Školské vzdelávanie

sektor vzdelávania (1)

Sektor školského vzdelávania zastrešuje projekty pre školy predškolského vzdelávania, základné a stredná školy.

Čoraz viac inštitúcií školského vzdelávania zahŕňa ciele medzinárodnej spolupráce do svojich vzdelávacích projektov. Vytvárajú činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania.

Podporované aktivity v rámci programu

Žiaci

skupinová alebo individuálna mobilita

Typy aktivít

  • Krátkodobá alebo dlhodobá mobilita, počas ktorej žiaci študujú na hostiteľskej škole.
Zamestnanci

krátkodobý alebo akreditovaný projekt mobility

Typy aktivít na podporu profesijného rastu:

  • Účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach;
  • Výučbové pobyty na partnerských školách;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii.
  • Hosťujúci odborníci: školy si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou
  • Prípravné návštevy: za účelom organizácie ďalších mobilít alebo mobilít žiakov s obmedzenými príležitosťami
Kooperačné partnerstvá

Cieľom je zvýšiť kvalitu činností zapojených organizacií, budovanie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu. Očakáva sa tiež vytvorenie inovatívnych metód a intenzívne riešenie spoločných potrieb.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín.

Malé partnerstvá

Cieľom je umožniť organizáciám rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce, zdieľanie a porovnávanie myšlienok, nápadov a metód. Vzhľadom na nižšiu výšku grantu, kratšie trvanie projektu a jednoduchšiu administratívu je tento typ partnerstva vhodný skôr pre organizácie s menšou organizačnou kapacitou alebo pre nováčikov v programe.

Dĺžka projektu je od 6 do 24 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 2 organizácií z 2 rôznych programových krajín.

Zoznam akreditovaných organizácii  [ SK, pdf ]

List of accredited organizations [ EN, pdf ]

Zapojte sa do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Užitočné platformy

Užitočné dokumenty

Vedeli ste, že… [ SK, pdf, 85KB ]

Príručka pre individuálne mobility žiakov v Školskom vzdelávaní [ EN, pdf, 2MB ]

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor školského vzdelávania:

Spoločný mailový kontakt: erasv@saaic.sk

Naďa Cisárová
Sektorová garantka
nada.cisarova@saaic.sk

Valéria Mikolajová
Projektová manažérka
valeria.mikolajova@saaic.sk

Sláva Mikitová
Projektová manažérka
slava.mikitova@saaic.sk

Jana Magálová
Projektová manažérka
jana.magalova@saaic.sk

Jana Hanulová
Projektová manažérka
jana.hanulova@saaic.sk