Po schválení žiadosti

Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o grante oboma stranami sa žiadajúca inštitúcia stane prijímateľ grantu EÚ. Prijímateľ je zodpovedný za vývoj a dobré riadenie príslušného projektu a za podávanie správ.

FAQ

Cieľom tejto časti je poskytnúť odpovede na otázky, ktoré sa školy a organizácie najčastejšie pýtajú projektových manažérov Národnej agentúry programu Erasmus+.

Podpora pri realizácii projektov

Projektoví manažéri pripravujú pravidelné inštruktáže, ktoré detailne prevedú prijímateľov grantov jednotlivými etapami životného cyklu projektov v rámci kľúčovej akcie 1 (KA1) a kľúčovej akcie 2 (KA2).

Kvalita mobility

Neustály rast kvality mobility v kľúčovej akcii 1 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých sa darí dosahovať vďaka štandardom kvality. Tie zaisťujú, aby mali všetci účastníci pozitívne skúsenosti s mobilitou a zároveň, aby všetky organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky z programu, prispievali k napĺňaniu jeho cieľov.

Životný cyklus

Podpisom zmluvy o grante začína realizácia projektu. Počas realizácie projektu je potrebné dodržať všetky záväzky predpokladané v schválenej žiadosti a uvedené v dohode. To chráni záujmy účastníkov projektu (študentov, pedagógov a zamestnancov) a zaručuje dosiahnutie navrhovaných výsledkov. V záverečnej fáze je potrebné pripraviť správu príp. sa realizuje audit projektu, o ktorom sa rozhodne v súlade s predpismi o financovaní v sprievodcovi programu Erasmus+. Príručka pre Beneficiary module (projekty KA121 a KA122)

Ako komunikovať o VAŠOM PROJEKTE

Prinášame Vám podrobného sprievodcu komunikáciou o projektoch a ich výsledkoch. Využite ho pri príprave a najmä plánovaní Vášho projektu od samotného začiatku. Sprievodca predstavuje nástroje na zviditeľnenie projektu, projektových aktivít a propagáciu programu Erasmus+. Oboznámte sa s tvorbou  komunikačného plánu a komunikačnej stratégie, ktoré Vám pomôžu šíriť príbeh Vášho projektu.  Sprievodca je k dispozícii na tomto odkaze – Ako komunikovať o VAŠOM PROJEKTE

Iniciatívy a súťaže

Organizácie a inštitúcie, ktoré získali grant, sú pozvaní zapojiť sa do európskych inciatív a súťaží, ktoré v spolupráci s Európskou komisiou na Slovensku organizuje NA. Čítať viac.

Ako komunikovať o Vašom projekte:
Snímka obrazovky (49)
Logá na stiahnutie:
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Disclaimer:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.

Informačné nástroje

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. 

Čítať viac

OLS - Online jazyková podpora

Webová stránka, ktorá monitoruje dopad mobility na jazykové zručnosti, podporou jazykovej prípravy a zvýšenie kvality mobility. 

Čítať viac

Školské vzdelávanie

2024

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2023

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 222 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 73 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 250 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]

Odborné vzdelávanie a príprava

2024

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2023

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 222 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 73 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 250 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]

Vzdelávanie dospelých

2024

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2023

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 222 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 73 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 250 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]

Vysokoškolské vzdelávanie

2023

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

 • Príloha 1 – Opis akcie a odhadovaný rozpočet na akciu (zasiela NA)
 • Príloha 2 – Pravidlá uplatňované na oprávnené náklady [SK, pdf, 295 KB]
 • Príloha 3 – Uplatňované sadzby [SK, pdf, 213 KB]
 • Príloha 4 – Formuláre o pristúpení (v relevantných prípadoch)
 • Príloha 5 – Osobitné pravidlá (zasiela NA)
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [EN, docx, 116 KB]
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi:
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • b) Mobilita zamestnancov
 • Príručka monitoringu ECHE [EN, pdf, 993 KB]
 • Príručka pre vysoké školy [EN, pdf, 1 MB]
 • Pomocný prehľad možností študentských grantov [SK, pdf, 137 KB]
 • Administratívna príručka KA131 [SK, pdf, 654 KB]
 • Formulár pravidelnej správy [SK, xlsx, 44 KB]
 • Inštrukcie k vypĺňaniu pravidelnej správy [SK, pdf, 197 KB]

Medzinárodná kreditová mobilita (KA171)

 • Príloha 1 - opis akcie a odhadovaný rozpočet na akciu (zasiela NA)
 • Príloha 2 - Pravidlá uplatňované na oprávnené náklady [SK, pdf, 285 KB]
 • Príloha 3 - Uplatňované sadzby [SK, pdf, 217 KB]
 • Príloha 4 - Formuláre o pristúpení (v relevantných prípadoch)
 • Príloha 5 - Osobitné pravidlá (zasiela NA)
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [EN, docx, 116 KB]
 • Príručka pre ICM mobility [EN, pdf, 1 MB]
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi:
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 104 KB]
   • Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 67 KB]
   • Program mobility - výučba [EN, docx, 64 KB]
   • Program mobilít - školenia [EN, docx, 62 KB]
 • Príručka monitoringu ECHE [EN, pdf, 993 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

2022

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

Medzinárodná kreditová mobilita (KA171)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 446 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá SK [SK, pdf, 270 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky SK [SK, pdf, 192 KB]
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [EN, docx, 116 KB]
 • Príručka pre ICM mobility [EN, pdf, 2 MB]
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi
 • Formulár priebežnej správy [SK, xlsx, 59 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 210 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 78 KB]

2021

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 627 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 319 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 244 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzory
   • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 179 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 159 KB]
   • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 52 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 181 KB]
   • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 101 KB]
   • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 179 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu priebežnej správy [SK, pdf, 280 KB]
 • Formulár priebežnej správy – textová časť (A) [SK, docx, 78 KB]
 • Formulár priebežnej správy – dátová časť (B) [SK, xlsx, 119 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 285 KB]