Online Info Session: Alliances for Innovation 2023

Online Info Session: Alliances for Innovation 2023

  • 9. marca 2023
  • 14:00 do 17:30
  • online

Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizujú 9. marca 2023 online informačné stretnutie k výzve Aliancie pre inovácie 2023.
Cieľom podujatia je predstaviť akciu, politické priority, postup podávania žiadostí, kritériá oprávnenosti a udeľovania grantov a finančné aspekty financovania.
Podujatie bude dostupné len prostredníctvom webového prenosu. Viac informácií o podujatí a odkaz na webový prenos budú čoskoro zverejnené na tejto webovej stránke.

Cieľom akcie Aliancie pre inovácie je posilniť spoluprácu a tok poznatkov medzi vysokoškolským vzdelávaním, odborným vzdelávaním a prípravou (počiatočnou aj pokračujúcou) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Ciele akcie sa realizujú prostredníctvom dvoch rôznych častí:

Časť 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky
časť 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie “plánu”)

Viac informácií o akcii nájdete na stránke výzvy na portáli o možnostiach financovania a verejných súťažiach a v Sprievodcovi programom Erasmus+ (dostupnej vo všetkých úradných jazykoch EÚ) od s. 280.

 

Zdieľať
2023-3-9 14:00 2023-3-9 17:30 Europe/Bratislava Online Info Session: Alliances for Innovation 2023 Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizujú 9. marca 2023 online informačné stretnutie k výzve Aliancie pre inovácie 2023. Cieľom podujatia je predstaviť akciu, politické priority, postup podávania žiadostí, kritériá oprávnenosti a udeľovania grantov a finančné aspekty financovania. Podujatie bude dostupné len prostredníctvom webového prenosu. Viac informácií o podujatí a odkaz online
Uložiť podujatie do kalendára