
Nech naša škola učí demokracii, ekológii i pohode
Gymnázium Lipany
Komenského 13 , Lipany
26620 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144606
Všetko pre kvalitné vzdelanie
Základná škola s materskou školou
Rosina 624, Rosina
16795 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000145089
Become multilingual and adopt a sustainable way of thinking.
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
66810 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000145872
Vízia školy a výchova k hodnotám
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Bernolákova 18, Košice
9555 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146128
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou
Do Stošky 8, Žilina
3470 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146629
Agilná škola
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského
Škultétyho 10, Košice
21165 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000147521
Otvorme brány!
Základná škola Mateja Bela
Kláštorná 4, Šamorín
13745 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148128
Svet, otvor sa nám!
Základná škola
Haličská cesta 1493/7, Lučenec
35780 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148224
Otvorme sa svetu
Základná škola
Zámutov 531, Zámutov
18280 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148721
Role of democratic schools in Visegrad context
Súkromná základná škola
Jarmočná 96, Ždaňa
28810 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148965
Inovatívny učiteľ - motivovaný žiak
Základná škola s materskou školou
E. P. Bárdoša 235/50 , Habovka
28620 EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000149183
Sebapoznaním k tolerancii iných
Základná škola Dr. Ivana Dérera
Jelenia 16 , Bratislava
23760 EUR


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA122-SCH-000116270
Otváranie sa Európe
Základná škola
Ul. pohraničná 9, Komárno
2023-1-SK01-KA122-SCH-000120741
Za spoločným cieľom vlastnou cestou.
Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho, Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
Parková 4, Šamorín
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123844
Mysli zeleno, konaj zeleno
Základná škola
Nábrežná 95 , Nové Zámky
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124102
Zdravý kruh
Základná škola
Ul. 8. mája 640/39 , Svidník
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124583
Inovatívne a digitálne metódy v učení anglického jazyka a ďalších rôznych školských predmetov v iklúzívnych triedach
Základná škola s materskou školou
Dubová 1 , Bratislava
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124953
Učíme sa digitálne
Zvonkohra Občianske združenie
Košická 10 , Kežmarok
2023-1-SK01-KA122-SCH-000125416
Pripravme sa na zmenu
Spojená škola
Slančíkovej 2, Nitra
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126878
Post Covid Personal Restart
Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 3168/13 , Poprad
2023-1-SK01-KA122-SCH-000127635
Z malej dedinky s veľkým srdcom do sveta
Základná škola s materskou školou
Oravská Polhora 130, Oravská Polhora
2023-1-SK01-KA122-SCH-000129029
Vytvorenie medzinárodných vzťahov v rámci STEM Education
LearnIT Academy o.z.
Hlavná 698/19, Vrakúň
2023-1-SK01-KA122-SCH-000129180
Development of intercultural and Erasmus project skills
Gymnázium
Opatovská cesta 7 , Košice
2023-1-SK01-KA122-SCH-000133401
Spoznajme sa navzájom.
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10 , Bratislava
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134109
The importance of small farms in the agro-tourism of the region
Gymnázium Ružomberok
Š. Moyzesa 21 , Ružomberok
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137717
Šťastný žiak - šťastný učiteľ a vice versa
Spojená škola
Mierová 134, Svit
2023-1-SK01-KA122-SCH-000138934
Smerom k modernejšej škole pre všetkých žiakov aj v menej rozvinutom regióne Orava
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7 , Trstená
2023-1-SK01-KA122-SCH-000139213
Prekonávanie predsudkov a búranie spoločenských bariér prostredníctvom osobného kontaktu s históriou a kultúrou inej krajiny EU.
Gymnázium Andreja Sládkoviča
M. R. Štefánika 8, Krupina
2023-1-SK01-KA122-SCH-000140665
The power of sport
Základná škola
Saratovská 85 , Levice
2023-1-SK01-KA122-SCH-000141497
Športom k globálnej jednote mládeže
Základná škola
Školská č. 299/11, Skýcov
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142918
Individuálna podpora učiteľov ako motivačný a hnací prvok zmien v školstve
EduPoint - regionálne projekty
Prejtská 63/66 , Dubnica nad Váhom
2023-1-SK01-KA122-SCH-000143292
Učíme sa navzájom!
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378 , Kotešová
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146440
3D IT
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Kyslá 214 , Hodruša-Hámre
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146913
Smerom k novým horizontom: Implemetovanie IKT nástrojov vo výučbe anglického jazyka
Súkromná základná škola FUTURUM
1. mája 169/9 , Trenčín
2023-1-SK01-KA122-SCH-000147705
Európski žiaci komunikujú a cestujú trvalo udržateľným spôsobom; napredujú v inkluzívnom prostredí
Spojená škola Dudince
Ľ. Štúra 155 , Dudince
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148729
Digital competences for better education
Súkromná spojená škola
M. Falešníka 6, Prievidza

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA122-VET-000114644
Chute Európy – nové zručnosti v hotelovej akadémii
Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
75980 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000120754
Európska mobilita: prax a skúsenosti
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, Bratislava
43144 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000122478
Naprieč Európou za skúsenosťami v OVP
Stredná odborná škola technická
J. Švermu 1, Zvolen
75980 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000124786
Ďalší rozvoj odborného vzdelávania nás posúva vpred
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
71280 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000126115
Ako zvýšiť kvalitu života na vidieku
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
38883 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000126794
ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola
Ul.1.mája 1, Hurbanovo
26444 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000127768
Podporujeme zručnosti
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, Nitra
48504 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000130605
Vzdelávanie v kontexte európskych štandardov
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 1760/13, Žilina
48555 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131092
Rozvíjame praktické zručnosti
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, Žilina
58848 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131443
Plagát ako výrazový prostriedok tvorby študenta - digitalizáciou k novému poznaniu v kreatívnom priemysle
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava
92469 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131539
Remeslo má zlaté dno II
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
103249 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131901
Zapni sa pre techniku
Stredná odborná škola technická
Levočská 40, Stará Ľubovňa
59213 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000132268
Prírodné bohatstvo regiónu Hont na tanieri
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
82456 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000132487
Digitálne vzdelaný absolvent na európskom trhu práce
Stredná zdravotnícka škola
Farská 23, Nitra
70696 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000132848
Moderní učitelia, moderná škola učiaca pre prax
Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536, Liptovský Hrádok
64283 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000133488
Praxou k dokonalosti
Obchodná akadémia
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
73460 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000133908
Zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov SKKE
Súkromné konzervatórium
Zádielska 12, Košice
69748 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000135259
Poďme cestovať a objavovať
Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5, Bardejov
57008 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000136043
Poďme rozvíjať naše vedomosti a zručnosti
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, Podbrezová
54102 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000136236
Krása bez hraníc
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, Bratislava
61045 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000138904
Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti priemyselných technológií
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5, Košice
27962 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000140193
VET abroad equals new possibilities
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Orechová 53, Mostová
43679 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000142358
Uč sa a zaži Európu
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
54981 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000142519
Košická akadémia na ceste do Európy II.
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice
42880 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000143195
Rozvíjanie svojich vedomostí
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12 , Poprad
80404 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000143239
Chceme byť v praxi úspešní
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica
59096 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000147422
Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe
Stredná odborná škola pedagogická
Bottova 15A, Levoča
64499 EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000149914
Multikulturalizmus vo vzdelávaní
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25, Košice
60100 EUR


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA122-VET-000115532
Odborná prax a profesionálny rozvoj v Írsku
Obchodná akadémia
Kukučínova 2, Trnava
2023-1-SK01-KA122-VET-000115956
Naša škola ťa nenaučí všetko, ale ak využiješ príležitosť - zúčastniť sa Erazmus+ posunie ťa vpred a pripraví na život.
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33, Námestovo
2023-1-SK01-KA122-VET-000116079
Perfect Design - získanie nových zručností a poznatkov v odboroch - kozmetik, kozmetička, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14, Dolný Kubín
2023-1-SK01-KA122-VET-000118700
Pracovať v EU - náš cieľ
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000122359
Spoznávajme prax v Írsku - získavanie praktických skúsenosti, rozvíjanie jazykových zručností a upevňovanie medzikultúrnych vzťahov
Obchodná akadémia
Myslenická 1, Pezinok
2023-1-SK01-KA122-VET-000122458
Choď, nauč sa, príď a zmeň!
Stredná zdravotnícka škola sv. Frantiska z Assisi
Horná 137, Čadca
2023-1-SK01-KA122-VET-000122958
Viva l'arte - mladí hudobníci na ceste za poznaním
Konzervatórium
Tolstého 11, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000123176
Zvýšenie kvality vyučovania elektrotechnických predmetov odbornou stážou v Španielsku
Stredná odbora škola strojnícka
Športovcov 341/2, Považská Bystrica
2023-1-SK01-KA122-VET-000123528
Dunajská Streda na európskych cestách internacionalizácie
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA122-VET-000123725
Budúci odborníci v Európe
Súkromná stredná odborná škola s VJM - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA122-VET-000123910
Partnership for Rural Improvement and Development in Europe after COVID-19 (PRIDE)
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2023-1-SK01-KA122-VET-000123978
Lepšie zručnosti – lepšie príležitosti pre všetkých
Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
2023-1-SK01-KA122-VET-000123991
Médiá a informácie hýbu svetom
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000124522
My first work experience abroad
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
2023-1-SK01-KA122-VET-000124738
Otvorme brány odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
2023-1-SK01-KA122-VET-000125540
Špecifiká českej orgánovej hudby 20. storočia
Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2, Nitra
2023-1-SK01-KA122-VET-000126092
Zaži zahraničie, získaj zručnosti, prehĺbenie vedomostí- prax pre žiakov strednej školy
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Školská 5, Brezno
2023-1-SK01-KA122-VET-000126289
Zahraničnou praxou k lepšiemu modernému vzdelávaniu
Obchodná akadémia
Kapušianska 2, Michalovce
2023-1-SK01-KA122-VET-000126295
Nové technológie bez hraníc
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
2023-1-SK01-KA122-VET-000127969
Veni, vidi, cognovi - moderné vzdelávanie v odbore mechanik hasičskej techniky
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000128154
Odborné stáže žiakov technických odborov vo Švédsku a Chorvátsku
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
2023-1-SK01-KA122-VET-000128693
So zeleným tímom za hranice všednosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA122-VET-000128710
Odborné zručnosti - úspech v praxi
Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632, Topoľčany
2023-1-SK01-KA122-VET-000129006
Udržateľný produktový dizajn
Súkromná škola umeleckeho priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000129909
Rozvoj špecifických zručností a podpora adaptability žiakov a absolventov Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice v inom ako domácom prostredí formou mobility
Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000130272
Odborná príprava pre našu budúcnosť
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
2023-1-SK01-KA122-VET-000130836
ABSOLUT LOOK multikultúrne 2 - rozšírenie a skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kozmetik Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove
Stredná odborná škola služieb
Košická 20, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000131175
EuroMobilita - náš úspech.
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000131246
Chcem vedieť viac
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice
2023-1-SK01-KA122-VET-000131252
Európske vedomosti pre našu budúcnosť
Stredná odborná škola techniky a služieb - Muszaki es Szolgaltatoipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
2023-1-SK01-KA122-VET-000131357
Vzdelávanie pre budúcnosť
Spojená škola
Štefánikova 64, Bardejov
2023-1-SK01-KA122-VET-000131618
Od národného k medzinárodnému
Spojená škola
Masarykova 24, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000131795
Získavanie pracovných skúseností v Írsku
Súkromná obchodná akadémia DSA
Nám. Matice slovenskej 23, Žiar nad Hronom
2023-1-SK01-KA122-VET-000131815
Nové techniky v odbornom vzdelávaní
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
2023-1-SK01-KA122-VET-000131829
Odborné vzdelávanie a jeho riadenie v kontexte doby - učiteľ 21
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
2023-1-SK01-KA122-VET-000131887
Medzinárodné skúsenosti v odbornom vzdelávaní
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Novozámocká 220, Nitra
2023-1-SK01-KA122-VET-000132651
Rozvoj digitálnych a jazykových kompetencií v odbornom ekonomickom vzdelávaní
Obchodná akadémia
Bernolákova 2, Martin
2023-1-SK01-KA122-VET-000133236
Skvalitnenie výučby sklárskeho dizajnu
Škola umeleckeho priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000133778
Za kvalitou pre dobro spoločnosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797, Trnava
2023-1-SK01-KA122-VET-000133897
Naučme sa pre život viac
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2023-1-SK01-KA122-VET-000133973
Umenie bez hraníc
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika
Vajanského 23, Levice
2023-1-SK01-KA122-VET-000134640
Otvárame dvere do sveta - nové zručnosti a skúsenosti v hotelierstve
Hotelová akadémia
Malinovského 1, Brezno
2023-1-SK01-KA122-VET-000135026
Zelená nádej
Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16, Banská Štiavnica
2023-1-SK01-KA122-VET-000135563
Poznávaním umenia znamená byť o krok vpred
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19, Kežmarok
2023-1-SK01-KA122-VET-000136363
Mladí veterinári praxujú v krajinách EU
Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000136668
Stredoškoláci zo Zlatých Moraviec objavujú cestovaním po Európe vedomosti a nové zručnosti v odbornom vzdelávaní!
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA122-VET-000136928
Chcem byť ešte lepší ako som
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
2023-1-SK01-KA122-VET-000136987
Be ready for your future profession
Spojená škola
Centrálna 454, Svidník
2023-1-SK01-KA122-VET-000137080
Dobrí remeselníci okolo sveta
Stredná odborná škola technická
Hviezdoslavova 5, Rožňava
2023-1-SK01-KA122-VET-000137964
Spolu sme silnejší
Stredná odborná škola
Hlavná 425, Hnúšťa
2023-1-SK01-KA122-VET-000137988
Dualisti do Europy 23
Volkswagen Slovakia, a.s.
Jána Jonáša 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000138565
Zahraničná odborná stáž študentov
Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5, Sereď
2023-1-SK01-KA122-VET-000138961
Rozvoj odborných kompetencií žiakov v európskom pracovnom prostredí.
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, Čadca
2023-1-SK01-KA122-VET-000140153
Zlepšuj sa, študuj a pracuj v zahraničí
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
2023-1-SK01-KA122-VET-000140428
ODBORNÉ VZDELANIE SPÁJA
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973, Humenné
2023-1-SK01-KA122-VET-000140891
Pracovná skúsenosť ako kľúčový krok k sebauvedomeniu, diverzite a tolerancii
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul. 17.novembra 2701, Čadca
2023-1-SK01-KA122-VET-000141555
Praxou k lepším výsledkom
Obchodná akadémia
Komenského 1, Humenné
2023-1-SK01-KA122-VET-000141942
Mosty umenia
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA122-VET-000142284
Spolupráca a rozvíjanie zručností v Prahe
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova 104, Ružomberok
2023-1-SK01-KA122-VET-000142901
Poklady portugalskej kuchyne
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
2023-1-SK01-KA122-VET-000143349
Bezpečnosť v srdci Európy
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
Vranovská 4, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000143360
Odborná prax európskeho študenta
Obchodná akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2023-1-SK01-KA122-VET-000144405
Škola Senca na ceste medzinárodnenia
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71, Senec
2023-1-SK01-KA122-VET-000144534
Naprieč Európou za zlepšením zručností učiteľov a budúcich učiteľov
Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000144631
Profesionálny rozvoj trénerov zdravia vo svetle európskych trendov
Zhiva, j.s.a
Veľká okružná 38, Žilina
2023-1-SK01-KA122-VET-000146033
Poznávanie nových trendov dôležitých pre profesijný rast učiacich sa v odbore gastronómie obchodu a služieb
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
SDH 3, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000146287
Hudba nás spája
Konzervatórium
Timonova 2, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000146915
Improving and promoting the knowledge and attitudes of health professionals
Vita pro Scientia et Humanitate
Eötvösova2706/52 , Komárno
2023-1-SK01-KA122-VET-000147725
Nové výzvy v umeleckom priemysle
Škola umeleckého priemyslu
Scota Viatora 6, Ružomberok
2023-1-SK01-KA122-VET-000147899
Odborné stáže pre skvalitnenie vedomostí a zručností žiakov v oblasti doprava a elektrotechnika
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin
2023-1-SK01-KA122-VET-000148198
Praktické sestry v praxi
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24A, Levoča
2023-1-SK01-KA122-VET-000148708
Ochutnajme svet
Hotelová akadémia
Štefánikova 2, Humenné
2023-1-SK01-KA122-VET-000148799
Zdokonaľovanie odborných zručností záhradníkov za hranicami Slovenska
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000149406
Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov s európskym rozmerom
Obchodná akadémia
F. Madvu 2, Prievidza

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA122-ADU-000119873
K virtuálnej budúcnosti cez digitálne vzdelávanie
Jazyková škola
Užhorodská 8, Košice
49140 EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000124406
Dobrovoľníctvo - dôležitá súčasť starostlivosti o telesne a mentálne zdravie klientov v domovoch sociálnych služieb
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602/21, Leopoldov
43275 EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000127856
Spolu na ceste: Podpora kariérneho rastu a rozvoja
Silnejší slabším o.z.
Zlatovská 2170/10, Trenčín
17405 EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000129633
Európska zelená dohoda - dohoda pre našu spoločnú udržateľnú budúcnosť
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Belinského 1055/3, Bratislava
5725 EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000141654
Nové postupy v IT vzdelávaní žien
Aj Ty v IT
Biskupická 12480/44B, Bratislava
28220 EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000146089
Dospelí a mladí spolu v diverzitnom prostredí
MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
Tesáre 221, Tesáre
33468 EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000150270
Strategický rozvoj pre podporu Wikimédie
Wikimedia EO
M.Rázusa 2144/24 , Zvolen
11585 EUR


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA122-ADU-000116688
Inovatívny prístup v zmyslovému hodnoteniu a vývoju nových potravín
Slovenská potravinárska vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-ADU-000126990
Zručnosti pre prírodu (SOSNA)
Legend Foto
Jánošíkova 2, Košice
2023-1-SK01-KA122-ADU-000129929
Interferenčné chyby v slovenskom jazyku u bulharských študentov
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-ADU-000147349
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov
Občianske združenie pre talentovaných
Orechová 2354/45, Humenné
2023-1-SK01-KA122-ADU-000149404
Rozvoj medzinárodnej školy lektorov a manažérov vo vzdelávaní
Learn & Lead Innovation, s. r. o.
Hlavná 7047/24, Biely Kostol

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA131-HED-000112419
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
1841873 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000113586
Akádemia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
Demänova 393, Liptovský Mikuláš
59573 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000113980
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, Bratislava
107847 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozmeská cesta 1, Bratislava
1390321 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000114796
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2, Banská Štiavnica
205881 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000114921
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
317619 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000115853
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, Bratislava
365369 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000116030
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, Sládkovičovo
44699 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000117173
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2853774 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000117770
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, Banská Bystrica
217540 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000118243
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
678848 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000118724
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
238764 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000120115
Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, Dubnica nad Váhom
78240 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000121385
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
231548 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000122421
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
1166651 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
320276 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000126645
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o.
Košťova 1, Košice
53712 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000129371
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
364386 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000129738
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
735225 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000129987
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
747348 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000130451
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
953754 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000130735
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, Bratislava
60374 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000132229
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
522444 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000133218
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice
181566 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000135317
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, Komárno
590873 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000136532
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingova 53 , Bratislava
52332 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000137000
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2 , Košice
998860 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000137508
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, Bratislava
208972 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000137820
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, Prešov
826543 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000138953
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1, Prešov
13319 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000144244
WorkSpace Europe
Nevädzová 6/C, Bratislava
684855 EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000147874
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16, Bratislava
130613 EUR

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA171-HED-000114532
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, Bratislava
32980 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000118468
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
164700 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000122248
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
237980 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000129084
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
276116 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000130627
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
65210 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000134820
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
47280 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000135978
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
30290 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000136429
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
229540 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000137603
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2 , Košice
213490 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000137942
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, Prešov
181140 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000138028
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
353505 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000138130
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
573170 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000140239
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
45210 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
142050 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000147039
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
162622 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000148295
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
483909 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000148650
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, Komárno
127770 EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000148950
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16, Bratislava
115005 EUR


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA171-HED-000129815
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA210-ADU-000156246
Receptive Playground
LILAS
Malohontská 1532/15, Rimavská Sobota
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159017
Učiace sa komunity
Stará jedáleň
Pekná cesta 4A, Bratislava
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159892
Green skills for sustainable tourism: the pathway to employability in less-developed regions
Green Foundation
Búdková cesta 22, Bratislava
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155275
Trauma rešpektujúci prístup
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, Bratislava
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157800
Szociális hátrányos helyzetű tanulók kritikai gondolkodásának, környezettudatosságának és digitális kompetenciáinak fejlesztése a művészeti nevelés eszközeivel
COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet
Ulica Roľníckej školy 1519, Komárno
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000164572
Majstri techniky - manuálne zručnosti sú na nezaplatenie
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000166000
Creative Approaches to Responsible Education - Values at the heart of digital citizenship
Súkromná materská škola
Vavilovova 18, Bratislava
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000151628
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000158751
Edukujme sa navzájom
Súkromná stredná odborná škola automobilová - Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000165411
Increasing of digital knowledge in health care to enhance personalized medicine in the future
MEDIREX GROUP ACADEMY
Novozámocká 1/67, Nitra
60000 EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000166926
In Her Shoes: Empowering Women through Game-based Innovation
Hekima
Donnerova 717/35, Bratislava
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171093
Sensitization as the tool for understanding
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171314
Podpora celoživotného vzdelávania a aktívneho starnutia seniorov v digitálnom prostredí
Kogneo
Baštová 7, Bratislava
30000 EUR
2023-2-SK01-KA210-ADU-000173175
Digital content to improve the hand skills of Ukrainian refugees
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, Svidník
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-ADU-000175855
Kisebbségek közösségben
KompAkt Slovakia
Ul. I. Madácha 2792/4, Komárno
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-ADU-000176244
Five Matters of Eco-Love: beautiful, sustainable and together
New Edu, n.o
Kováčikova 12, Nitra
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-ADU-000178604
Nové metódy vzdelávania pre učiace sa komunity seniorov
Lifestarter
Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, Trnava
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-SCH-000173669
Changing lives, shaping destinies
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-SCH-000176581
Addressing Health and Well-being at schools
Gymnázium Cyrila Daxnera
Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-SCH-000179623
Finančná gramotnosť do praxe
Základná škola Korňa
Ústredie 53, Korňa
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-VET-000174872
Digital Integration in Vocational education and training
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4, Trenčín
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-VET-000179699
Rozvoj zeleného myslenia s dôrazom na kulinársky zážitok
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovické nám. 1916/16, 929 01 Dunajská Streda
Neratovické námestie 1916/16, Dunajská Streda
60000 EUR
2023-2-SK01-KA210-VET-000184496
Programming and coding in vocational education
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, Sečovce
60000 EUR


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA210-ADU-000115020
Digitálne gastro-dedičstvo pre nasledujúce generácie.
Slovenská Potravinárska Vedecko Technická Spoločnosť
Koceľova 15, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000124669
WELL-BEING+
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000150785
Digital contents to improve the hand skills of Ukrainian refugees
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, Svidník
2023-1-SK01-KA210-ADU-000151166
Účinné využívanie umeleckej a športovej terapie na zlepšenie kvality života osôb závislých od opiátov
Slovak Sport Organisation
Nevädzová 17211/6B, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000152519
Inclusive Workplace for All
Ženský algoritmus
Pri nemocnici 7, Košice
2023-1-SK01-KA210-ADU-000152845
Komunikujeme
MT programming s.r.o.
Vodárenská 224, Teriakovce
2023-1-SK01-KA210-ADU-000157346
Digital Homeschool Academy for Seniors
INTELLOPE
Kutuzovova 17, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000157661
Montessori cestou
MONTESSORI
I. Krasku 7, Zvolen
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159094
Zelené vzdelávanie pre starších dospelých 55+
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159284
Inkluzívny leadership - Ako budovať zdravú firemnú kultúru a riadiť tímy, v ktorých sa ľudia navzájom podporujú
Uplift Consulting s.r.o.
Drevárska 23, Pezinok
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159343
My body, my emotions - Extension of the project for parents and their children on sexual education into Slovak and Czech
E@I
Víťazná 840, Partizánske
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159731
Sensitization as the tool for understanding
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159785
SCAling Digital and Green Skills in TourisM
Inštitút pre rozvoj spoločnosti
Prostredná 4/48, Svätý Jur
2023-1-SK01-KA210-ADU-000160153
Zlepšovanie digitálnych zručností
Občianske združenie pre talentovaných
Orechová 2354/45, Humenné
2023-1-SK01-KA210-ADU-000161824
Informáciami a vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám
DODS SYSTEM
Nové Sady 173, Nové Sady
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165204
Intercultural Education Concepts for Adult Training
Academia Athenae
Heydukova 2144/15, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165647
Zvyšovanie schopnosti občianskych aktérov opravovať systémy
Bystriny
Gajova 2513/4, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165776
Vzdelávanie jednorodičov
JEDEN RODIČ
Magurská 6435/37, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165852
Alliance for Cooperation Towards Innovative Value-driven Education for Seniors
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o.
Námestie Maratónu mieru 1 , Košice
2023-1-SK01-KA210-ADU-000166642
Prevencia obezity ako kľúčový nástroj pre dlhší a kvalitnejší život
IPI - Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Športová 631/49, Limbach
2023-1-SK01-KA210-ADU-000167220
Marketingový kompas pre občianske združenia
Bystriny
Gajova 2513/4, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000124616
Let´s support each others
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA210-SCH-000150459
By story against early school leaving
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA210-SCH-000151228
Entrepreneurship and innovation playbook for secondary schools
Inovačné centrum Košického kraja
Strojárenská 1065/3, Košice
2023-1-SK01-KA210-SCH-000151686
Podnikanie – zručnosť 21. storočia: "Most od vzdelania k zamestnanosti".
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
2023-1-SK01-KA210-SCH-000151845
Our Only One Earth
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA210-SCH-000152504
H2OPE
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28, Humenné
2023-1-SK01-KA210-SCH-000154108
Transformácia vzdelávania prostredníctvom technológií: Projekt digitálneho vyučovania a učenia sa
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000154869
Príbehy z Európy: Podporovanie medzikultúrneho porozumenia prostredníctvom jazykových a literárnych zručností
Základná škola
Školská 26, Pribeta
2023-1-SK01-KA210-SCH-000154994
Mathematics Embedded in Arts
Spojená škola
Centrálna 464, Svidník
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155487
The Citizens Circle For a Sustainable Future
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155564
Von z ulity - inklúziou k lepšej budúcnosti
Poď a objavuj
Kutuzovova 434/4, Svidník
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155712
Take a Step for a Green Future
Základná škola
Hroncova 23, Košice
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155970
Small Steps - Big Difference
Základná škola
Ulica J. Stampayho 928/76, Gbelce
2023-1-SK01-KA210-SCH-000156465
A school without walls
Základná škola
Martinská 20, Žilina
2023-1-SK01-KA210-SCH-000156484
This is my future
Spojená škola
Tokajícka 24, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000156706
Creating a Greener World: A Transnational Initiative for Environmental and Energy Conservation Education
Spojená škola
Tokajícka 24, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157121
Učíme sa dobrými skutkami
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157337
C.H.A.N.G.E. - Vytváranie harmónie medzi národmi prostredníctvom globálneho vzdelávania
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158200
Let's make school a piece of cake with computers
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvü Magángimnázium
Hlavná 21, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158770
EcoSTEM
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158835
Don't Waste,Just Taste!
Základná škola
Školská 26, Pribeta
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158960
TRADITIONAL FARMING SEEDS
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-1-SK01-KA210-SCH-000159237
A brighter career plan
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-1-SK01-KA210-SCH-000159582
Bunt denken - grün leben
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-1-SK01-KA210-SCH-000160444
Environmentálne vzdelávanie detí - Hámrošove mudrovačky
STEFANI n.o.
Žarnovická Huta 66, Žarnovica
2023-1-SK01-KA210-SCH-000162207
Česko - Slovenskí učitelia skórujú
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836, Tisovec
2023-1-SK01-KA210-SCH-000165094
ECO PEAR LEARNING - EKO ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE
Základná škola
Staré Hory 327, Staré Hory
2023-1-SK01-KA210-VET-000151558
Zelené ostrovy v mestách - budovanie odborných kapacít a zručností pre zelené strechy a infraštruktúru
Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-VET-000152559
Social economy and social entrepreneurship - exchange of experience in the field of social entrepreneurship with the aim of gaining a chance for people with health and social disadvantages and marginalized groups on the labor market
Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku
Kapitulská 13, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA210-VET-000158668
Digital marketing of handwork products made by recycling students with disabled
Druživa
Betliarska 2, Rožňava
2023-1-SK01-KA210-VET-000160994
Education is like SAFARI
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2023-1-SK01-KA210-VET-000167118
Triálne vzdelávanie pre 21. storočie
be open s.r.o.
Košická 52/A, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000170322
Vzdelávanie jednorodičov
JEDEN RODIČ, n.o.
Magurská 6435/37, Banská Bystrica
2023-2-SK01-KA210-ADU-000170381
Empowering Mothers with Digital Skills for Reentry into the Workforce
Academia Athenae
Heydukova 2144/15, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171052
Vzdelávanie dospelých - terapeutické účinky práce s Hlasom
Občianske združenie Spectaculum
Ľudovíta Štúra 1041/3, Banská Štiavnica
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171147
Alliance for Cooperation Towards Innovative Value-driven Education for Seniors
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171171
Evaluating Gamification in Musical Education
Kolektív pre rozvoj mladých
Račianska 1575/78, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171294
Greening Education - Applying Ecology to Pedagogy
EduEra
Fábryho 2, Košice
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171303
Zvyšovanie schopnosti občianskych aktérov opravovať systémy
Bystriny
Gajova 2513/4, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171432
Let's Protect the Mental Health of Mental Health Workers
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171434
Zlepšovanie digitálnych zručností
EDU4YOU
Orechová 2354/45, Humenné
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171438
Marketingový sprievodca pre občianske združenia
Bystriny
Gajova 2513/4, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171525
IMproving Programming educational Opportunities, Relationships and Training Amongst New Talent
Data Science Academy
Palisády 33, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000173159
Sustainable Futures: Enhancing Adult Education for a Better World
STEFANI n.o.
Žarnovická Huta 66, Žarnovica
2023-2-SK01-KA210-ADU-000173493
Senzorium - learning from experience
Intu Instru
Horná Lehota 135, HornáLehota
2023-2-SK01-KA210-ADU-000173717
Tvorivosťou proti nenávisti
Legend Foto
Jánošíkova 2 , Košice
2023-2-SK01-KA210-ADU-000173989
Empowering Adults for a Sustainable Future
Druziva, o.z.
Betliarska 2, Rožňava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000174562
Ukrainian Refugees Become "Ambassadors" for the Europen Union
HumanEDU
Tulská 1, Žilina
2023-2-SK01-KA210-ADU-000174685
Oleje - Mýty a Fakty
Slovenská potravinárska vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000174785
Welcome@no art lover left behind
R.E.Z.21
29.augusta 1583/15, Banská Bystrica
2023-2-SK01-KA210-ADU-000178533
EASY. European Active Ageing Systems
"Dobré roky 50 plus"
Svatoplukova 29, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000178972
This is me! - Extension of the project for parents and their children on sexual education into Slovak and Czech
E@I
Víťazná 840/67A, Partizánske
2023-2-SK01-KA210-ADU-000180109
BEL AMI – CULTURE CONNECTING PEOPLE!
Kai-Zen s.r.o.
Jelenia 1, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000181065
Inklúzia cieľových skupín s nedostatkom príležitostí
IVCM Informačné a vzdelávacie centrum mladých
Kalajová 2043/6A, Fiľakovo
2023-2-SK01-KA210-ADU-000181533
CultivateCreativity: Seminars for the Creative and Cultural Revolution
Victory Art, o.z.
Puškinová 12, Spišská Nová Ves
2023-2-SK01-KA210-ADU-000184804
Footprints for the Future
Necestou(ka)
Hviezdoslavova 12, Smolenice
2023-2-SK01-KA210-ADU-000185147
Rozprávajme o kultúre – Zlepšujme učenie dospelých, kultúrnotvorné procesy a identitu menšín
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-ADU-000185266
Environmental Unification through Recycling Education, Knowledge, and Action
CESTA-spájame
Hurbanovo námestie 5, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-SCH-000170253
Učme sa o bezpečnosti imersívne!
FBI UNIZA, o. z.
1. mája 734/32, Žilina
2023-2-SK01-KA210-SCH-000170565
Školská a rovesnícka mediácia
MC Piškótka
Prostredná 47a, Svätý Jur
2023-2-SK01-KA210-SCH-000170967
Otvor oči
Gymnázium
Metodova 2, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-SCH-000170995
ECO PEAR LEARNING - EKO ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE
Základná škola
Staré Hory 327, Staré Hory
2023-2-SK01-KA210-SCH-000171023
Kultúrne mosty
Spojená katolícka škola
Farská 19, Nitra
2023-2-SK01-KA210-SCH-000173656
Developing students’ mental health and well-being through seasonal traditions over Europe
Základná škola Mihálya Tompu s vjm - Tompa Mihály Alapiškola
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
2023-2-SK01-KA210-SCH-000175424
SuSTAINABLE GREEN STEPS WITH CLIMATE AND NATURE LITERACY
Základná škola sv. Vincenta
Námestie Andreja Hlinku 22, Ružomberok
2023-2-SK01-KA210-SCH-000175906
Listen to your Art
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
2023-2-SK01-KA210-SCH-000176086
Back to Basics
Študijné centrum BASIC Slovensko o. z.
Velčice 524, Chocholná
2023-2-SK01-KA210-SCH-000176271
Seeds of Change: Decoding GMOs
Súkromná spojená škola Kings Schools International
Trnavská cesta 3421/39, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-SCH-000177302
Bunt denken - grün leben
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-2-SK01-KA210-SCH-000177497
PHENOMENON-BASED STEM EDUCATION VIRTUAL REALITY EXPERIENCE
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-2-SK01-KA210-SCH-000178780
Premeny školy zvnútra prostredníctvom mentoringu
Mentória
Prievozská 166/33, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-SCH-000180008
Prelomenie bariér: Všeobecná výmena vzdelávania
Základná škola, Pavilón B
Školská ul. 26, Pribeta
2023-2-SK01-KA210-SCH-000180183
Include4Students: Promoting inclusivity in and out of classrooms
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
2023-2-SK01-KA210-SCH-000182215
Školský program pre inklúziu dlhodobo chorých detí
Nadácia Bátor Tábor Slovakia
Staromestská 7830/3, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-SCH-000182316
Blue Schools Through Water Literacy
Základná škola Mihálya Tompu s vjm - Tompa Mihály Alapiškola
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
2023-2-SK01-KA210-SCH-000183304
Artificial intelligence in formal education
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
2023-2-SK01-KA210-SCH-000184279
Ecological Power, Ecological Life
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-VET-000173951
Triálne vzdelávanie pre 21. storočie
be open s.r.o.
Košická 52/A, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-VET-000180356
Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP II.
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
2023-2-SK01-KA210-VET-000182454
Facilitating value care services in schools through trained teachers
topcoach s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava

Schválené žiadosti

2023-1-SK01-KA220-ADU-000154640
CIRcular City through educational circular economy methods for social enterprises
Národná recyklačná agentúra Slovensko
A. Hlinku 2568/33, Zvolen
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-ADU-000159273
Enhancing Digital and Soft Skills for Ageing Workforce 
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160870
Local Adult Education Policy II
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160921
Green Transitions: Building the capacity of adult educators to apply Intergenerational Learning for environmental education
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000157553
European Inclusion of Ukrainian Students
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000158470
Zvyšovanie povedomia a znalostnej základne v oblasti kvality ovzdušia s big data a jej vplyvu na zdravie populácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
Creating the Network of Excellent ULCA Schools
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000160349
Smooth Transition from Academia to a Carrier in Agro-Biotechnology: Designing Carrier Plan
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000161639
Ecology Awareness of Sustainable Green Development: Collaboration of Universities and Local Actors
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000166871
Inovácia štruktúry a obsahu vzdelávania v odbore ekonomika a manažment s akcentom na digitalizáciu, udržateľnosť a začlenenie migrantov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151126
Girls just want to have fun coding
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151787
Innovative Approaches for Development of Sustainable Communities by Kids
Strom života
Jelenia 7, Bratislava
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155430
AVATAR - caring for All Vulnerable Animals Through an Active Relationship with nature
INAK
Veternícka 112/9, Kremnica
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503
Implementation of the educational methodology in the sector of textile waste into the educational process of schools to support combating climate change
Ekocharita Slovensko Slovensku
Gen. M. R. Štefánika 45, Kežmarok
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158729
Augmented REality for Schools
Indícia
Rovniankova 15, Bratislava
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159768
Zjemňovanie hraníc vzdelávacích stupňov v systéme povinného vzdelávania: od tranzície ku kontinuite
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000162036
Základná škola v harmónii formálneho a neformálneho vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000151387
AgriXplainer: The New European Educational Marketing Method for the valorization of Green Practices and Successful Products in Agri-Food Micro-Enterprises
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000155000
Encouraging green entrepreneurial skills of VET students for a sustainable business culture
Taliansko-Slovenská obchodná komora
Michalská 7, Bratislava
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000158513
Exploring green guidance
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Staré Grunty 242 A, Bratislava
250000 EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000160656
Coding training with Aviation Technologies
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
400000 EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000166680
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation - HERITAGE TRAIN II.
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
Prostredná 47/A, Svätý Jur
400000 EUR


Neschválené žiadosti

2023-1-SK01-KA220-ADU-000150544
SOcial engagement for the DisadvantagEd pEoPle
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152077
Intercultural Artivism for Social Inclusion
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152239
Extending and Developing Educators Skills
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152308
50INterns - Transformative Adult Entrepreneurship Academy
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152482
Manažment krajiny, permakultúra a návrh biofarmy
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152892
Transforming Lives with FitFamilies: Your Journey to Health
New Edu n.o
Kováčikova 12, Nitra
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152987
Generácie v environmentálnom vzdelávaní na univerzitách
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000153381
Zelená virtuálna univerzita - možnosť zvýšenia vzdelávania v malých regiónoch v Európe nad 50 rokov
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
2023-1-SK01-KA220-ADU-000153448
A Tool to Combat Cyberbullying and Hate Speech in the Media
Digitálna inteligencia
Rubínová 12852/28, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000154180
Midlife Career Chance (Change) - Life Long Learning
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000154604
Reducing the harms of digitalization with smart agriculture practices
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-ADU-000155986
Creating Adult Training and Coaching Horizons
EduEra
Fábryho 2, Košice
2023-1-SK01-KA220-ADU-000156129
Promoting mindfulness among adult people to support constructive societal transformation
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000156696
Digital Compass - Exploitation of Blended Competence Balance for low-skilled people
Newport Group a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000157952
"Advancing Collaboration and Cooperation for Equitable Spaces”
Smart Cities klub
Palisády 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000158486
Demanding our Right to Repair: Implementing innovating learning methodologies and spaces to increase awareness and competencies on the Right to Repair - RREPAIR
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
Muškátová 54, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000158653
CommgreenBOX - Gamified knowledge program using artificial intelligence supporting adult entrepreneurship in the field of Green Deal topics
Národná recyklačná agentúra Slovensko
A. Hlinku 2568/33, Zvolen
2023-1-SK01-KA220-ADU-000159703
Women that empowered spaces and people
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000161317
Improving skills of professionals working with prisoners and ex-prisoners
TENENET o.z.
Oravská 3083/4, Senec
2023-1-SK01-KA220-ADU-000161414
Rozvoj kritického myslenia u seniorov v oblasti potravín a výživy.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-ADU-000161732
Adult Learning Centers for Civic Engagement
Európsky Dialog
Pekárska 7489/40A, Trnava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000162274
Capacity Building for Creatives
Victory Art o.z.
Puškinová 12, Spišská Nová Ves
2023-1-SK01-KA220-ADU-000165894
Caring for Mental Health and Well-being through Volunteering
Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000152324
Internationalising and improving the quality of training for vocational education teachers in the context of a green future
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000156092
Implementácia inovačných prostriedkov v konštrukčnej a procesnej oblasti technického vzdelávania
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-HED-000156147
Center of Excellence for Environmental Risk Management
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2023-1-SK01-KA220-HED-000156216
INnovating and Strengthening transatlantic cooPeratIon in nucleaR Education – digital, hands-on and cultural advancements
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-HED-000156405
PARTNERSHIP FOR ETHICS AND VALUES IN SUSTAINABLE EDUCATION
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000157317
Advancing PhD programs via joint action and synergies in wildlife, livestock and plant genetics
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000157616
Jazykovo-kultúrna inklúzia vo vysokoškolskom vzdelávaní v stredoeurópskom priestore
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000157620
GREEN Dimension: Adapting Learning in higher Education
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2023-1-SK01-KA220-HED-000158655
The Acquisition of 21st Century Skills Through the Production of Digital Games
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000158662
Kompetencie pre manažment diverzity v prostredí vysokých škôl
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000158714
Podpora zdieľania poznania a skúsenosti v oblasti vzdelávania a výskumu na základe spotrebiteľskej neurovedy a spotrebiteľského správania.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000159307
Dizajn inovatívneho webového systému učenia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000159369
Minulosť a budúcnosť PR - trendy, techniky a ich implementácia vo verejnom a neziskovom sektore
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000165632
The Role of Professional Translation in Higher Education in Philological and Non-Philological Fields
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000165941
Political participation of members of national minorities in selected countries of Central and South-Eastern Europe / EU
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000166928
Digitalizácia ako výzva na rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vysokoškolských pedagógov vedúca k posilneniu podnikateľského potenciálu študentov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
2023-1-SK01-KA220-HED-000167106
Integrity in Public Finances to achieve the SDGs
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000150523
Green School & Green Nature & Sports
Spojená škola
SNP 30, Ivanka pri Dunaji
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151096
RobErt- Robotics versus Environmental pRoTection
New Edu n. o.
Kováčikova 12, Nitra
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151663
Engaging STEM skills with Green Skills
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2023-1-SK01-KA220-SCH-000152631
Read Without Limits: Inclusive Learning for Visually Impaired Students
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
2023-1-SK01-KA220-SCH-000152713
Developing Young Learners’ Vocabulary and Their Class Well-Being Using Picture Books
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
2023-1-SK01-KA220-SCH-000153230
Nech sú študenti opäť silní – Úloha učiteľov pri zlepšovaní duševného zdravia a odolnosti mládeže
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000154579
C.A.S.T.L.E.S. around EUrope (Creativity, Art and crafts, Self-knowledge, digital Technology, Learning English, Sharing)
Základná škola
Staničná 13, Košice
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155019
Innovative Implementations with STEM in Innovative World
Základná škola
Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155232
Let's change ourselves, not the climate
Základná škola Jána Hollého
Školská 33, Borský Mikuláš
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157141
Making a Difference in Environment and Climate
Druživa o. z.
Betliarska 2, Rožňava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158304
Our history in VR
Katolícka spojená škola
Andovská 4, Nové Zámky
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158314
IF THE STONES COULD TALK
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159524
Enhancing digital competences for teachers over 50 years of age
ICEP s. r. o.
Vysoká 26, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159817
Play to Belong: non formal inclusive ECEC spaces for refugee, minority and vulnerable young children
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
Baštová 343/5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000160904
Play to Learn
Impact Games
Silvánska 10, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000161722
MEDI@ARE
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2023-1-SK01-KA220-SCH-000165361
STEAMBUILDING
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
2023-1-SK01-KA220-SCH-000166535
Teacher Training using IYPT System
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám.6, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000150898
Podpora zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní zdravotných sestier
Slovenská únia pre kvalitu, inováciu a dizajn Q-IMPULZ
Urbánkova 62, Košice
2023-1-SK01-KA220-VET-000151359
Protecting and improving the health of the healthcare professionals in the post-covid era. Methodical material for strengthening the mental and physical health of healthcare professionals in selected aspects
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok
2023-1-SK01-KA220-VET-000151991
DIGI-CROSS: Improving Cross-Cultural Learning Environment by Innovative Digital tools in Europe
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000152377
Zníženie energetických nákladov keramických pecí
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2023-1-SK01-KA220-VET-000153423
Rozvoj odborných zručností v riešeniach založených na prírode: úloha mimovládnych organizácií
Zvieratá a ľudia navzájom
Nová Polhora 145, Košice
2023-1-SK01-KA220-VET-000157724
Methodology of inclusion of disadvantaged job seekers by connecting public and non-public providers of employment services
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000158891
SETHOS- Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy
Občianske zdruD59:D89ženie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2023-1-SK01-KA220-VET-000158952
Decarbonisation: VET students for ecological transition in companies
Slovenská technická univerzita v BratislavD39:D43e
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000159473
Empowering local communities to engage with their own future
Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku
Kapitulská 13, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA220-VET-000160524
Utilising programming, CNC machines, and 3D printers in vocational education and training
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
2023-1-SK01-KA220-VET-000160744
Plant Power - Accelerating Plant Based Food Entrepreneurship
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-VET-000161383
Financial Literacy for Working Life of 21st Century
SYTEV
Lipová 810/30, Kysucké Nové Mesto
2023-1-SK01-KA220-VET-000161530
Skills for Success. A Soft Skills Training System to Empower Women Professionals
TOPCOACH s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000164900
RESCUE
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000165019
Innovative VET solutions for enhance of welfare of children in foster families
TENENET o.z.
Oravská 3083/4, Senec
2023-1-SK01-KA220-VET-000165736
Inovatívne spoznávanie regiónov
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
2023-1-SK01-KA220-VET-000165937
English Language Learning through Team Games for Junior VET School Students
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Koniarekova 17, Trnava
2023-1-SK01-KA220-VET-000167273
Our Lab for Healthier Future - Let’s improve pharmaceutical education in European schools
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava