Usmernenia v čase COVID-19

Usmernenia pre KA1 v kontexte Výzvy 2021

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravila v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (2019-nCoV) odporúčania a usmernenia, ktoré sa týkajú projektov realizovaných v kontexte Výzvy 2021.