Po schválení žiadosti

Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o grante oboma stranami sa žiadajúca inštitúcia stane prijímateľ grantu EÚ. Prijímateľ je zodpovedný za vývoj a dobré riadenie príslušného projektu a za podávanie správ.

FAQ

Cieľom tejto časti je poskytnúť odpovede na otázky, ktoré sa školy a organizácie najčastejšie pýtajú projektových manažérov Národnej agentúry programu Erasmus+.

Podpora pri realizácii projektov

Projektoví manažéri pripravujú pravidelné inštruktáže, ktoré detailne prevedú prijímateľov grantov jednotlivými etapami životného cyklu projektov v rámci kľúčovej akcie 1 (KA1) a kľúčovej akcie 2 (KA2).

Kvalita mobility

Neustály rast kvality mobility v kľúčovej akcii 1 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých sa darí dosahovať vďaka štandardom kvality. Tie zaisťujú, aby mali všetci účastníci pozitívne skúsenosti s mobilitou a zároveň, aby všetky organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky z programu, prispievali k napĺňaniu jeho cieľov.

Životný cyklus

Podpisom zmluvy o grante začína realizácia projektu. Počas realizácie projektu je potrebné dodržať všetky záväzky predpokladané v schválenej žiadosti a uvedené v dohode. To chráni záujmy účastníkov projektu (študentov, pedagógov a zamestnancov) a zaručuje dosiahnutie navrhovaných výsledkov. V záverečnej fáze je potrebné pripraviť správu príp. sa realizuje audit projektu, o ktorom sa rozhodne v súlade s predpismi o financovaní v sprievodcovi programu Erasmus+. Príručka pre Beneficiary module (projekty KA121 a KA122)

Ako komunikovať o VAŠOM PROJEKTE

Prinášame Vám podrobného sprievodcu komunikáciou o projektoch a ich výsledkoch. Využite ho pri príprave a najmä plánovaní Vášho projektu od samotného začiatku. Sprievodca predstavuje nástroje na zviditeľnenie projektu, projektových aktivít a propagáciu programu Erasmus+. Oboznámte sa s tvorbou  komunikačného plánu a komunikačnej stratégie, ktoré Vám pomôžu šíriť príbeh Vášho projektu.  Sprievodca je k dispozícii na tomto odkaze – Ako komunikovať o VAŠOM PROJEKTE

Iniciatívy a súťaže

Organizácie a inštitúcie, ktoré získali grant, sú pozvaní zapojiť sa do európskych inciatív a súťaží, ktoré v spolupráci s Európskou komisiou na Slovensku organizuje NA. Čítať viac.

Ako komunikovať o Vašom projekte:
Snímka obrazovky (49)
Logá na stiahnutie:
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Disclaimer:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.

Informačné nástroje

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. 

Čítať viac

OLS - Online jazyková podpora

Webová stránka, ktorá monitoruje dopad mobility na jazykové zručnosti, podporou jazykovej prípravy a zvýšenie kvality mobility. 

Čítať viac

Školské vzdelávanie

2023

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 222 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 73 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 222 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]

Odborné vzdelávanie a príprava

2023

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 222 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 73 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 222 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]

Vzdelávanie dospelých

2023

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 222 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 73 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 222 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]

Vysokoškolské vzdelávanie

2023

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

 • Príloha 1 – Opis akcie a odhadovaný rozpočet na akciu (zasiela NA)
 • Príloha 2 – Pravidlá uplatňované na oprávnené náklady [SK, pdf, 295 KB]
 • Príloha 3 – Uplatňované sadzby [SK, pdf, 213 KB]
 • Príloha 4 – Formuláre o pristúpení (v relevantných prípadoch)
 • Príloha 5 – Osobitné pravidlá (zasiela NA)
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [EN, docx, 116 KB]
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi:
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • b) Mobilita zamestnancov
 • Príručka monitoringu ECHE [EN, pdf, 993 KB]
 • Príručka pre vysoké školy [EN, pdf, 1 MB]
 • Pomocný prehľad možností študentských grantov [SK, pdf, 137 KB]
 • Administratívna príručka KA131 [SK, pdf, 654 KB]

Medzinárodná kreditová mobilita (KA171)

 • Príloha 1 - opis akcie a odhadovaný rozpočet na akciu (zasiela NA)
 • Príloha 2 - Pravidlá uplatňované na oprávnené náklady [SK, pdf, 285 KB]
 • Príloha 3 - Uplatňované sadzby [SK, pdf, 217 KB]
 • Príloha 4 - Formuláre o pristúpení (v relevantných prípadoch)
 • Príloha 5 - Osobitné pravidlá (zasiela NA)
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [EN, docx, 116 KB]
 • Príručka pre ICM mobility [EN, pdf, 1 MB]
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi:
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 104 KB]
   • Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 67 KB]
   • Program mobility - výučba [EN, docx, 64 KB]
   • Program mobilít - školenia [EN, docx, 62 KB]
 • Príručka monitoringu ECHE [EN, pdf, 993 KB]

2022

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

Medzinárodná kreditová mobilita (KA171)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 446 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá SK [SK, pdf, 270 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky SK [SK, pdf, 192 KB]
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [EN, docx, 116 KB]
 • Príručka pre ICM mobility [EN, pdf, 2 MB]
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi
 • Formulár priebežnej správy [SK, xlsx, 59 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]