ERASMUS+ VEĽTRH – 13. október 2022, OC EUROPA v Banskej Bystrici

ERASMUS+ VEĽTRH – 13. október 2022, OC EUROPA v Banskej Bystrici

Otvorenie veľtrhu 10:00
Hudobné vystúpenie – Akadémia umení v Banskej Bystrici 12:00 – 12:15
Moderovaná diskusia s účastníkmi Erasmus+   12:15 – 12:30
Hudobné vystúpenie – Akadémia umení v Banskej Bystrici  13:00 – 13:15
Moderovaná diskusia s účastníkmi Erasmus+ 13:15 – 13:30
Hudobné vystúpenie – Akadémia umení v Banskej Bystrici  15:00 – 15:15
Moderovaná diskusia s účastníkmi Erasmus+ 15:15 – 15:30
Hudobné vystúpenie Akadémia umení v Banskej Bystrici 16:00 – 16:15
Moderovaná diskusia s účastníkmi Erasmus+ 16:15 – 16:30
Ukončenie veľtrhu 17:50 – 18:00