VC Right Work Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Hlavný prínos Erasmu viete posúdiť až s odstupom času, keď máte šancu využiť získané soft skills , napríklad pri uchádzaní sa o zamestnanie. Určite sa zdokonalila aj moja angličtina, ktorú som musel využívať pri každej udalosti, či pri dorozumievaní sa s mojimi kamarátmi zo Španielska a Portugalska 🙂

placeholder
Andrej Tomić
študent, VŠ