Centralizované akcie

Centralizované akcie sú projekty, ktoré sú koordinované Výkonnou agentúrou pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálny sektor sídliacou v Bruseli (EACEA). Prihlášky sa podávajú do EACEA. Projekty sú zamerané na dosiahnutie systémového vplyvu v európskom meradle a v rôznych tematických alebo geografických kontextoch. V závislosti od akcie je možné spolupracovať ako s krajinami EÚ, ale aj tretími krajinami pridruženými alebo nepridruženými k programu Erasmus+.

Školské vzdelávanie

Odborné vzdelávanie a príprava

Vysokoškolské vzdelávanie

Vzdelávanie dospelých

Medzisektorové priority