Webová stránka SALTO Inklúzia a diverzita je spustená!

Oficiálna webová stránka SALTO Inklúzia a diverzita (vzdelávanie a odborná príprava) je vonku!

👉 Zaujímate sa o program Erasmus+ a možnosti, ktoré ponúka?
👉 Hľadáte inšpiratívne príbehy o projektoch, ktoré podporujú rozmanitosť, toleranciu, rovnosť a solidaritu?
👉 Chcete byť pri realizácii svojich projektov inkluzívnejší?

Na webovej stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa inklúzie a rozmanitosti ako priority programu vrátane sekcií venovaných všeobecným informáciám o programe, zdrojom, úspešným príbehom a možnostiam vzdelávania a vytvárania sietí.

Určite si ju pozrite! ➡️ www.saltoinclusion.eu