TCA

Školiace a kooperačné aktivity, tzv. TCA (z angl. Training and Cooperation Activities), sú nástrojom národných agentúr na podporu plnenia cieľov a priorít programu Erasmus+. Cieľom je priniesť pridanú hodnotu a vyššiu kvalitu pri celkovej implementácii programu, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu programu na systémovej úrovni. Školiace a kooperačné aktivity organizujú národné agentúry v krajinách programu pre všetky sektory vzdelávania, pričom cieľové skupiny a témy sú rôznorodé. TCA aktivity môžu byť kontaktné semináre, tematické semináre alebo študijné návštevy.

Aktuálne ponuky TCA

Initial teacher education
  • 30. októbra 2023
  • Belehrad, Srbsko
Inclusion across Europe
  • 16. novembra 2023
  • Belehrad, Srbsko
Central European Joint Infodays 2023
  • 4. decembra 2023
  • Viedeň, Rakúsko

Záverečné správy

Formulár záverečnej správy pre fyzické TCA aktivity (klik pre stiahnutie)

Formulár záverečnej správy pre online TCA aktivity (klik pre stiahnutie)