Výsledky centralizovaných akcií za Výzvu 2022

Európska komisia vyhlásila výsledky centralizovaných akcií za Výzvu 2022 Budovania kapacít v dvoch sektoroch: vysokoškolský sektor a sektor odborného vzdelávania a prípravy.

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania.

Podaných bolo celkovo 620 žiadostí, pričom schválených bolo 145 projektov. Zastúpenie slovenských inštitúcii je nasledovné:

  1. Ekonomická univerzita v Bratislave koordinuje projekt s názvom Master Studies in Sustainable Development and Management, v partnerstve sa nachádza aj ďalšia slovenská inštitúcia – občianske združenie No Gravity.
  2. Technická univerzita v Košiciach je partnerom v projekte s názvom Bridging Digital Divide in Mongolia and Vietnam through HEI’s Digital Transformation, ktorý koordinuje organizácia v Mongolsku.
  3. Slovenská technická univerzita v Bratislave je partnerom v projekte s názvom Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock, ktorý koordinuje vysoká škola v Taliansku.
  4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom v projekte s názvom Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats, ktorý koordinuje vysoká škola v Bosne a Herzegovine a zároveň partnerom v projekte Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology, ktorý koordinuje vysoká škola v Arménsku.

Budovanie kapacít v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Cieľom projektov je posilniť význam, prístupnosť a reakcieschopnosť inštitúcií a systémov OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, aby bolo možné stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj. 

Podaných bolo celkovo 121 žiadostí, pričom schválených bolo 58 projektov. Zastúpenie slovenských inštitúcii je nasledovné:

  1. Organizácia E-Code koordinuje projekt s názvom The Education-Work-Entrepreneurship Chain Model for VET in the Western Balkans.
  2. Katolícka univerzita v Ružomberku je partnerom v projekte s názvom Excellence boost – Excellence skill boost for VET teachers, trainers and managers, ktorý koordinuje organizácia v Portugalsku.
  3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom v projekte s názvom AgroTechnology VET Centres to Network and Train Future Farmers in Jordan and Palestine, ktorý koordinuje organizácia v Holandsku.

Viac informácií o projektoch budovania kapacít môžete nájsť na portáli Funding & Tender Opportunities.