Európske univerzity: ďalší úspech slovenských vysokých škôl

Európske univerzity predstavujú inštitucionálnu spoluprácu vysokých škôl v 35 európskych krajinách. Táto iniciatíva sa zameriava na dlhodobú spoluprácu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, vďaka ktorej môžu európske univerzity zvyšovať kvalitu a rozsah vzdelávania v celej Európe. Súčasťou Európskych univerzít bolo doteraz 5 slovenských vysokých škôl a tento rok sa k nim pridávajú ďalšie 3 školy zo Slovenska. Okrem Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity v Košiciach sa do tejto iniciatívy úspešne zapája aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave a Žilinská univerzita v Žiline. Vysokým školám želáme veľa úspechov s ich alianciami EMERGE, KreativEU a PIONEER.

Zapojte sa do súťaže Európska značka pre jazyky

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spúšťa výzvu na zapojenie sa do súťaže Európska značka pre jazyky (ELL). Európska komisia koordinuje iniciatívu Európska značka pre jazyky už od roku 1998. Jedným z hlavných cieľov tejto iniciatívy je zviditeľnenie a ocenenie inovačných projektov a iniciatív v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania. Zameriava sa nielen na vyučovanie cudzích jazykov, na vyučovanie v posunkovom jazyku a Braillovom písme, ale aj na vyučovanie slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov a migrantov.

20 rokov programu Erasmus Mundus

Erasmus Mundus sa realizuje od roku 2004 s cieľom zvýšiť príťažlivosť a excelentnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania a prilákať talenty do Európy. Jeho 20. výročie oslavujeme už ako súčasť jedinečného vzdelávacieho programu Erasmus+. Konferencia k tomuto významnému míľniku ukázala príbeh líderky Sristi KC z Nepálu. Sristi sa venovala tancu a po nehode stratila ako 16-ročná zrak. Štipendium Erasmus Mundus jej umožnilo absolvovať medzinárodný magisterský študijný program Choreomundus o tanečnej praxi, vedomostiach a dedičstve, realizovaný konzorciom z Nórska, Francúzska a Maďarska. Tento mimoriadny zážitok jej úplne zmenil život a dnes ukazuje cestu mnohým ďalším.

Výzva 2024 pre program Erasmus+

Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+. Výzva 2024 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+. Rozpočet vyčlenený na túto výzvu je 3 681,76 miliónov eur a predstavuje zvýšenie oproti výzve 2023. Slovenské národné agentúry programu Erasmus+ budú mať k dispozícii rozpočet v hodnote 55,4 miliónov eur. 

Do ErasmusDays 2023 sa zapojil rekordný počet organizácií

V druhom októbrovom týždni sa už siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Organizácie, ktoré sa zapojili do ErasmusDays, mali možnosť zviditeľniť sa na medzinárodnej mape podujatí a oslavovať tak spolu s ostatnými krajinami. Svojimi podujatiami mohli prezentovať úspechy a inšpirovať organizácie a jednotlivcov, ktorí s programom Erasmus+ ešte nemajú skúsenosť.

Európska cena za inovatívne vzdelávanie – víťazi roku 2023

Európska komisia zverejnila výsledky iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA). Táto súťaž sa koná od roku 2021 a jej cieľom je zameranie sa na inovatívne vzdelávacie postupy zavedené učiteľmi a učiteľkami v jednotlivých európskych krajinách. EITA oceňuje úspechy škôl, identifikuje výnimočné vzdelávacie systémy a podporuje medzinárodnú spoluprácu vyučujúcich.

EURÓPSKA KOMISIA ZVEREJNILA VÝSLEDKY VÝZVY PRE INICIATÍVU EURÓPSKE UNIVERZITY V PROGRAME ERASMUS+

Do výzvy 2023 sa úspešne zapojilo aj 5 slovenských vysokých škôl: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzity v Bratislave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita v Košiciach.

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2023

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) spúšťa výzvu na zapojenie sa do súťaže Európska značka pre jazyky (ELL).

OBMEDZENIE SPOLUPRÁCE A FINANČNEJ PODPORY PRE MAĎARSKÉ UNIVERZITY ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE

Viac ako 30 vysokoškolských a kultúrnych inštitúcií v Maďarskej republike, vrátane 21 vysokých škôl, bolo vylúčených z financovania v rámci programov Horizont Európa a Erasmus+ v dôsledku pretrvávajúcich obáv z porušovania zásad právneho štátu v krajine.

Adventný koncert v Košiciach: Záver osláv 35. výročia programu Erasmus+ 

12. decembra 2022 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) zorganizovala Adventný koncert v Košiciach, posledné podujatie spojené s oslavami 35. výročia programu Erasmus+ na Slovensku a zároveň odovzdania cien výhercom súťaží.

Výzva 2023 pre program Erasmus+
23.11.2022 – Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ (EAC/A10/2022). V Slovenskej republike je program Erasmus+ implementovaný národnými agentúrami SAAIC (v sektoroch vzdelávania a odbornejprípravy) a NIVAM (v sektoroch mládeže a športu).

Máme za sebou ďalší ročník Erasmus Days
13. – 15. októbra 2022 sa už šiestykrát konala medzinárodná akcia Erasmus Days. Slovensko bolo súčasťou tejto iniciatívy aj tento rok a koordináciu zapojených organizácií zabezpečila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC).

Európske univerzity – Výzva 2023
Európska komisia spúšťa už štvrtú výzvu pre Aliancie Európskych univerzít v programe Erasmus+, s rozpočtom 384 miliónov eur.

KONFERENCIA – 35 ROKOV ERASMUS: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH

22. septembra 2022 sa v centre Bratislavy konala slávnostná konferencia pri príležitosti osláv 35. výročia od založenia programu Erasmus+ s názvom 35 rokov Erasmus: úspešný príbeh organizovaná Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM).

Štyri slovenské školy získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2022

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu po druhýkrát vybrala inšpiratívne slovenské školy, ktoré získajú prestížne ocenenie v rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA).

Erasmus oslavuje 35 rokov (1987 – 2022)

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe. Tento rok slávi Erasmus+ 35. výročie a pri tejto príležitosti sa 22.9.2022 uskutoční slávnostná konferencia 35 rokov Erasmus: úspešný príbeh, po ktorej bude nasledovať verejné podujatie s kultúrnym programom na Hviezdoslavovom námestí.

Zapojte sa do 20. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Európska značka pre jazyky je iniciatíva zameraná na podporu jazykového vzdelávania, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia. ELL je otvorená pre všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

#ErasmusDays je späť!

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu aj tento rok na Slovensku koordinuje európsku iniciatívu pod značkou Erasmus Days. Trojdňové oslavy obľúbeného programu sa uskutočnia 13. – 15. októbra 2022.

Boli ste už vo svete na skusy? Natočte video o svojich zážitkoch a vyhrajte cestovanie po Európe.

7.3.2022: Program Erasmus+ oslavuje tento rok 35. výročie. Ako sa za ten čas zmenil? Stáva sa inkluzívnejším, podporuje environmentálnu  udržateľnosť, digitalizáciu a aktívnejšiu európsku generáciu. Pri tejto príležitosti Európska komisia vyhlásila šiesty ročník Európskeho týždňa
odborných zručností, ktorý je zameraný na Prechod na ZELENÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU. Bude sa konať v týždni 16. – 20. mája 2022. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje pri tejto príležitosti národnú súťaž „Túlavá
palica“.

Konferencia Vízie Erasmus+ otvorila 35. rok programu

1.2.2022: SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ zorganizovali 28. januára 2022 medzinárodnú online konferenciu Vízie Erasmus+.

Konferencia Vízie Erasmus+ – Ako zo škôl a inštitúcií v oblasti mládeže vybudovať moderné a trendy organizácie?

28.1.2022: Konferencia Vízie Erasmus+ sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a pracujú na tom, aby na Slovensku fungovalo inovatívne formálne a neformálne vzdelávanie.

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

24. novembra 2021 bola zverejnená Výzva 2022, ktorá ponúka nové príležitosti na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Európska Komisia robí program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity inkluzívnejšími

V piatok 22. októbra 2021 prijala Európska Komisia rámec opatrení na zvýšenie inkluzívnosti a rozmanitosti programov Erasmus+ a pre Európsky zbor solidarity na obdobie 2021 – 2027. Opatrenia napĺňajú záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej podstatne posilniť oba programy, a to nielen tým, že umožnia oveľa väčšiemu počtu ľudí možnosť vzdelávania alebo dobrovoľníctva v inej krajine, ale najmä osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

„Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš!“ Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Súťaž Európska značka pre jazyky koordinuje Európska komisia a na Slovensku už tradične vyhlasuje výzvu v rámci tejto súťaže SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Do súťaže sa môžu prihlásiť organizácie pôsobiace vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže.

#ErasmusDays 2021: Začíname!

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej  iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Predstavujeme Vám 5. ročník obľúbenej iniciatívy #ErasmusDays, ktorý bude zameraný na nový program Erasmus+ 2021 – 2027.

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania.

20. mája 2021 schválili Európsky parlament a Rada Európskej únie Nariadenie (EÚ) č. 2021/817, ktoré definitívne stanovuje ciele programu  Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Schválil sa ním rozpočet na príslušné obdobie, formy financovania zo strany EÚ a pravidlá ich poskytovania. Zároveň sa zrušilo Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, ktorým bol pôvodne zadefinovaný program Erasmus+.

Konečná podoba nového programu Erasmus+ bola schválená aj Europarlamentom

Konečnú podobu fungovania nového programu Erasmus+ schválili v utorok 18. mája 2021 aj poslanci Európskeho parlamentu (EP). Bol potvrdený rozpočet v celkovej výške vyše 28 miliárd eur na sedemročné obdobie a jeho štyri hlavné priority.

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021, ktorá bola zverejnená 25. marca 2021, poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch?

Program, pre ktorý bol doposiaľ zo zdrojov Európskej Únie vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických či odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Čo teda prinesie nový Erasmus+ už v tomto roku?