Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá – Výzva 2023 – 2. kolo

V rámci 2. kola Výzvy 2023 Vás Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva na informačno-inštruktážny webinár k podávaniu žiadostí na projekty malých partnerstiev v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých (KA210), ktorý sa bude konať 6. septembra 2023 v čase od 13:00-15:00.

Účasť na webinári je potrebné potvrdiť najneskôr do 4. 9. 2023.

Prihlásenie na webinár zašleme len registrovaným účastníkom najneskôr deň pred konaním akcie.

 

Tešíme sa na všetkých zúčastnených!

Organizačný tím NAE+