Vzdelávanie dospelých

sektor vzdelávania (2)

Program Erasmus+ podporuje v rámci vzdelávania dospelých všetky formy vzdelávania dospelých, či už formálneho, neformálneho alebo informálneho charakteru.

  • Učiaci sa dospelý je osoba, ktorá ukončila alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie alebo odbornú prípravu, a vracia sa k priebežnému vzdelávaniu, s výnimkou učiteľov/školiteľov školského a odborného vzdelávania a prípravy.

Podporované aktivity v rámci programu

Učiaci sa

skupinová alebo individuálna mobilita

Typy aktivít

  • Skupinová alebo individuálna mobilita (2 – 30 dní) zameraná na podporu dospelých učiacich sa s nedostatkom príležitostí.
Zamestnanci

krátkodobý alebo akreditovaný projekt mobility

Typy aktivít na podporu profesijného rastu:

  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii;
  • Vyučovanie alebo poskytovanie odbornej prípravy;
  • Účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach;
  • Hosťujúci odborníci: inštitúcie si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou;
  • Prípravné návštevy v zahraničí;
  • Stáže budúcich učiteľov vo VD.
Kooperačné partnerstvá

Cieľom je zvýšiť kvalitu činností zapojených organizací, budovanie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu. Očakáva sa tiež vytvorenie inovatívnych metód a intenzívne riešenie spoločných potrieb.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín.

Malé partnerstvá

Cieľom je umožniť organizáciám rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce, zdieľanie a porovnávanie myšlienok, nápadov a metód. Tento typ partnerstva je vhodný pre organizácie s menšou organizačnou kapacitou alebo pre nováčikov v programe.

Dĺžka projektu je od 6 do 24 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 2 organizácií z 2 rôznych programových krajín.

Zoznam akreditovaných organizácii  [ SK, pdf ]

List of accredited organizations [ EN, pdf ]

Zapojte sa do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Užitočné platformy

EPALE

Otvorená európska komunita odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu pedagógov a školiteľov, pracovníkov poskytujúcich poradenské a podporné služby, výskumníkov, akademických pracovníkov a tvorcov politík.

Video podcast Erasmus+ inšpirácie

Pozrite sa na podcast Erasmus+ inšpirácie, tentokrát o vzdelávaní dospelých s Milošom Kunkelom z organizácie Tradičné ľudové umelecké remeslá. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTube, Spotify, Podmaz alebo Apple Podcasts

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor vzdelávania dospelých

Roman Staník
Sektorový garant
roman.stanik@saaic.sk

Michaela Šidová
Projektová manažérka
michaela.sidova@saaic.sk