EURÓPSKY ROK ZRUČNOSTÍ

Zdokonaľuj sa počas roku 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣  je totiž Európskym rokom zručností!

European Commission spustila nový web, venovaný Európskemu roku zručností (EYS). Nájdete tu rôzne články, nápady, nástroje a podujatia, ktoré slúžia k naplneniu cieľov EYS. Na interaktívnej mape môžete taktiež nájsť aktivity a podujatia po celom svete, prípadne sami zviditeľniť svoje aktivity zaznačením na webstránke.

Nezabudnite si taktiež otestovať svoje digitálne zručnosti! Nájdete tu špeciálny test, ktorý vás ohodnotí aj navrhne, kde si môžete chýbajúce vedomosti doplniť.

Cieľom Európskeho roka zručností je pomáhať ľuďom získať tie správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta a pomáhať spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, riešiť nedostatok zručností v EÚ.

Viac informácií sa dozviete na www.year-of-skills.europa.eu