Národný tím expertov

ovp_small_3

Národný tím na podporu implementácie nástrojov EÚ v OVP

Národný tím expertov v OVP je novou aktivitou v rámci programu Erasmus+ na celé programové obdobie 2021 – 2027.

 

Misia

Cieľom národných tímov odborníkov na odborné vzdelávanie a prípravu je poskytnúť odborné znalosti na podporu uplatňovania nástrojov a politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy najmä (avšak nielen) v projektoch financovaných prostredníctvom programu Erasmus+. Príslušné nástroje a politiky EÚ v oblasti OVP sú stanovené v príslušných dokumentoch: napr. Európsky rámec pre kvalitné a efektívne učňovské vzdelávanie a Odporúčanie Rady o OVP (ako je rámec EQAVET, uznávanie vzdelávacích výstupov, trasovanie absolventov a pod.).

Národný tím expertov v OVP koordinuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Aktivity

Hlavnými aktivitami tímu sú:

 • zdieľanie informácií a výmena vedomostí a skúseností,
 • podpora informačných, komunikačných a tréningových aktivít NA v oblasti OVP,
 • participácia na národných a medzinárodných stretnutiach a konferencií o OVP.

Členovia národného tímu budú poskytovať podporu príjemcom projektov financovaných z programu Erasmus+ pri implementácii vyššie uvedených nástrojov EÚ OVP vo svojich projektoch, a prispievať tak k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania prípravy.

Úlohou tímu je ďalej motivovať, inšpirovať a zdieľať poznatky so širokou verejnosťou prostredníctvom informačných a tréningových nástrojov a aktivít.

 

Členovia

Experti

 • Andrej Lasz (APZAP)
 • Juraj Vantuch (Národné observatórium)
 • Dušana Lajčiaková (K.A.B.A.)
 • Alexandra Junášková (SAAIC)

SAAIC

 • Katarína Šmálová
 • Sylvie Hanzlová
 • Anna Čermáková
 • Zuzana Izáková

 

Potrebujete poradiť?

Realizujete alebo pripravujete projekt v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a hľadáte radu o uplatňovaní nástrojov a princípov, akými sú akreditácia, stratégie internacionalizácie, definícia, prenos a uznávanie výsledkov vzdelávania, zabezpečenie kvality atď.?

Obráťte sa na Národný tím expertov v OVP, ktorí sa s Vami radi podelia o svoje skúsenosti: narodny.team@saaic.sk

Dokumenty

Zmluvná dokumentácia

Dohoda o mobilite [SK, doc, 73 KB], [EN, doc, 72 KB]

Doplnok dohody o mobilite [SK, doc, 73 KB], [EN, doc, 72 KB]

Informácie o Europasse [SK, pdf, 1.1 MB]

 

Pripravované aktivity

 • 26.11.2021 – Politiky v OVP a program Eramus+ – webinár pre verejnosť
 • 13.12.2021 – Práca s nástrojmi / dokumentami – webinár pre príjemcov grantov
 • 16.12.2021 – Ako pripraviť kvalitný mobilitný projekt – webinár pre žiadateľov