Poznáme víťazov EITA 2022

Štyri slovenské školy získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2022

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu po druhýkrát vybrala inšpiratívne slovenské školy, ktoré získajú prestížne ocenenie v rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA).

Toto sú školy, ktoré využivajú inovatívne prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave:

  • Materská škola, Rožňavská 29, Rimavská Sobota, víťaz 1. kategórie: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve;
  • Súkromná základná škola Giraltovce , víťaz 2. kategórie: primárne vzdelávanie;
  • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene , víťaz 3. kategórie: sekundárne vzdelávanie;
  • Súkromná SOŠ Pro scholaris Žilina , víťaz 4. kategórie: odborné vzdelávanie a príprava.

Víťazom srdečne gratulujeme! Všetky informácie o EITA nájdete na našej stránke.