Chcem podať projekt

Kto môže podať projekt

Školy a vzdelávacie inštitúcie

Inštitúcie, ktoré poskytujú všeobecné alebo odborné vzdelávanie na akejkoľvek úrovni od predškolského cez vyššie až po vzdelávanie dospelých. Vzdelávanie v rámci projektov je určené pre žiakov, študentov a zamestnancov týchto inštitúcií.

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie sa do programu môžu zapojiť verejnými vzdelávacími aktivitami (zlepšenie metodiky, príprava online nástrojov a pod.), ktoré riešia spoločný problém vo viacerých krajinách. Napríklad zlepšenie enviromentálnej výchovy na školách.

Firmy a podniky

Malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do programu Erasmus+ ako odborní experti. V rámci projektu nastavia tréningové moduly, ktoré budú vzdelávať študentov a pripravia ich pre prácu v danom sektore.

Mestá, obce a vyššie územné celky

V spolupráci s inými krajinami je možné pripraviť a otestovať kurz alebo modul potrebný na vzdelávanie zamestnancov, prípadne verejnosti. Samotné vzdelávanie prebieha už mimo projektu Erasmus+.

Čo pre mňa Erasmus+ ponúka?

Dočítajte sa o možnostiach v rámci Vášho sektora viac v týchto brožúrach.

Vzdelávanie dospelých

Školské vzdelávanie

Odborné vzdelávanie a príprava

Pred podaním projektovej žiadosti

Ako žiadajúca organizácia o grant budete na vyplnenie a podanie žiadosti potrebovať vytvorenie účtu EU Login. Zároveň každá organizácia, ktorá sa chce do programu Erasmus+ zapojiť, musí disponovať číslom OID, ktoré získa registráciou v tzv. Registri organizácií. Návod spolu s odkazmi na videoinštrukcie k vytvoreniu EU Login a čísla OID  nájdete v tomto jednoduchom dokumente.

Prečítajte si Sprievodcu programom Erasmus+. Skontrolujte, či je Váš subjekt v súlade s kritériami Programu a či prihláška spĺňa konkrétne priority, kritériá a podmienky na udelenie grantu (prečítajte si tiež časť C príručky a Národné priority v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy).

Prihlášku je potrebné vyplniť online. Mala by byť vyplnená jasne a stručne. Uistite sa, že myšlienka vyjadrená vo formulári popisuje jasné riešenie potreby Vašej inštitúcie alebo konzorcia a prijímateľov grantov.

Skontrolujte si termíny, nenechávajte si vyplnenie prihlášky na poslednú chvíľu. Urobte to s časovým predstihom, aby ste mali dostatok času na kontrolu a odoslanie. Akceptované budú iba žiadosti podané elektronicky v požadovanom termíne.

V prípade, že typ prihlášky, ktorý hľadáte, sa na portáli nenachádza, informujte sa v národnej agentúre erasmusplus@saaic.sk alebo iuventa@iuventa.sk. Ak ste počas vypĺňania prihlášky natrafili na technický problém, kontaktuje helpdesk@saaic.sk.

Akreditácie na Erasmus

Chcete sa pravidelne zúčastňovať programu Erasmus+? Ak áno, zapojte sa do procesu akreditácie na Erasmus. Uľahčí to Vaše plánovanie a získate zjednodušený prístup k financovaniu. Akreditácie sa získavajú samostatne pre každú oblasť vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Popri akreditácii na Erasmus sa môžete zapojiť do programu aj týmito spôsobmi:
• požiadajte o krátky projekt v kľúčovej akcii 1
• pridajte sa k existujúcemu konzorciu pre mobilitu
• staňte sa hostiteľom účastníkov zo zahraničnej partnerskej organizácie

Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie

Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) oprávňuje vysoké školy žiadať o projekty v programe Erasmus+.

Erasmus kódNázov organizácie Ulica Mesto
SK BANSKA01Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciNárodná 12Banská Bystrica
SK BANSKA02Akadémia umení v Banskej BystriciJána Kollára 22Banská Bystrica
SK BANSK-S01Hudobná a umelelcká akadémia Jána Albrechta Banská ŠtiavnicaBotanická 354/2Banská Štiavnica
SK BRATISL01Slovenská technická univerzita v BratislaveVazovova 5Bratislava
SK BRATISL02Univerzita Komenského v BratislaveP.O.BOX 440, Šafárikovo námestie 6Bratislava
SK BRATISL03Ekonomická univerzita v BratislaveDonozemská cesta 1Bratislava
SK BRATISL04Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveHviezdoslavovo nám. 18Bratislava
SK BRATISL05Vysoká škola múzických umení v BratislaveVentúrska 3Bratislava
SK BRATISL06Akadémia Policajného zboru v BratislaveSklabinská 1Bratislava
SK BRATISL08Paneurópska vysoká školaTomášikova 20Bratislava
SK BRATISL11Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveLimbova 12Bratislava
SK BRATISL12Bratislavská medzinarodná škola liberálnych štúdiíGrösslingova 53Bratislava
SK BRATISL13Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveFurdekova 16Bratislava
SK DUBNICA01Vysoká škola DTIDukelská štvrť 1404/613Dubnica Nad Váhom
SK KOMARNO01Univerzita J. SelyehoBratislavská cesta 3822Komárno
SK KOSICE01Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachKomenského 73Košice
SK KOSICE02Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŠrobárova 2Košice
SK KOSICE03Technická univerzita v KošiciachLetná 9Košice
SK KOSICE05Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s. r.o.Košťova 1Košice
SK LIPTOV01Akadémia ozbrojených síl Generála M. R. ŠtefánikaDemänová 393Liptovský Mikuláš
SK NITRA01Univerzita Konštantína Filozofa v NitreTrieda Andreja Hlinku 1Nitra
SK NITRA02Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreTrieda Andreja Hlinku 2Nitra
SK PRESOV01Prešovská univerzita v PrešoveUl. 17. novembra 15Prešov
SK PRESOV02Vysoka skola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešoveDuchnovičovo námestie 1Prešov
SK RUZOMBE01Katolícka univerzita v RužomberkuHrabovská cesta 1ARužomberok
SK SLADKOV01Vysoká škola DanubiusFučíkova 269Sládkovičovo
SK TRENCIN01Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŠtudentská 2Trenčín
SK TRENCIN02Vysoká škola manažmentuPanónska cesta 17Trenčín
SK TRNAVA01Trnavská univerzita v TrnaveHornopotočná 23Trnava
SK TRNAVA02Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveNám. J. Herdu 2Trnava
SK ZILINA01Žilinská univerzita v ŽilineUniverzitná 8215/1Žilina
SK ZVOLEN01Technická univerzita vo ZvoleneT. G. Masaryka 24Zvolen

Vyhľadanie projektových partnerov v EÚ

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Nástroj/webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+.

eTwinning

Najväčšia európska platforma pre virtuálnu spoluprácu škôl, bezpečný priestor na komunikáciu, zdieľanie, disemináciu a kontinuálne vzdelávanie.

School Education Gateway

Platforma s ponukou príležitostí na vzdelávacie aktivity, vyhľadanie projektových partnerov, zdroj materiálov a informácií.

EPALE

Otvorená európska komunita odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých – pedagógov a školiteľov, pracovníkov poskytujúcich poradenské a podporné služby, výskumníkov, akademických pracovníkov a tvorcov politík.

Kedy a ako podať projektovú žiadosť?