Kontakty

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry (NA). Na Slovensku fungujú tieto dve národné agentúry:

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SK01)

IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (SK02)