Zapojte sa do národnej súťaže Moje zručnosti, Môj talent

Zapojte sa do národnej súťaže
Moje zručnosti, Môj talent,
ktorá sa realizuje v rámci Európskeho týždňa odborných zručností.  

Hlavným cieľom národnej súťaže, ktorú organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, je poukázať na úspechy slovenského odborného vzdelávania a prípravy. Pre školy, zamestnávateľov, ale aj rodičov je to vynikajúca príležitosť, ako získať lepší pohľad na prácu v oblasti OVP.

Prihlásiť sa môžu ako školy, tak aj žiaci! 

Viac informácií aj podmienky súťaže nájdete na tomto odkaze.