Ste vo veku 15 – 29 rokov? Ak áno, zapojte sa do dotazníka Európskej únie.

BANNER - AKTUALITY (27)

Ste vo veku 15 – 29 rokov? Ak áno, chceli by sme poznať vaše názory na niektoré aspekty stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027.

Cieľom tejto stratégie je povzbudiť mladých ľudí k tomu, aby sa zapájali do demokratického života, podporiť ich spoločenskú a občiansku angažovanosť a zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia zdroje, ktoré im umožnia zohrať v spoločnosti aktívnu úlohu. Vaše odpovede budú zahrnuté do nasledujúcej správy EÚ o mládeži o pokroku tejto stratégie za roky 2022 – 2024. Doplnia sa nimi výsledky iných konzultácií, ktorých cieľom je poskytnúť lepší obraz o názoroch mladých ľudí a o tom, ako poskytnúť mladým ľuďom väčší priestor pri tvorbe politík EÚ.

Tento prieskum je otvorený do 5. júla 2024.