Centralizované akcie

Centralizované akcie sú projekty, ktoré sú koordinované Výkonnou agentúrou pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálny sektor sídliacou v Bruseli (EACEA). Prihlášky sa podávajú do EACEA. Projekty sú zamerané na dosiahnutie systémového vplyvu v európskom meradle a v rôznych tematických alebo geografických kontextoch. V závislosti od akcie je možné spolupracovať ako s krajinami EÚ, ale aj tretími krajinami pridruženými alebo nepridruženými k programu Erasmus+.

Školské vzdelávanie

Odborné vzdelávanie a príprava

Vysokoškolské vzdelávanie

Vzdelávanie dospelých

Medzisektorové priority

Informačné webináre:

 • Učiteľské akadémie Erasmus+  (ZÁZNAM Z WEBINÁRA)
   • Úvod – CZELO & SAAIC (PREZENTÁCIA)
   • Učiteľské akadémie – Tapio Säävälä, Európska komisia (PREZENTÁCIA)
   • Príklad dobrej praxe: digital TA – Jiří Kropáč, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (PREZENTÁCIA)
   • Funding and Tenders Opportunities Portal (PREZENTÁCIA)
 • Centrá excelentnosti OVP (ZÁZNAM Z WEBINÁRA)
   • Centrá excelentnosti OVP – Lucie Münchová, CZELO (PREZENTÁCIA)
   • Príklad dobrej praxe: European Platform for Urban Greening – Ivana Dobešová, VOŠ a SZeŠ Benešov, Česká republika (PREZENTÁCIA)
   • Funding and Tenders Opportunities Portal (PREZENTÁCIA)
 • Aliancie pre inovácie (ZÁZNAM Z WEBINÁRA)
   • Aliancie pre inovácie – Andrea Vojtková, Veronika Haberlandová (PREZENTÁCIA)
   • Príklad dobrej praxe: Strategic Erasmus Projects In The Automotive Skills Agenda, Jakub Štolfa, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (PREZENTÁCIA)
   • Funding and Tenders Opportunities Portal (PREZENTÁCIA)

Central European Joint Infoday:

 • VIAC INFORMÁCIÍ o centralizovaných akciách v sektore vysokoškolského vzdelávania
  • Erasmus Mundus (Joint Masters and Design Measures)
  • Capacity Building in Higher Education
  • Jean Monnet (Chairs, Modules, Centres of Excellence and Networks)
  • European Universities