Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

24. novembra 2021 bola zverejnená Výzva 2022, ktorá ponúka nové príležitosti na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Európska Komisia robí program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity inkluzívnejšími

V piatok 22. októbra 2021 prijala Európska Komisia rámec opatrení na zvýšenie inkluzívnosti a rozmanitosti programov Erasmus+ a pre Európsky zbor solidarity na obdobie 2021 – 2027. Opatrenia napĺňajú záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej podstatne posilniť oba programy, a to nielen tým, že umožnia oveľa väčšiemu počtu ľudí možnosť vzdelávania alebo dobrovoľníctva v inej krajine, ale najmä osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

„Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš!“ Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Súťaž Európska značka pre jazyky koordinuje Európska komisia a na Slovensku už tradične vyhlasuje výzvu v rámci tejto súťaže SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Do súťaže sa môžu prihlásiť organizácie pôsobiace vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže.

#ErasmusDays 2021: Začíname!

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej  iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Predstavujeme Vám 5. ročník obľúbenej iniciatívy #ErasmusDays, ktorý bude zameraný na nový program Erasmus+ 2021 – 2027.

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania.

20. mája 2021 schválili Európsky parlament a Rada Európskej únie Nariadenie (EÚ) č. 2021/817, ktoré definitívne stanovuje ciele programu  Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Schválil sa ním rozpočet na príslušné obdobie, formy financovania zo strany EÚ a pravidlá ich poskytovania. Zároveň sa zrušilo Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, ktorým bol pôvodne zadefinovaný program Erasmus+.

Konečná podoba nového programu Erasmus+ bola schválená aj Europarlamentom

Konečnú podobu fungovania nového programu Erasmus+ schválili v utorok 18. mája 2021 aj poslanci Európskeho parlamentu (EP). Bol potvrdený rozpočet v celkovej výške vyše 28 miliárd eur na sedemročné obdobie a jeho štyri hlavné priority.

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021, ktorá bola zverejnená 25. marca 2021, poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch?

Program, pre ktorý bol doposiaľ zo zdrojov Európskej Únie vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických či odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Čo teda prinesie nový Erasmus+ už v tomto roku?