Národný tím expertov

ovp_small_3

Národný tím na podporu implementácie nástrojov EÚ v OVP

Národný tím expertov v OVP je novou aktivitou v rámci programu Erasmus+ na celé programové obdobie 2021 – 2027.

 

Misia

Cieľom národných tímov odborníkov na odborné vzdelávanie a prípravu je poskytnúť odborné znalosti na podporu uplatňovania nástrojov a politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy najmä (avšak nielen) v projektoch financovaných prostredníctvom programu Erasmus+. Príslušné nástroje a politiky EÚ v oblasti OVP sú stanovené v príslušných dokumentoch: napr. Európsky rámec pre kvalitné a efektívne učňovské vzdelávanie a Odporúčanie Rady o OVP (ako je rámec EQAVET, uznávanie vzdelávacích výstupov, trasovanie absolventov a pod.).

Národný tím expertov v OVP koordinuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Aktivity

Hlavnými aktivitami tímu sú:

 • zdieľanie informácií a výmena vedomostí a skúseností,
 • podpora informačných, komunikačných a tréningových aktivít NA v oblasti OVP,
 • participácia na národných a medzinárodných stretnutiach a konferencií o OVP.

Členovia národného tímu budú poskytovať podporu príjemcom projektov financovaných z programu Erasmus+ pri implementácii vyššie uvedených nástrojov EÚ OVP vo svojich projektoch, a prispievať tak k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania prípravy.

Úlohou tímu je ďalej motivovať, inšpirovať a zdieľať poznatky so širokou verejnosťou prostredníctvom informačných a tréningových nástrojov a aktivít.

 

Členovia

Experti

 • Andrej Lasz (APZAP)
 • Juraj Vantuch (Národné observatórium)
 • Ľubica Gállová (ŠIOV)
 • Dušana Lajčiaková (K.A.B.A.)
 • Karol Jakubík (MŠVV SR)
 • Simona Prílesanová (APZAP)
 • Mária Paveleková (nezávislá expertka)
 • Alexandra Junášková (SAAIC)

SAAIC

 • Michaela Rolínová Bogdanová 
 • Anna Čermáková
 • Sylvie Hanzlová
 • Zuzana Kunová
 • Erika Mazag Mácsayová

 

Potrebujete poradiť?

Realizujete alebo pripravujete projekt v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a hľadáte radu o uplatňovaní nástrojov a princípov, akými sú akreditácia, stratégie internacionalizácie, definícia, prenos a uznávanie výsledkov vzdelávania, zabezpečenie kvality atď.?

Obráťte sa na Národný tím expertov v OVP, ktorí sa s Vami radi podelia o svoje skúsenosti: narodny.team@saaic.sk

Dokumenty

Realizované aktivity