Testimonials 1

Hlavný prínos Erasmu viete posúdiť až s odstupom času, keď máte šancu využiť získané soft skills , napríklad pri uchádzaní sa o zamestnanie. Určite sa zdokonalila aj moja angličtina, ktorú som musel využívať pri každej udalosti, či pri dorozumievaní sa s mojimi kamarátmi zo Španielska a Portugalska 🙂

placeholder
Andrej Tomić
študent, VŠ

Mne osobne tento kurz dal veľmi veľa. Zmenil u mňa vnímanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Verím, že vďaka nášmu Erasmus+ projektu budú našu brožúrku využívať aj ostatní moji kolegovia a rodičia a že časom dokážeme naplniť všetky špeciálne potreby našich žiakov.

placeholder
Júlia Kurtyová
učiteľka, Základná škola v Kurime

Máme dlhoročné skúsenosti v rámci programu Erasmus+. Za takmer 15 rokov sme na zahraničné mobility vyslali už viac ako 400 žiakov a pedagogických zamestnancov. Dlhé roky sme sa sústreďovali na organizovanie mobilít pre žiakov a učiteľov. Je to samozrejme skvelá príležitosť na rozvoj odborných i jazykových kompetencií.

placeholder
Valéria Čiamporová
Spojená škola, Detva

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?