Ekológia a životné prostredie

Ekológia ako horizontálna priorita

Udržateľnosť, ekológia, biodiverzita, klimatická neutralita – to nie sú iba témy strategických dokumentov ako európska Zelená dohoda alebo Odporúčanie Rady Európskej komisie o vzdelávaní zameranom na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj. Rozmery tejto horizontálnej priority sa rozpínajú skutočne od obzoru po obzor. Dajú sa uplatniť v akejkoľvek činnosti každodenného života kohokoľvek z nás. A keďže Erasmus je program zameraný na vzdelávanie a odbornú prípravu, na tejto stránke Vám prinášame postrehy, ako zapracovať uvedomelosť k ochrane životného prostredia do chodu Vašej vzdelávacej inštitúcie a projektovej činnosti.

Čo je to zelená dohoda?

Finančná podpora zeleného cestovania

Kľúčovú úlohu v projektoch Erasmus zohrávajú cesty do zahraničia. Účastníci mobilít majú možnosť zvoliť si ako dopravný prostriedok aj vlak, autobus, zdieľané auto, či dokonca ísť na bicykli. V takomto prípade majú nárok na finančný príspevok nad rámec základného cestovného grantu (vyššie sadzby podľa vzdialenostného pásma) alebo ako jednorazový paušál 50 eur k pobytovým nákladom. Ekologickejší spôsob dopravy môže okrem toho znamenať, že presun na miesto štúdia, stáže, školenia alebo výučby trvá podstatne dlhšie ako let lietadlom – preto je možné prideliť účastníkom finančnú podporu aj na 1 – 4 dni na cestu. Podrobnejšie informácie nájdete v Sprievodcovi programom alebo v dokumente Sadzby grantov vždy pre príslušnú výzvu.

Užitočné publikácie

CLASSROOMS WITHOUT WALLS

ANALYSIS OF ERASMUS+ PROJECTS

PRÍRUČKA
GREEN COMP

ZELENÉ
KOMPETENCIE

SALTO ON GREEN TRANSITION

Príklady dobrej praxe

KOMPENDIUM INŠPIRATÍVNYH PROJEKTOV S TÉMOU EKOLÓGIE A UDRŽATEĽNOSTI:

Príkladmi dobrej praxe môžu byť aj výhercovia národnej súťaže Túlava palica 2022, ktorá bola zameraná na ochranu životného prostredia a rozvoj zelených zručností v súlade s Európskou zelenou dohodou:   

Webinár : Dobrá zelená prax

12.12. 2024 sme organizovali webinár Dobrá zelená prax pre akreditované organizácie v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Okrem prezentácie Národnej agentúry ako role model na ňom aktívne vystúpila aj pani Dagmar Balalová z Gymnázia Púchov, ktorá predstavila množstvo ekologických opatrení realizovaných na ich škole, ako aj metodickú príručku vytvorenú v spolupráci so združením Človek v ohrození. V skupinovej diskusii následne účastníci zdieľali a zaznamenávali prostredníctvom platformy Padlet svoje vlastné príklady dobrej praxe, z ktorých vznikol inšpiratívny leták.

Inšpiratívny leták príkladov dobrej zelenej praxe :

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px)

Metodická príručka (Gymnázium Púchov) :

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px) (1)

Prezentácia ekologických opatrení gymnázia Púchov : 

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px) (2)

Prezentácia Národnej agentúry ako Role Model : 

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px) (4)

Téma ekológie v podcaste Erasmus+ inšpirácie

Náš hosť, Jakub Hrbáň, v roku 2019 spoluzakladal študentské klimatické hnutie Fridays For Future na Slovensku. Na jeseň roku 2020 sa stal jedným z iniciátorov najúspešnejšej online petície na Slovensku #klímaťapotrebuje, ktorú podpísalo takmer 130 tisíc ľudí. Dnes sa v rámci iniciatívy Klíma ťa potrebuje aj naďalej angažuje. Po skončení strednej školy sa rozhodol odcestovať do Švédska, kde bol súčasťou 10-mesačného komunitného vzdelávacieho programu YIP (Youth Initiative Program). Naďalej sa venuje témam komunitného organizovania, kampaňovania, klimatickej komunikácii a hľadaniu spôsobov pre zapájanie verejnosti do potrebných riešení klimatickej krízy. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts

Národná agentúra ako role model

V SAAICu razíme prístup Každá maličkosť sa počíta. Postupne preto zavádzame rôzne opatrenia zamerané na zekologizovanie chodu národnej agentúry a centier Euroguidance a Eurydice. Nájdu sa medzi nimi postupy riadené top-down, ako aj kroky iniciované bottom-up.

 • V záujme zníženia spotreby kancelárskeho papiera a tonerov sme systematicky pristúpili k digitalizácii projektovej administratívy: od výzvy 2021 je všetka projektová dokumentácia výlučne v elektronickej forme a zmluvy s príjemcami grantu sú obojstranne podpisované kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • Od výzvy 2022 sa zasielanie a podpisovanie zmlúv realizuje cez systém Disig a manažovanie projektov pomocou systému Databox.
 • Triedime odpad.
 • Keďže v Bratislave má voda mimoriadnu kvalitu, vypovedali sme zmluvy so spoločnosťou na automaty na pitnú vodu a nalievame si ju priamo z vodovodu. Aj pri poradách, konzultáciách a zasadaniach sme prestali používať balenú vodu, k dispozícii je voda v džbánoch.
 • Zredukovali sme počet smetných košov v kanceláriách.
 • Ak sú na akciách potrebné kvety, objednávajú sa prednostne od lokálnych pestovateľov.
 • Na fyzických stretnutiach so žiadateľmi alebo príjemcami grantov sme obmedzili rozdávanie propagačných materiálov, resp. dočerpávame zdroje na sklade a pri objednávaní nových budeme uprednostňovať predmety praktického využitia z udržateľných zdrojov a lokálnej produkcie.
 • Pri objednávaní cateringu na fyzické akcie sa usilujeme zvoliť riešenia s čo najmenšou produkciou odpadu a zastúpiť vo vyššej miere vegetariánske produkty.
 • Aj po zrušení protipandemických opatrení ponechávame časť informačných a inštruktážnych podujatí v online formáte.
 • Pri služobných cestách do vzdialenejších destinácií majú zamestnanci možnosť zvoliť si ekologickejší spôsob dopravy; v roku 2022 to boli napríklad cesty vlakom do Bruselu či Bonnu.
 • Na internej komunikačnej sieti zamestnancov vznikol blog s témou udržateľnosti.
 • Absolvovali sme školenie vedené riaditeľkou CEEV Živica.
 • Po úspechu prvého teambuildingu, v rámci ktorého sme pomáhali čistiť arborétum vo vznikajúcom ekocentre na Kamzíku sa tešíme na ďalšie akcie v prírode s pozitívnym dopadom na jej ochranu.

Predstavujeme Erasmus eko-ambasádora:
Základnú školu s materskou školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach

Základná škola s materskou sa nachádza v obci Štiavnické Bane a je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie v témach klimatickej zmeny, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody.

Prírodný park Aves, ktorý je súčasťou školy svojou rozmanitosťou záhrad a zvierat sú skvelé učebné pomôcky počas hodín prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích hodín. Na škole sa okrem iného chovajú pernaté dravce, sovy, kajmany okuliarnaté – krokodíly, exotické vtáctvo, leguán, opice, či ryby. Vyučovacie hodiny sú obohatené aj o chov koní a jazdectvo.

Pozrite sa na video podcast Erasmus+ inšpirácie, v ktorom sa dozviete mnoho zaujímavých vecí o tejto výnimočnej škole. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts