Grant na špeciálne potreby

Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený na mobilitu v rámci Výzvy 2021. Požiadať o tento grant môžu študenti / zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami. Žiadosť o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov zasiela vysoká škola do 15. októbra.