Nový register na podporu ukrajinských utečencov

Ste učiteľ, školiteľ alebo iný pedagogický odborník a chceli by ste nejaký čas v zahraničí pomôcť pri poskytovaní vzdelávania a odbornej prípravy ukrajinským utečencom? Zaregistrujte sa v registri Erasmus+ na podporu ukrajinských utečencov.

Register vznikol s cieľom prepojiť jednotlivcov – pedagogických obdorníkov, s organizáciami zapojenými do programu Erasmus+, ktorí pracujú s ukrajinskými utečencami a hľadajú osoby s príslušnými zručnosťami. Pokrýva vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj všeobecne školské vzdelávanie na predškolskom, základnom a strednom stupni.

Fungovanie registra je jednoduché: kvalifikovaní a zainteresovaní jednotlivci môžu uviesť svoje informácie a dostupnosť na vycestovanie. Organizácie si zo zoznamu vyberú a kontaktujú osoby s vhodným profilom. Profily sú zverejňované anonymne, aby boli chránené údaje používateľa.

Register je navrhnutý tak, aby čo najlepšie fungoval pre vzdelácie mobility jednotlivcov (KA 1). Financovanie závisí od prebiehajúceho projektu Erasmus+ buď vo vysielajúcej, alebo v prijímajúcej organizácii.