Dokumenty

VÝZVA 2024

 • Oprávnené inštitúcie v sektore školského vzdelávania [SK, pdf, 242 KB]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore odborného vzdelávania a prípravy [SK, pdf, 263 KB]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [SK, pdf, 287 KB]

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne. 

VÝZVA 2023

 • Oprávnené inštitúcie v sektore školského vzdelávania [SK, pdf, 228 KB]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore odborného vzdelávania a prípravy [SK, pdf, 253 KB]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [SK, pdf, 248 KB]

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne. 

VÝZVA 2022

 • Oprávnené inštitúcie v sektore školského vzdelávania [ SK, pdf, 183 KB ]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore odborného vzdelávania a prípravy [ SK, pdf, 205 KB ],
 • Oprávnené inštitúcie v sektore vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [ SK, pdf, 213 KB ].
 • Predbežný rozpočet KA171 pre Slovenskú republiku na rok 2022 [ SK, pdf, 437 KB ]
 • Príručka pre vysoké školy ku KA171, verzia január 2022 [ SK, pdf, 1174 KB ]

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne.

Online formuláre

 

Kľúčová akcia 1 (vzory žiadostí)

 • Akreditované projekty mobility – školské vzdelávanie – KA121 [ EN, pdf, 118 KB ]
 • Akreditované projekty mobility – odborné vzdelávanie a príprava – KA121 [ EN, pdf, 119 KB ]
 • Akreditované projekty mobility – vzdelávanie dospelých – KA121 [ EN, pdf, 118 KB ]
 • Akreditácia pre konzorciá pre mobilitu – vysokoškolské vzdelávanie – KA130 [ EN, pdf, 102 KB ]
 • Akreditované projekty mobility – mládež – KA151 [ EN, pdf, 126 KB ]
 • Krátkodobé projekty mobility – školské vzdelávanie – KA122 [ EN, pdf, 140 KB ]
 • Krátkodobé projekty mobility – odborné vzdelávanie a príprava – KA122 [ EN, pdf, 140 KB ]
 • Krátkodobé projekty mobility – vzdelávanie dospelých – KA122 [ EN, pdf, 140 KB ]
 • Projekt mobility podporený z fondov pre vnútorné politiky – vysokoškolské vzdelávanie – KA131 [ EN, pdf, 149 KB ]
 • Projekt mobility podporený z fondov pre vonkajšie politiky – vysokoškolské vzdelávanie – KA171 [ EN, pdf, 151 KB ]
 • Projekty mobility mladých ľudí – mládež – KA152 [ EN, pdf, 151 KB ]
 • Projekty mobility pracovníkov – mládež – KA153 [ EN, pdf, 151 KB ]
 • Aktivity zamerané na participáciu mládeže – mládež – KA154 [ EN, pdf, 151 KB ]

 

Kľúčová akcia 2 (vzory žiadostí)

 • Malé partnerstvá – školské vzdelávanie – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá – odborné vzdelávanie a príprava – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá – vzdelávanie dospelých – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá – mládež – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá – školské vzdelávanie – KA220 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá – odborné vzdelávanie a príprava – KA220 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá – vzdelávanie dospelých – KA220 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá – vysokoškolské vzdelávanie – KA220 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá – mládež – KA220 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Príručka pre hodnotiteľov [EN, pdf]

VÝZVA 2021

Vzhľadom na to, že momentálne nie sú v platnosti žiadne protipandemické opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, neplatia žiadne usmernenia týkajúce sa realizácie projektov Erasmus+. Ak žiadate o zmenu v projekte, prosíme, urobte tak formou žiadosti o zmenu.

 • Oprávnené inštitúcie v sektore školského vzdelávania [ SK, pdf, 183 KB ]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore odborného vzdelávania a prípravy [ SK, pdf, 205 KB ],
 • Oprávnené inštitúcie v sektore vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [ SK, pdf, 213 KB ].
 • Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o špeciálny grant [ SK, pdf, 135 KB ]
 • Prihláška [ SK, pdf, 352 KB ]
 • Metodický prístup k skupinám s nedostatkom príležitostí vo vysokoškolskom vzdelávaní (minimálne požiadavky) [ SK, pdf, 266 KB ]
 • Žiadosť vysokej školy o špeciálne granty[ SK, xlxs, 68 KB ]

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne.

Online formuláre

KA1 (vzory prihlášok)

KA2 (vzory prihlášok)

 • Malé partnerstvá odborné vzdelávanie a príprava – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá školské vzdelávanie – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá vzdelávanie dospelých – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Malé partnerstvá Mládež – KA210 [ EN, pdf, 112 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá odborné vzdelávanie a príprava – KA220 [ EN, pdf, 145 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá školské vzdelávanie – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá vzdelávanie dospelých – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá vysokoškolské vzdelávanie – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Kooperačné partnerstvá Mládež – KA220 [ EN, pdf, 144 KB ]
 • Príručka pre hodnotiteľov [EN, pdf]