Európsky deň jazykov – online podujatie

Pozývame Vás na online podujatie Európsky deň jazykov, ktoré sa bude niesť v duchu Európskeho roku mládeže.

Toto podujatie sa bude venovať téme jazykov na školách, multilingválnych tried a komunikačných aktivít zaoberajúcich sa inklúziou a zameria sa tiež na diskusiu o podpore detí z Ukrajiny a ich inklúziu vo vzdelávaní.

V podujatí sa tiež dozvieme, ako mladí ľudia vnímajú jazyky a ako ovplyvňujú ich životy. Udalosť prebieha bez registrácie a môžete sa jej zúčastniť na webových stránkach Európskej komisie alebo na Facebooku Erasmus+.