Výzva 2022

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

  • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
  • činnosti s účasťou mládeže;
  • DiscoverEU – akcia pre začlenenie;
  • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

  • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
  • partnerstvá pre excelentnosť;
  • partnerstvá pre inovácie;
  • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu;
  • európske neziskové športové podujatia.

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.