Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá – Výzva 2023

Výzva 2023 je tu a s ňou aj informačné semináre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti ako Národnej agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie.

Pozývame vás na informačno-inštruktážny seminár, ktorého cieľom je:

  • informovať o štruktúre žiadostí a oprávnených aktivitách;
  • vytvoriť sieť (tematickú, regionálnu) medzi účastníkmi a umožniť vzájomnú výmenu skúseností;
  • vytvoriť priestor na diskusiu.

 

PROGRAM SEMINÁRA 

10:00 – 15:00

Registrácia účastníkov sa začína 30 minút pred začiatkom seminára.

Miesto: AquaCity Poprad, Športová 1397/1

 

Tešíme sa na všetkých zúčastnených!

Organizačný tím NAE+