Európsky rok zručností 2023

PREČO PRÁVE ZRUČNOSTI?

Podľa Európskej komisie dá práve Európsky rok zručností nový impulz celoživotnému vzdelávaniu, umožní ľuďom a spoločnostiam prispievať k ekologickým a digitálnym transformáciám, podporí inovácie a konkurencieschopnosť.

Pracovná sila so zručnosťami, po ktorých je dopyt, prispieva k udržateľnému rastu, vedie k väčšej inovácii a zlepšuje konkurencieschopnosť spoločností. Európsky rok zručností 2023 pomôže spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, riešiť nedostatok zručností v EÚ. Podporí spôsob myslenia rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie a pomôže ľuďom získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta.

Ekologické a digitálne transformácie otvárajú nové príležitosti pre ľudí a hospodárstvo EÚ.

Kvalifikovaní pracovníci budú mať lepšie pracovné príležitosti a plne sa zapoja do spoločnosti. To je kľúčové na zabezpečenie toho, aby bola zelená a digitálna transformácia sociálne spravodlivá.

NOVÝ IMPULZ PRE CELOŽIVOTNÉ UČENIE

Európsky rok zručností poskytne nový impulz na dosiahnutie sociálnych cieľov EÚ do roku 2030, aby sa aspoň 60 % dospelých každoročne vzdelávalo a aspoň 78 % bolo zamestnaných.

Iniciatíva tiež pomôže dosiahnuť ciele digitálneho kompasu do roku 2030, aby aspoň 80 % dospelých malo základné digitálne zručnosti a aby EÚ mala aspoň 20 miliónov zamestnaných IKT špecialistov.

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 4 z 10 dospelých a každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Ženy sú nedostatočne zastúpené v odboroch a štúdiách súvisiacich s technológiami, pričom iba 1 z 5 špecialistov na IKT a 1 z 3 absolventov vedy, techniky, inžinierstva a matematiky sú ženy.

  • 77% spoločností z EÚ uvádza ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami
  • Do roku 2030 by malo byť v EÚ zamestnaných až 20 miliónov IKT špecialistov
  • 60 % dospelých by sa do roku 2030 malo zúčastňovať odborného vzdelávania
banner 1170x400

Aj v roku 2023 budeme naďalej upozorňovať na to, ako je odborné vzdelávanie a príprava kľúčové pri zvyšovaní zručností a rekvalifikácií pre osobný rozvoj a kariéru a aké je potrebné v reakcii na hospodárske, klimatické a sociálne výzvy. Odborné vzdelávanie a príprava vybavuje absolventov zručnosťami, ktoré potrebujú na uplatnenie sa v súčasných a budúcich pracovných príležitostiach.

Európsky týždeň odborných zručností (EVSW) je iniciatíva Európskej komisie spustená v roku 2016 s cieľom spojiť všetky zainteresované strany, aby predviedli najlepšie postupy v odbornom vzdelávaní a príprave (VET) a inšpirovali ostatných. Táto iniciatíva bude súčasťou Európskeho roka zručností 2023 a v týždni od 23. októbra 2023 sa na európskej úrovni budú organizovať rôzne podujatia a pri tejto príležitosti sa tiež uskutoční súťaž, ktorú organizuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC O ZRUČNOSTIACH, ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE?

Počúvajte náš podcast Erasmus+ inšpirácie!

POZRITE SA NA BROŽÚRU O EURÓPSKOM ROKU ZRUČNOSTÍ

Cieľom tejto brožúry je poskytnúť prehľad o projektoch v oblasti zručností koordinovaných agentúrou EACEA a ich vplyve na zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti Európskej únie.

Brožúru si môžete prečítať na tomto odkaze