SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala 4. – 5. novembra 2021 v Bratislave medzinárodný seminár na tému Inovácie s CLIL – Content and Language Integrated Learning. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehal seminár online. V rámci tohto tematického seminára sa podarilo spojiť učiteľov z trinástich európskych krajín, ktorí mohli zdieľať svoje skúsenosti s metódou CLIL a s Erasmus+.

V multikultúrnej Európe je viacjazyčnosť a podpora vzdelávania v tejto oblasti jednou z kľúčových priorít. Od roku 1998 organizuje Európska komisia súťaž Európska značka pre jazyky, ktorú na Slovensku už tradične vyhlasuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V období 2014 – 2020 bolo v rámci programu Erasmus+ financovaných viac ako 19 000 projektov zameraných na jazykové vzdelávanie.

Gymnázium Petra Pázmaňa v Nových Zámkoch získalo v minulosti túto cenu za inovatívnosť, inšpiratívnosť a kvalitu v oblasti jazykového vzdelávania. So Zuzanou Peternai, riaditeľkou gymnázia, sme sa rozprávali o tom, ako – aj z pohľadu bývalej Sokrates študentky – podporuje medzinárodné vzdelávanie na slovenskej škole a ako vníma jeho prínos pre študentov a kolegov.

V multikultúrnej Európe je viacjazyčnosť a podpora vzdelávania v tejto oblasti jednou z kľúčových priorít. Od roku 1998 organizuje Európska komisia súťaž Európska značka pre jazyky, ktorú na Slovensku už tradične vyhlasuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V období 2014 – 2020 bolo v rámci programu Erasmus+ financovaných viac ako 19 000 projektov zameraných na jazykové vzdelávanie.

Minulý rok toto ocenenie získala aj Akadémia vzdelávania Čadca o.z. Medzi jej študentov patria už takmer 10 rokov aj seniori. S Janou Krkoškovou, riaditeľkou akadémie, sme sa rozprávali o možnostiach a príležitostiach vo vzdelávaní seniorov, motiváciách zapojiť sa do súťaže Európska značka pre jazyky a o prínose tohto ocenenia pre ich prácu.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pripravila sériu príbehov mladých študentov, ktorí sa rozhodli využiť letný čas na získavanie nových zručností v rámci zahraničných stáží. V letnom čítaní pokračujeme príbehmi Jany Kamanovej z Talianska a Veroniky Talafovej z Nemecka.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pripravila sériu príbehov mladých študentov, ktorí sa rozhodli využiť letný čas na získavanie nových zručností v rámci zahraničných stáží. V letnom čítaní pokračujeme príbehom doktorandky v odbore biofyzika.

Sériu príbehov mladých študentov, ktorí sa rozhodli využiť tohtoročný letný čas na získanie nových zručností v rámci zahraničných stáží, prináša príjemné letné čítanie z dielne SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V tejto sérii pokračujeme príbehmi dvoch študentiek Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré si pre svoju stáž vybrali Českú republiku.

Už viac ako rok sa učíme žiť v obmedzeniach, ktoré nám priniesla pandémia Covid-19. Postupne sa stávame zodpovednejší k sebe i nášmu okoliu. Vďaka tomu je tu opäť príležitosť absolvovať zahraničné mobility v rámci programu Erasmus+. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pripravila sériu príbehov mladých študentov, ktorí sa rozhodli využiť letný čas na získavanie nových zručností v rámci zahraničných stáží. V tejto sérii letných príbehov Vám predstavíme ich motivácie vycestovať a koncom leta sa s nami študenti podelia o to, čo im ich stáž dala. Letné čítanie začíname príbehom budúcej učiteľky.