Ekológia a životné prostredie

Ekológia ako horizontálna priorita

Udržateľnosť, ekológia, biodiverzita, klimatická neutralita – to nie sú iba témy strategických dokumentov ako európska Zelená dohoda alebo Odporúčanie Rady Európskej komisie o vzdelávaní zameranom na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj. Rozmery tejto horizontálnej priority sa rozpínajú skutočne od obzoru po obzor. Dajú sa uplatniť v akejkoľvek činnosti každodenného života kohokoľvek z nás. A keďže Erasmus je program zameraný na vzdelávanie a odbornú prípravu, na tejto stránke Vám prinášame postrehy, ako zapracovať uvedomelosť k ochrane životného prostredia do chodu Vašej vzdelávacej inštitúcie a projektovej činnosti.

Čo je to zelená dohoda?

Finančná podpora zeleného cestovania

Kľúčovú úlohu v projektoch Erasmus zohrávajú cesty do zahraničia. Účastníci mobilít majú možnosť zvoliť si ako dopravný prostriedok aj vlak, autobus, zdieľané auto, či dokonca ísť na bicykli. V takomto prípade majú nárok na finančný príspevok nad rámec základného cestovného grantu (vyššie sadzby podľa vzdialenostného pásma) alebo ako jednorazový paušál 50 eur k pobytovým nákladom. Ekologickejší spôsob dopravy môže okrem toho znamenať, že presun na miesto štúdia, stáže, školenia alebo výučby trvá podstatne dlhšie ako let lietadlom – preto je možné prideliť účastníkom finančnú podporu aj na 1 – 4 dni na cestu. Podrobnejšie informácie nájdete v Sprievodcovi programom alebo v dokumente Sadzby grantov vždy pre príslušnú výzvu.

Užitočné publikácie

CLASSROOMS WITHOUT WALLS

ANALYSIS OF ERASMUS+ PROJECTS

PRÍRUČKA
GREEN COMP

ZELENÉ
KOMPETENCIE

SALTO ON GREEN TRANSITION

Príklady dobrej praxe

KOMPENDIUM INŠPIRATÍVNYH PROJEKTOV S TÉMOU EKOLÓGIE A UDRŽATEĽNOSTI:

Príkladmi dobrej praxe môžu byť aj výhercovia národnej súťaže Túlava palica 2022, ktorá bola zameraná na ochranu životného prostredia a rozvoj zelených zručností v súlade s Európskou zelenou dohodou:   

Webinár : Dobrá zelená prax

12.12. 2024 sme organizovali webinár Dobrá zelená prax pre akreditované organizácie v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Okrem prezentácie Národnej agentúry ako role model na ňom aktívne vystúpila aj pani Dagmar Balalová z Gymnázia Púchov, ktorá predstavila množstvo ekologických opatrení realizovaných na ich škole, ako aj metodickú príručku vytvorenú v spolupráci so združením Človek v ohrození. V skupinovej diskusii následne účastníci zdieľali a zaznamenávali prostredníctvom platformy Padlet svoje vlastné príklady dobrej praxe, z ktorých vznikol inšpiratívny leták.

Inšpiratívny leták príkladov dobrej zelenej praxe :

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px)

Metodická príručka (Gymnázium Púchov) :

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px) (1)

Prezentácia ekologických opatrení gymnázia Púchov : 

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px) (2)

Prezentácia Národnej agentúry ako Role Model : 

Zásobník Ekonápadov (1850 x 1080 px) (4)

Téma ekológie v podcaste Erasmus+ inšpirácie

Náš hosť, Jakub Hrbáň, v roku 2019 spoluzakladal študentské klimatické hnutie Fridays For Future na Slovensku. Na jeseň roku 2020 sa stal jedným z iniciátorov najúspešnejšej online petície na Slovensku #klímaťapotrebuje, ktorú podpísalo takmer 130 tisíc ľudí. Dnes sa v rámci iniciatívy Klíma ťa potrebuje aj naďalej angažuje. Po skončení strednej školy sa rozhodol odcestovať do Švédska, kde bol súčasťou 10-mesačného komunitného vzdelávacieho programu YIP (Youth Initiative Program). Naďalej sa venuje témam komunitného organizovania, kampaňovania, klimatickej komunikácii a hľadaniu spôsobov pre zapájanie verejnosti do potrebných riešení klimatickej krízy. 

 

 

Ekocharita je úspešným slovenským projektom, ktorý nestojí len za kontajnermi na textil, ale aj za skvelými prednáškami na školách, či dokonca dokumentárnym filmom. Pozrite sa, na aké rôzne aktivity je možné získať grant prostredníctvom programu Erasmus+. Našimi hostkami boli Jozefína Pokrývková a Marta Kunáková.

Národná agentúra ako role model

V SAAICu razíme prístup Každá maličkosť sa počíta. Postupne preto zavádzame rôzne opatrenia zamerané na zekologizovanie chodu národnej agentúry a centier Euroguidance a Eurydice. Nájdu sa medzi nimi postupy riadené top-down, ako aj kroky iniciované bottom-up.

 • V záujme zníženia spotreby kancelárskeho papiera a tonerov sme systematicky pristúpili k digitalizácii projektovej administratívy: od výzvy 2021 je všetka projektová dokumentácia výlučne v elektronickej forme a zmluvy s príjemcami grantu sú obojstranne podpisované kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • Od výzvy 2022 sa zasielanie a podpisovanie zmlúv realizuje cez systém Disig a manažovanie projektov pomocou systému Databox.
 • Triedime odpad.
 • Keďže v Bratislave má voda mimoriadnu kvalitu, vypovedali sme zmluvy so spoločnosťou na automaty na pitnú vodu a nalievame si ju priamo z vodovodu. Aj pri poradách, konzultáciách a zasadaniach sme prestali používať balenú vodu, k dispozícii je voda v džbánoch.
 • Zredukovali sme počet smetných košov v kanceláriách.
 • Ak sú na akciách potrebné kvety, objednávajú sa prednostne od lokálnych pestovateľov.
 • Na fyzických stretnutiach so žiadateľmi alebo príjemcami grantov sme obmedzili rozdávanie propagačných materiálov, resp. dočerpávame zdroje na sklade a pri objednávaní nových budeme uprednostňovať predmety praktického využitia z udržateľných zdrojov a lokálnej produkcie.
 • Pri objednávaní cateringu na fyzické akcie sa usilujeme zvoliť riešenia s čo najmenšou produkciou odpadu a zastúpiť vo vyššej miere vegetariánske produkty.
 • Aj po zrušení protipandemických opatrení ponechávame časť informačných a inštruktážnych podujatí v online formáte.
 • Pri služobných cestách do vzdialenejších destinácií majú zamestnanci možnosť zvoliť si ekologickejší spôsob dopravy; v roku 2022 to boli napríklad cesty vlakom do Bruselu či Bonnu.
 • Na internej komunikačnej sieti zamestnancov vznikol blog s témou udržateľnosti.
 • Absolvovali sme školenie vedené riaditeľkou CEEV Živica.
 • Po úspechu prvého teambuildingu, v rámci ktorého sme pomáhali čistiť arborétum vo vznikajúcom ekocentre na Kamzíku sa tešíme na ďalšie akcie v prírode s pozitívnym dopadom na jej ochranu.

Predstavujeme Erasmus eko-ambasádora:
Základnú školu s materskou školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach

Základná škola s materskou sa nachádza v obci Štiavnické Bane a je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie v témach klimatickej zmeny, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody.

Prírodný park Aves, ktorý je súčasťou školy svojou rozmanitosťou záhrad a zvierat sú skvelé učebné pomôcky počas hodín prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích hodín. Na škole sa okrem iného chovajú pernaté dravce, sovy, kajmany okuliarnaté – krokodíly, exotické vtáctvo, leguán, opice, či ryby. Vyučovacie hodiny sú obohatené aj o chov koní a jazdectvo.

Pozrite sa na video podcast Erasmus+ inšpirácie, v ktorom sa dozviete mnoho zaujímavých vecí o tejto výnimočnej škole. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts