Dokumenty

Všeobecné

 • Oprávnené inštitúcie v oblasti školského vzdelávania [ SK, pdf, 183 KB ]
 • Oprávnené inštitúcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy [ SK, pdf, 205 KB ],
 • Oprávnené inštitúcie v oblasti vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [ SK, pdf, 213 KB ].
 • Rozpočet [ SK, pdf, 147 KB ]
 • Harmonogram výzvy [ SK, pdf, 132 KB ]
 • Výpočet grantov – akreditované projekty KA1 – Školské vdelávanie [ SK, pdf, 227 KB ]
 • Výpočet grantov – akreditované projekty KA1 – Odborné vzdelávanie a príprava [ SK, pdf, 211 KB ]
 • Výpočet grantov – akreditované projekty KA1 – Vzdelávanie dospelých [ SK, pdf, 227 KB ]
 • Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o špeciálny grant [ SK, pdf, 135 KB ]
 • Prihláška [ SK, pdf, 352 KB ]
 • Metodický prístup k skupinám s nedostatkom príležitostí vo vysokoškolskom vzdelávaní (minimálne požiadavky) [ SK, pdf, 266 KB ]

KA1

KA2

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne.

Online formuláre

KA1 (vzory prihlášok)

KA2 (vzory prihlášok)

 • Malé partnerstvá odborné vzdelávanie a príprava – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá školské vzdelávanie – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá vzdelávanie dospelých – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá Mládež – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá odborné vzdelávanie a príprava – KA220 [ EN, pdf, 145 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá školské vzdelávanie – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá vzdelávanie dospelých – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá vysokoškolské vzdelávanie – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá Mládež – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]