OBMEDZENIE SPOLUPRÁCE A FINANČNEJ PODPORY PRE MAĎARSKÉ UNIVERZITY ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE

Viac ako 30 vysokoškolských a kultúrnych inštitúcií v Maďarskej republike, vrátane 21 vysokých škôl, bolo vylúčených z financovania v rámci programov Horizont Európa a Erasmus+ v dôsledku pretrvávajúcich obáv z porušovania zásad právneho štátu v krajine.

Adventný koncert v Košiciach: Záver osláv 35. výročia programu Erasmus+ 

12. decembra 2022 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) zorganizovala Adventný koncert v Košiciach, posledné podujatie spojené s oslavami 35. výročia programu Erasmus+ na Slovensku a zároveň odovzdania cien výhercom súťaží.

Výzva 2023 pre program Erasmus+
23.11.2022 – Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ (EAC/A10/2022). V Slovenskej republike je program Erasmus+ implementovaný národnými agentúrami SAAIC (v sektoroch vzdelávania a odbornejprípravy) a NIVAM (v sektoroch mládeže a športu).

Máme za sebou ďalší ročník Erasmus Days
13. – 15. októbra 2022 sa už šiestykrát konala medzinárodná akcia Erasmus Days. Slovensko bolo súčasťou tejto iniciatívy aj tento rok a koordináciu zapojených organizácií zabezpečila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC).

Európske univerzity – Výzva 2023
Európska komisia spúšťa už štvrtú výzvu pre Aliancie Európskych univerzít v programe Erasmus+, s rozpočtom 384 miliónov eur.

KONFERENCIA – 35 ROKOV ERASMUS: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH

22. septembra 2022 sa v centre Bratislavy konala slávnostná konferencia pri príležitosti osláv 35. výročia od založenia programu Erasmus+ s názvom 35 rokov Erasmus: úspešný príbeh organizovaná Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM).

Štyri slovenské školy získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2022

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu po druhýkrát vybrala inšpiratívne slovenské školy, ktoré získajú prestížne ocenenie v rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA).

Erasmus oslavuje 35 rokov (1987 – 2022)

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe. Tento rok slávi Erasmus+ 35. výročie a pri tejto príležitosti sa 22.9.2022 uskutoční slávnostná konferencia 35 rokov Erasmus: úspešný príbeh, po ktorej bude nasledovať verejné podujatie s kultúrnym programom na Hviezdoslavovom námestí.

Zapojte sa do 20. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Európska značka pre jazyky je iniciatíva zameraná na podporu jazykového vzdelávania, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia. ELL je otvorená pre všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

#ErasmusDays je späť!

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu aj tento rok na Slovensku koordinuje európsku iniciatívu pod značkou Erasmus Days. Trojdňové oslavy obľúbeného programu sa uskutočnia 13. – 15. októbra 2022.

Boli ste už vo svete na skusy? Natočte video o svojich zážitkoch a vyhrajte cestovanie po Európe.

7.3.2022: Program Erasmus+ oslavuje tento rok 35. výročie. Ako sa za ten čas zmenil? Stáva sa inkluzívnejším, podporuje environmentálnu  udržateľnosť, digitalizáciu a aktívnejšiu európsku generáciu. Pri tejto príležitosti Európska komisia vyhlásila šiesty ročník Európskeho týždňa
odborných zručností, ktorý je zameraný na Prechod na ZELENÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU. Bude sa konať v týždni 16. – 20. mája 2022. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje pri tejto príležitosti národnú súťaž „Túlavá
palica“.

Konferencia Vízie Erasmus+ otvorila 35. rok programu

1.2.2022: SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ zorganizovali 28. januára 2022 medzinárodnú online konferenciu Vízie Erasmus+.

Konferencia Vízie Erasmus+ – Ako zo škôl a inštitúcií v oblasti mládeže vybudovať moderné a trendy organizácie?

28.1.2022: Konferencia Vízie Erasmus+ sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a pracujú na tom, aby na Slovensku fungovalo inovatívne formálne a neformálne vzdelávanie.

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

24. novembra 2021 bola zverejnená Výzva 2022, ktorá ponúka nové príležitosti na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Európska Komisia robí program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity inkluzívnejšími

V piatok 22. októbra 2021 prijala Európska Komisia rámec opatrení na zvýšenie inkluzívnosti a rozmanitosti programov Erasmus+ a pre Európsky zbor solidarity na obdobie 2021 – 2027. Opatrenia napĺňajú záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej podstatne posilniť oba programy, a to nielen tým, že umožnia oveľa väčšiemu počtu ľudí možnosť vzdelávania alebo dobrovoľníctva v inej krajine, ale najmä osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

„Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš!“ Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Súťaž Európska značka pre jazyky koordinuje Európska komisia a na Slovensku už tradične vyhlasuje výzvu v rámci tejto súťaže SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Do súťaže sa môžu prihlásiť organizácie pôsobiace vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže.

#ErasmusDays 2021: Začíname!

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej  iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Predstavujeme Vám 5. ročník obľúbenej iniciatívy #ErasmusDays, ktorý bude zameraný na nový program Erasmus+ 2021 – 2027.

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania.

20. mája 2021 schválili Európsky parlament a Rada Európskej únie Nariadenie (EÚ) č. 2021/817, ktoré definitívne stanovuje ciele programu  Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Schválil sa ním rozpočet na príslušné obdobie, formy financovania zo strany EÚ a pravidlá ich poskytovania. Zároveň sa zrušilo Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, ktorým bol pôvodne zadefinovaný program Erasmus+.

Konečná podoba nového programu Erasmus+ bola schválená aj Europarlamentom

Konečnú podobu fungovania nového programu Erasmus+ schválili v utorok 18. mája 2021 aj poslanci Európskeho parlamentu (EP). Bol potvrdený rozpočet v celkovej výške vyše 28 miliárd eur na sedemročné obdobie a jeho štyri hlavné priority.

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021, ktorá bola zverejnená 25. marca 2021, poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch?

Program, pre ktorý bol doposiaľ zo zdrojov Európskej Únie vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických či odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Čo teda prinesie nový Erasmus+ už v tomto roku?