Budovanie nádeje: Európska solidarita s Ukrajinou

Európska komisia vydala novú publikáciu, ktorá obsahuje 15 projektov z programu Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, ktoré poskytli podporu tým, ktorých sa najviac dotkla vojna na Ukrajine.

Táto publikácia, ktorej cieľom je inšpirovať ďalších koordinátorov projektov, poskytuje konkrétne príklady toho, ako oba programy účinne pomohli jednotlivcom postihnutým vojnou. To zahŕňa, okrem iných výhod, uľahčenie ukončenia prerušeného štúdia, podporu mobility vo vzdelávaní, boj proti dezinformáciám a podporu integrácie utečencov.

Do publikácie sa dostal aj jeden slovenský projekt s názvom Slovenčina pre deti cudzincov

Publikáciu nájdete na tomto odkaze