Nová Výzva 2022

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

24. novembra 2021 bola zverejnená Výzva 2022, ktorá ponúka nové príležitosti na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.