Inovácie s metódou CLIL a programom Erasmus+

Prirodzený spôsob učenia sa cudzieho jazyka a odborných predmetov s metódou CLIL a programom Erasmus+

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala 4. – 5. novembra 2021 v Bratislave medzinárodný seminár na tému Inovácie s CLIL – Content and Language Integrated Learning. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehal seminár online. V rámci tohto tematického seminára sa podarilo spojiť učiteľov z trinástich európskych krajín, ktorí mohli zdieľať svoje skúsenosti s metódou CLIL a s Erasmus+.