Chcem vycestovať

Kto sa môže mobility zúčastniť

Žiaci

Mobilita v oblasti školského vzdelávania:

. skupinová mobilita (min. 2 žiaci): 2 – 30 dní

. krátkodobá vzdelávacia mobilita: 10 – 29 dní

. dlhodobá vzdelávacia mobilita: 30 – 365 dní

Mladí učiaci sa

Registrované učebné/študijné odbory (platí aj pre čerstvých absolventov)

. krátkodobá mobilita: 10 – 89 dní
. dlhodobá mobilita: 90 – 365 dní
. účasť na súťažiach v zručnostiach: 1 – 10 dní

Študenti

. štúdium alebo stáž: 2 – 12 mesiacov

Doktorandi:

. krátkodobé štúdium / stáž: 5 – 30 dní
. dlhodobé štúdium / stáž: 2 – 12

Dospelí učiaci sa

Dospelí učiaci sa s nedostatkom príležitostí a s nižšou úrovňou zručností:

. skupinová mobilita (min. 2 učiaci sa): 2 – 30 dní
. individuálna mobilita: 2 – 30 dní

Mládež a šport

Podpora neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a aktivít zameraných najmä pre mládež s nedostatkom príležitostí.

Zamestnanci

Pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci
. pozorovanie pri práci: 2 – 60 dní
. vyučovanie / odborná príprava: 2 – 365 dní
. kurzy / odborná príprava: 2 – 30 dní

Zamestnanci VŠ
. výučba a odborná príprava: 2 – 60 dní

Program Erasmus + neposkytuje možnosť individuálnych žiadostí o mobilitu. Projekty mobility pripravujú pre svojich zamestnancov, žiakov a študentov školy a vzdelávacie inštitúcie.

Skúste Erasmus+ aj na vašej škole!

Príbehy Erasmus+

Inšpirujte sa rôznymi organizáciami a ich príbehmi v programe Erasmus+. 

Video podcast Erasmus+ inšpirácie

Pozrite sa na príbehy hostí, ktorí majú skúsenosti s programom Erasmus+. Všetky epizódy môže sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts.