Európska značka pre jazyky

Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Do 27. septembra 2021 sa môžete prihlásiť do národnej súťaže Európska značka pre jazyky, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia.

Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

VÝZVA 2021

Kto sa môže zapojiť?

Európska značka pre jazyky je otvorená pre organizácie pôsobiace vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže. Táto súťaž nie je určená pre jednotlivcov (fyzické osoby). Rozhodujúcimi kritériami sú inovatívnosť, inšpiratívnosť a kvalita projektov. Prihlasovanie nie je obmedzené na iniciatívy v rámci projektov Erasmus+. Rovnako nie je dôležité, či je Váš projekt malý alebo veľký.

Cieľovými jazykmi projektov môžu byť moderné jazyky, regionálne jazyky, jazyky menšín, prisťahovalcov či jazyky určené osobám so zdravotným znevýhodnením (napr. posunkový jazyk).

Ako sa zapojiť?

Vyplnený formulár zašlite na ell@saaic.sk do 27. septembra 2021 (do 24:00).

15. novembra 2021 vyberie národná porota víťazov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení bude na medzinárodnej konferencii víziErasmus+ 7. decembra 2021 v Bratislave. Dopravu a ubytovanie v Bratislave hradí po schválení SAAIC, národný organizátor súťaže. V prípade zhoršenia pandemickej situácie budú ocenenia výhercom odovzdané po individuálnej dohode.

Do súťaže nemôžu byť prihlásené projekty, ktoré už v minulosti získali ocenenie.

Štatút a podmienky súťaže 

Európske priority 2021 

Inšpirujte sa

Európsky deň jazykov

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne už od roku 2001.

Pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov 2021 sa 27. septembra konala online konferencia, ktorej cieľom bolo podporiť odporúčanie Rady Európskej únie (EÚ) o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov.